Dnes je Piatok 18.09.2020 , meniny má Eugénia 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

2013

Archív vydavateľstva a kníhkupectva Gebauer – Schwetschke v Halle ako zdroj pre výskum dejín knižnej kultúry v Uhorsku v 18. storočí / Bulková, Petronela. - In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. - Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. - S. 156 – 161.

Bibliotheca Antiqua. Olomouc, 6. 11. – 7. 11. 2012 / Bulková, Petronela. - In: Knižnica, roč. 14, 2013, č. 1, s. 49 – 51.

Bookseller‘s networks between German and Hungarian book market in the last third of the 18th century / Bulková, Petronela. - In: Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. July 2013, Vol. 23, Issue 3, p. 359-372.

Čítanie slovenského etnika v druhej polovici 19. storočia / Kurucová, Lívia. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013. - Bratislava : Univerzitná knižnica Bratislava, 2013. - S. 67 – 75.

Das Forschungspotenzial des Verlagsarchivs Gebauer – Schwetschke für die Erforschung der Buchgeschichte in Ungarn im 18. Jahrhundert / Bulková, Petronela. - In: Series Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchivs, ed. Christine Haug et all. - Wiesbaden : Harrasowitz Verlag, 2013. - S. 189 – 198.

K dejinám učiteľských spolkov (Spolok učiteľov rímskokatolíckych ľudových škôl v levočskej oblasti) / Pekařová, Katarína. - In: Kniha 2013. Martin, SNK 2013, s. 379 – 380.

K životnému jubileu Ľubice Kriškovej / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č.1, s. 55 – 56.

K životnému jubileu Kataríny Závadovej / Bulková, Petronela. - In: Knižnica, roč. 14, 2013, č. 7 – 8, s. 73.

Kancionálik bez predku a konca – knižnica Alexandra Beniczkého / Poriezová, Miriam - Janura , Tomáš. - In: Spoločnosť a knižná kultúra (knižnice – osobnosti – udalosti). - Prešov : Inštitút histórie FF PU, 2013.

KNIHA 2012 / Poriezová, Miriam. - In: Knihy a dějiny. - Praha : KNAV ČR, 2013.

Knižná kultúra a kultúrne dejiny Košíc v optike knižných kalendárov / Kurucová, Lívia.

Niekoľko poznámok k dejinám vzdelávania babíc do roku 1918 / Pekařová, Katarína.

Obchodná korešpondencia českých kníhkupcov s vydavateľským domom Gebauer – Schwetschke (Halle) / Bulková, Petronela - Poriezová, Miriam. - In: Bibliotheca Antiqua 2013. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci 2013. - S. 122 – 128.

Osobnosti knižného obchodu v Bratislave v 18. storočí / Bulková, Petronela. - In: Knižničná a informačná veda. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013.

Periodical as an Information Medium in Book Distribution / Poriezová, Miriam - Juríková, Erika. - In: Human Affairs, roč. 23, 2013, s. 373 – 381.

Prvé dve desaťročia činnosti Hospodárskeho spolku Bratislavskej župy / Pekařová, Katarína.

Sylvae Typographicae: Tanulmányok a Régi Magyaroszági Nyomtatványok 4. Kötetének (1656 – 1670) megjelenése alkalmából. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Budapest, Argumentum Kiadó 2012. 148 s. / Pekařová, Katarína. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013. - Bratislava : UKB, 2013. - S. 179-185 (recenzia).

Széchényiho súčasníci o založení knižnice. Rec: Levélben Értesítsen Engem! : Kortársak Széchényi Ferenc Könyvtáralapitásárol. [Szerk., a leveleket válogatta és sajtó alá rendezte] Deák Eszter és Zvara Edina. Budapest, Kossuth Kiadó , Országos Széchényi Könyvtár 2012. 279 s.  / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 14, 2013, č. 11 – 12, s. 79 – 80.

Učiteľský zbor Bratislavskej župy  / Pekařová, Katarína. - In: Historicko – pedagogické fórum (Internetový časopis pre dejiny pedagogiky a školské múzejníctvo), roč. 2, 2013, č. 1, s. 24 – 33.

Úloha kníh a periodík v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote mnohonárodnostných Košíc. Košice, 17. Apríl 2013 – Multidisciplinárna medzinárodná konferencia / Kurucová, Lívia. - In: Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č.1, s. 25 – 27.

Úvod / Poriezová, Miriam. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013. - Bratislava : UKB, 2013. - S. 9.

Výstava Július Špaňár: Dielo / Poriezová, Miriam. - In: Z dejín knižnej kultúry III. a IV. - Prešov : ŠVK, 2013.

Zaujímavé podujatia vo vzťahu ku knižnej kultúre / Bulková, Petronela. - In: Bulletin UKB, roč. 15, 2013, č. 2, s. 32 – 34.

Zdravotná osveta v starších slovenských kalendároch (do konca 18. storočia) / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 14, 2013, č. 1, s. 44 – 49.

Zdravotná osveta v slovenských kalendároch v prvej polovici 19. storočia / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 14, 2013, č.3, s. 37 – 43.

Zdravotná osveta v slovenských kalendároch v druhej polovici 19. storočia / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 14, 2013, č.10, s. 37 – 44.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.03.2017 16:02  Tlačiť Hore

Subpage right banner