Dnes je Utorok 28.05.2024 , meniny má Viliam

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Zahraničné zbierky

Univerzitná knižnica v Bratislave je koordinačným a výkonným pracoviskom medzinárodnej knižnično-informačnej spolupráce, spolupracuje a nadväzuje priame vzťahy so zahraničnými knižnicami a informačnými inštitúciami. Je členom medzinárodných knižničných, informačných a kultúrnych združení a organizácií, podieľa sa na činnosti ich orgánov a odborných skupín a zapája sa do kooperačných projektov, najmä v rámci európskych výskumných a vývojových programov.

Univerzitná knižnica v Bratislave sústreďuje prostredníctvom svojich špeciálnych zbierok kníh a médií zahraničné čiastkové knižnice. V rámci rozsiahlej medzinárodnej multikultúrnej spolupráce sústreďuje, získava, odborne spracúva a sprístupňuje profilové knižničné a informačné fondy a zabezpečuje kultúrno-informačné aktivity zahraničných kultúr. Knižničné zbierky sa budujú aj vďaka grantom a darom na základe bilaterálnych dohôd s reprezentáciami jednotlivých krajín a s partnerskými inštitúciami na celom svete.

Využívanie služieb v zahraničných zbierkach je podmienené členstvom v UKB a dodržiavaním Knižničného poriadku UKB

Posledná aktualizácia: Aktualizované 23.03.2009 00:48  Tlačiť Hore

Subpage right banner