Dnes je Utorok 27.07.2021 , meniny má Božena 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

2011

Biografický slovník botanikov na Slovensku. Rec.: Osobnosti botaniky na Slovensku: Biografický slovník osobností, ktoré sa podieľali na rozvoji klasickej a úžitkovej botaniky do roku 2009. Marta Vozárová, Helena Šipošová a kol. Bratislava, VEDA 2010. 615 s. / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 12, 2011, č.10, s. 87.

Celoslovenská bibliografická konferencia / Poriezová, Miriam. - In: Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2.

Dejiny knižnej kultúry. Odraz českých a slovenských vzťahov v staršej knižnej tvorbe. Seminár / Poriezová, Miriam. - In: Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2.K jubileu Doc. Gabriely Žibritovej / Bulková Petronela - Poriezová, Miriam. - Bulletin SAK, roč. 19, 2011, č. 2, s. 60–61.

Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí (Oponice, 25. 10. – 27. 10. 2011) / Bulková Petronela. - In: Bulletin SAK, roč. 19, 2011, č.4, s. 73–76.

Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí. Medzinárodná konferencia / Poriezová, Miriam. - In: Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2

Francúzska a talianska literatúra na uhorskom knižnom trhu. Anton Löwe – kníhkupec, distribútor a vydavateľ (1770 – 1796) / Bulková Petronela - Poriezová, Miriam. - In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a cirkevních knihoven.

Jakub Fischer (1861 – 1920) / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 12, 2011, č. 11–12, s. 94–97.

Jubileá v Kabinete retrospektívnej bibliografie UKB / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 1, s. 44.

K jubileu Želmíry Geškovej / Kolektív kabinetu retrospektívnej bibliografie UKB . - In: Knižnica, roč. 12, 2011, č. 6, s. 80.

Lekársko-lekárnický spolok Zemplínskej župy a jeho vydavateľská činnosť / Pekařová, Katarína. - In: Duchovné bohatstvo východného Slovenska II. Ed. Marcela Domenová. - Prešov : ŠVK v Prešove, 2011. - S. 127–133.

Kamila Fircáková a výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku / Kolektív kabinetu retrospektívnej bibliografie UKB. - In: Knižnica, roč. 12, 2011, č. 1, s. 91–92.

Kníhkupecká profesia očami súdobých svedectiev a legislatívy: Nariadenie pre kníhkupcov v Uhorsku (1772) / Bulková Petronela. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. - Bratislava : UKB, 2011. - S. 11–23.

Knižné kalendáre I. ... k jubileu Želmíry Geškovej / Pekařová, Katarína - Svobodová, Bronislava. - In: Knižnica, roč. 12, 2011, č. 6, s. 56–61.

Knižné kalendáre II. Výskum a spracovanie kalendárov ... k jubileu Želmíry Geškovej / Kurucová, Lívia - Pekařová, Katarína - Svobodová, Brnislava. - In: - Knižnica, roč. 12, 2011, č. 7–8, s. 69–73.

Knižný obchod a distribúcia na stránkach Annales evangelicorum... (1793 – 1803) / Poriezová, Miriam. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. - Bratislava : UKB, 2011. - S. 39–48.

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2011 v Jihlave / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin SAK, roč. 19, 2011, č.4, s. 70–72.

Medzinárodné stretnutie bibliografov 2011 / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2

Najnovšie publikácie Univerzitnej knižnice a Slovenskej národnej knižnice v Martine / Svobodová, Bronislava. - In: Bulletin UKB, roč.13, 2011, č. 1, s. 10–11.

Odraz českých a slovenských vzťahov na stránkach slovenských almanachov, zborníkov a kalendárov / Kurucová, Lívia. - In: Bibliografický zborník. - Martin : SNK.

Orbis Helveticorum: Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt. Viliam Čičaj, Jan – Andrea Bernhard. Bratislava, Historický ústav SAV 2011. 339 s. / Kurucová, Lívia. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. - Bratislava : UKB, 2011. - S. 156–157. (Recenzia).

Personálie vo výročných správach škôl 1918/19 – 1952/53 / Svobodová, Bronislava. - In: Sdružení knihoven České republiky v roce 2010. - Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2011. - S. 116 – 119.

Pränumerationen im 18. Jahrhundert als Geschäftsprinzip und Marktalternative: Akten der interdisziplinären Arbeitstagung vom 20./21. Februar 2009 in Mainz / Franz Stephan Pelgen. – Ruhpolding und Mainz, Verlag Franz Philipp Rutzen 2009, 148 s. / Bulková Petronela. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. - Bratislava : UKB, 2011. - S. 150–155. (Recenzia)

Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku III. (Ilustrácie a fotografie s tematikou vied o zemi v ročenkách prírodovedných spolkov na Slovensku 1850 – 1918) / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 12, 2011, č. 2, s. 35–42.

Problematika historických a vzácných knižních fondů. Medzinárodná konferencia / Poriezová, Miriam. - In: Bulletin UKB, roč. 13, 2011, č. 2

Problematika historických a vzácných knižních fondů 2010. Sborník z 19. odborné konference. Ed. Rostislava Krušinský. Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci, Brno, Sdružení knihoven České republiky 2011. 244 s. / Svobodová, Bronislava. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. - Bratislava : UKB, 2011.

Psychiatria a súdna psychiatria na stránkach ročeniek lekárskych spolkov na Slovensku (1850 – 1918) / Pekařová, Katarína. - In: Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat.

Retrospektívna bibliografia a výskum dejín knižnej kultúry v Kabinete retrospektívnej bibliografie UKB / Bulková Petronela - Poriezová, Miriam - Pytlová, Zlatica. - In: Bibliografický zborník. - Martin : SNK.

Ročenky regionálnych spolkov ako prameň k dejinám regiónov na Slovensku do roku 1918 / Pekařová, Katarína. - In: Bibliografický zborník 2011. - Martin : SNK, 2011. - S. 51–58.

Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku. Rec.: Sambucus Supplementum II. Škoviera, D. – Juríková, E. (Ed.). Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2010. 256 s. / Poriezová, Miriam. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava,UKB 2011, s. 145–146.

Studia Bibliographica Posoniensia 2006 – 2010 : Zborník Univerzitnej knižnice v Bratislave / Poriezová, Miriam. - In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. - Prešov : ŠVK, 2011. - S. 182–183.

Úvod. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. - Bratislava : UKB, 2011. - S. 9.

Virtuálna knižnica – knižnica tretieho tisícročia. 11.ročník odborného seminára / Svobodová, Bronislava. - In: Bulletin UKB, roč.13, 2011, č.1, s.23–24.

Vzťah Ambroziho Annales evangelicorum... (1793 – 1803) k českému prostrediu / Poriezová, Miriam. - In: Problematika historických avzácných knižních fondů 2011. Olomouc, VKOL.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.03.2017 16:02  Tlačiť Hore

Subpage right banner