Dnes je Sobota 19.09.2020 , meniny má Konštantín 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

2007

4. tatranské bibliografické dni (24. 10. 2007 Poprad) / Pekařová, Katarína - Kurucová, Lívia. - In: Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.

Aktualizácia databáz výročných školských správ 1918/19 – 1952/53 / Svobodová, Bronislava. - In: Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.

Bibliografia gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1992–2005. Rec.: Erika Juríková-Daniel Škoviera-Pavol Valachovič: Bibliografia gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1992–2005. Bratislava, Slovenská jednota klasických filológov pri SAV, Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2006. 166 s. / Poriezová, Miriam. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava : UKB 2007, s. 227-228.

Bibliografia o Univerzitnej knižnici v Bratislave. Rec.: Univerzitná knižnica v Bratislave 1986–1999. Bibliografia. Zostavila Kamila Fircáková. Bratislava, UKB 2005. 445 s. / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 8, 2007, č. 6, s. 54.

Bibliografie výročných školských správ v Univerzitnej knižnici v Bratislave / Pekařová, Katarína - Zendulková, Zlatica. - In: Čtenář.

Bratislava a bratislavské snemy / Fircáková, Kamila - Pytlová, Zlatica. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. - Bratislava : UKB, 2007. - S. 211-216.

Celoslovenský seminár Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia / Poriezová, Miriam. - In: Bulletin UKB, roč. 9, 2007,č. 2. , s. 33-35.

Dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku koncom 19. a začiatkom 20.storočia (Bratislava, 28. november 2007) / Svobodová, Bronislava. - In: Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.

Dve nové databázy v Univerzitnej knižnici v Bratislave / Svobodová, Bronislava. - In: It lib, roč. 11, 2007, č. 2, s. 44-46.

Dni retrospektívnej bibliografie / Bulková, Petronela. - In: Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 22-24.

Ján Čaplovič a vysokoškolské štúdium knihovníctva / Bulková, Petronela - Kurucová, Lívia. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. - Bratislava : UKB, 2007. - S. 65-71.

Ján Čaplovič na čele Knižnice Slovenskej univerzity / Fircáková, Kamila. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. - Bratislava : UKB 2007, s. 55-64.

Ján Čaplovič – pohnuté osudy vzdelaného človeka / Fircáková, Kamila. - In: Historická revue, roč. 18, 2007, č. 1, s. 50.

Ján Mikleš : Informácia z medzinárodnej vedeckej konferencie / Pytlová, Zlatica. - In: Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 16-17.

K dejinám lekársko-lekárnických spolkov na Slovensku do roku 1918 / Pekařová, Katarína. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. - Bratislava : UKB, 2007. - S. 111-126.

K problematike knižnej distribúcie a propagácie literatúry : Bratislavský kníhkupec Anton Löwe a distribúcia osvietenskej literatúry / Bulková, Petronela. - In: Knižnica, roč. 8, 2007, č. 2-3, s. 69-73.

Knižná a online verzia Bibliografie výročných školských správ z územia Slovenska 1701–1850 / Pekařová, Katarína - Zendulková, Danica. - In: Bibliografický zborník 11. Slovenskej bibliografickej konferencie.

Knižný trh a jozefínska legislatíva : Nariadenia ako prameň informácií v dejinách knižnej kultúry / Bulková, Petronela. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. - Bratislava : UKB, 2007. - S. 65-71.

Kontakty prírodovedného spolku Trenčianskej župy s prírodovedcami v Čechách a na Morave / Pekařová, Katarína. - In: Bibliografický zborník 2006–2007, s. 46-50. Dostupné: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1226

Kontakty Prírodovedného spolku Trenčianskej župy s prírodovedcami v Čechách a na Morave / Pekařová, Katarína. - In: Sdružení knihoven České republiky – Rok 2007. Odpovědný redaktor Jaromír Kubíček. - Brno : Sdružení knihoven ČR 2007, s. 98-104.

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy z historického a knihovníckeho pohľadu. Interdisciplinárny seminár / Bulková, Petronela. - In: Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.

Minerva, prvá uhorsko-slovenská účastinná spoločnosť / Kurucová, Lívia. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. - Bratislava : UKB, 2007. - S. 150-169.

Na margo spracúvania slovenskej prohibitnej literatúry / Rydlo, Jozef Mikuláš. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. - Bratislava : UKB 2007. - S. 217- 222.

Nové online databázy Univerzitnej knižnice v Bratislave / Svobodová, Bronislava. - Zendulková, Danica. - In: Knižnica, roč. 8, 2007, č. 4, s. 18-22.

Novinárske pôsobenie Jána Čaploviča v emigrácii počas 2. svetovej vojny / Poriezová, Miriam - Svobodová, Bronislava. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. - Bratislava : UKB 2007, s. 31-43.

O interdisciplinárnom seminári / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, 2007.

O jednom výročí a jeho protagonistovi. Ing. Vincent Kútik (1917–1995) / Fircáková, Kamila. - In: Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 2.

Orbis Helveticorum – Švajčiarska kniha a jej stredoeurópsky svet / Fircáková, Kamila. - In: Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 19-21.

Podiel vojenských lekárov na činnosti Bratislavského lekárskeho a prírodovedného spolku do roku 1918 / Pekařová, Katarína. - In: Medicina Militaris Slovaca, roč. 8, 2006, č. 1, s. 59-61.

Pripomíname si... / Fircáková, Kamila. - In: Bulletin UKB, roč. 9, 2007, č. 1, s. 60-61.

Príspevok k histórii vydania Riznerovej Bibliografie písomníctva slovenského / Fircáková, Kamila. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. - Bratislava : UKB, 2007. - S. 202-210.

Studia Bibliographica Posoniensia. Rec.: Studia Bibliographica Posoniensia I/2006. Zostavila Miriam Poriezová. Bratislava, UKB 2006. 224 s. / Bulková, Petronela. In: Knižnica, roč. 8, 2007, č. 6, s. 54-56.

Úvod / Poriezová, Miriam. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2007. - Bratislava : UKB 2007, s. 9-10.

Výročné školské správy na Slovensku a v zahraničí / Bulková, Petronela - Pekařová, Katarina. - In: Knižnica, roč. 8, 2007, č. 6, s. 12-19.

Výskum výročných školských správ v Univerzitnej knižnici v Bratislave / Pekařová, Katarína - Zendulková, Zlatica. - In: Pedagogika, roč. 57, 2007, č. 3, s. 279-284.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.03.2017 16:03  Tlačiť Hore

Subpage right banner