Dnes je Sobota 19.09.2020 , meniny má Konštantín 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

2015

Ako sa žilo v mestách v minulosti? / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 2 (2015), s. 33–36.

Dejiny knižnej kultúry Slovenska – 19. storočie v zrkadle písomných prameňov / Škovierová, Angela. - In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 2 (2015), s. 41–44.

Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch / Pekařová, Katarína a kol. Bratislava : UKB, 2015. – 178 s., [10] s. – ISBN 978-80-89303-43-4.

František Florián Rómer a jeho účasť na vedeckom živote v Prešporku / Pekařová, Katarína. - In: Bratislava: spisy múzea mesta Bratislavy zv. 27. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2015. – ISBN 978-80-89636-06-8.

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia [recenzia] / Škovierová, Angela. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2015. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015.– ISBN 978-80-89303-47-2. – S. 191-192. Rec.: Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia / Doruľa, J. (ed.). – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2014. – ISBN 978-80-89489-18-3.– 160 s.

Hospodársky spolok bratislavskej župy (v prvých dvoch desaťročiach činnosti) / Pekařová, Katarína. - In: Sdružení knihoven České republiky v roce 2014: ročenka. - Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2015. – ISBN 978-80-86249-73-5. – S. 120–138.

Katechizmus zdravia a jeho stredoeurópske cesty / Ricziová, Beata - Pekařová, Katarína. - In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven: knihy v proměnách času. - České Budějovice : Jihočeská universita FF a Ústav romanistiky. – ISBN 978-80-7394-542-8. – S. 200–221.

Knižný kalendár ako predmet a zdroj informácií pre dejiny knižnej kultúry / Kurucová, Lívia – Svobodová, Bronislava. - In: Kniha 2015: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2015. – S. 226–243.

O niektorých aspektoch komunikácie odborných poznatkov v oblasti pôrodu, starostlivosti o ženu a dieťa v 18. storočí / Pekařová, Katarína. - In: Historické štúdie 49. - Bratislava : Veda, 2015. – ISBN 9788022414579. – S. 211–223.

Postavenie učiteľa na prelome 16. a 17. storočia z pohľadu slovenského vzdelanca Ondreja Rochotského / Škovierová, Angela. - In: Škola základ života...História školstva v archívnych dokumentoch. - Bratislava : Slovenský národný archív, 2015.

Právnicka literatúra vydávaná na Trnavskej univerzite v 17. a 18. storočí / Juríková, Erika – Poriezová, Miriam. - In: Bibliotheca Antiqua 2015: sborník z 24. konference 4. - 5. listopadu 2015 Olomouc. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2015. – ISBN 978-80-7053-309-3. – S. 71–77.

Rok Ľudovíta Štúra v Univerzitnej knižnici v Bratislave / Svobodová, Bronislava – Kurucová, Lívia. - In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 2 (2015), s. 46–53.

Slovenská kniha v Čechách do roku 1547: zrod kultúrno-historického fenoménu? / Škovierová, Angela. - In: Kniha 2015: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2015. – S. 64–75.

Spomienkové podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia Františka Floriána Rómera / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 1 (2015), s. 32–35.

Správa z medzinárodnej konferencie „Zrod a cesty knihy“ / Škovierová, Angela – Svobodová, Bronislava. - In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 1 (2015), s. 26–31.

Súd rozpáleného železa podľa Jána Krmana / Škovierová, Angela. - In: Sambucus X. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. - Trnava : Filozofická fakulta TU – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. – ISBN 78-83-7490-851-1.– S. 169–174.

Škola základ života...História školstva v archívnych dokumentoch / Svobodová, Bronislava. - In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. – ISSN 1210-2016. – Roč. [18], č. 2 (2015), s. 59–61.

Tlačené bernolákovské kázne ako segment trhu a nástroj formovania ľudu na príklade kazateľskej tvorby Antona Palšoviča / Škovierová, Angela. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2015. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015. – ISBN 978-80-89303-47-2. – S. 107–117.

Vinohradnícka sekcia Hospodárskeho spolku Bratislavskej župy / Pekařová, Katarína. – In: Bibliografický zborník 2014: kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov. - Malokarpatská knižnica v Pezinku 5.– 7. 10. 2014 [elektronický zdroj]. - Martin: Slovenská národná knižnica, 2015. – ISBN 978-80-8149-047-7. – S. 85–105.

Vybrané aspekty výchovy k zdraviu a starostlivosti o zdravie na školách v minulosti (do roku 1918 na dnešnom území Slovenska) / Pekařová, Katarína. – In: Teorie, metodologie a prameny k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny. 11. mezinárodní  sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Ústí nad Labem 26. – 27. 6. 2015: konferenční abstrakty [elektronický zdroj]. - Praha : Společnost pro dějiny věd a techniky 2015.

Úvod / Poriezová, Miriam – Križanová, Petronela. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2015. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015. – ISBN 978-80-89303-47-2. – S. 9–10.

Z kníh Slovanského ústavu v Bratislave: výstava [katalóg] / Svobodová, Bronislava. - Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015. – 10 s.

Zdravotníctvo na území Slovenska v 19. storočí (1780 - 1918) / Pekařová, Katarína. - In: Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. - Bratislava : Veda, 2015. – ISBN 978-80-224-1478-4. – S. 149–182.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.03.2017 16:01  Tlačiť Hore

Subpage right banner