Dnes je Sobota 16.01.2021 , meniny má Kristína 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

2008

Almanachy, ročenky, zborníky : ich prínos pre výskum Košíc a okolia / Bulková, Petronela - Poriezová, Miriam - Pytlová, Zlatica. - In: Kniha 2008. - Martin, SNK 2008, s. 175 – 191.

Almanachy, ročenky a zborníky v systéme slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie / Fircáková, Kamila. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2008. - Bratislava : UKB, 2008. - S. 85 – 96.

Anton Löwe a jeho aktivity na knižnom trhu v Bratislave v 18. storočí / Bulková, Petronela. - In: Problematika historických a vzácných knižních fondů. - Olomouc : Státní vědecká knihovna 2008.

Bibliografie výročních školních zpráv v Univerzitní knihovně v Bratislavě / Pekařová, Katarína - Zendulková, Danica. - In: Čtenář, roč. 60, 2008, č. 2, s. 69.

Bratislavské bibliografické dni 2008 / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin UKB, roč. 10, 2008, č. 1, s. 49.

Databázy článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19 – 1952/53 / Svobodová, Bronislava. - In: Ikaros (online), roč. 12, 2008, č. 7.

Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia. Košice 13. – 15. 11. 2007 / Bulková, Petronela. - In: Knižnica, roč. 9, 2008, č. 1, s. 37 – 39.

Duchovné bohatstvo východného Slovenska – Knižná kultúra. Odborný seminár, 23. – 24. september 2008, Štátna vedecká knižnica v Prešove / Svobodová, Bronislava. - In: Bulletin UKB, roč. 10, 2008, č. 2, s. 45 – 47.

Problematika historických a vzácnych knižných fondov / Bulková, Petronela - Poriezová, Miriam. - In: Bulletin UKB, roč. 10, 2008, č. 2, s. 54 – 55.

Im Schatten Wiens. Rec.: TANCER, Jozef. Zur deutschsprachiger Presse und Literatur im Pressburg des 18. Jahrhunderts. Bremen, Edition Lumiére Bremen 2008. 291 s. (Presse und Geschichte.Neue Beiträge. Band 32) / Bulková, Petronela - Škovierová, Angela. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2008. - Bratislava : UKB, 2008. - S. 243 – 251.

Jur Ribay 1754 – 1812. Život, dielo, doba. Rec.: Zborník prác z Medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá bola 9. júna 2004 v Bratislave: Bibliografický zborník / Ed. Miroslav Dudok a Miloš Kovačka. Martin : Slovenská národná knižnica 2006. 115 s. / Kurucová, Lívia - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2008. - Bratislava : UKB, 2008. - S. 236 – 242.

Knihy z knižnice Jána Torkoša v kníhkupeckom katalógu Andreja Schwaigera z roku 1798 / Bulková, Petronela. -  In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2008. - Bratislava : UKB 2008, s. 168 – 192.

Kúpele Trenčianske Teplice v premenách času / Pytlová, Zlatica. - In: Kniha 2009. - Martin : SNK, 2009.

Kúpele v inzerátoch (uverejnených na stránkach ročenky Uhorského karpatského spolku) / Kurucová, Lívia - Svobodová, Bronislava. - In: Kniha 2009. - Martin : SNK, 2009.

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy (k 140. výročiu založenia spolku) / Pekařová, Katarína. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2008. - Bratislava : UKB, 2008. - S. 34 – 41.

Neprebádané historické pramene k dejinám Slovenska – E-bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701 – 1918 / Bulková, Petronela - Kurucová, Lívia  Poriezová, Miriam. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2008. - Bratislava, UKB 2008, s. 97 – 108.

Niekoľko poznámok o elektronickej verzii Bibliografie almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701 – 1918 / Kurucová, Lívia - Pekařová, Katarína. - In: Kniha 2008. - Martin : SNK, 2008. - S. 397 – 404.

Od histórie k súčasnosti cez bibliografie / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 9, 2008, č. 1, s. 39 – 40.

O manažovaní a rozvoji školských knižníc. Rec.: Erika BONDOR. Iskolai könyvtárak fejlesztése, menedzselése informatikai eszközökkel. Budapest, Könyvtárostanárok Egyesűlete 2007, 94 s. / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 9, 2008, č. 4, s. 54 – 55.

O nových personálnych bibliografiách / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 9, 2008, č. 5, s. 47 – 48.

Prírodné a lekárske vedy v E-bibliografii almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701 – 1918 a ich experimentálne plnotextové sprístupnenie / Pekařová, Katarína. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2008. - Bratislava : UKB, 2008. - S. 109 – 117.

Príspevok k dejinám kúpeľov na Slovensku v druhej polovici 19. storočia (Liečivé vody a kúpele v publikačných aktivitách prírodovedných a lekárskych spolkov / Pekařová, Katarína. - In: Kniha 2009. - Martin : SNK, 2009.

Pri životnom jubileu PhDr. Jána Molnára / Fircáková, Kamila. - In: Bulletin UKB, roč. 10, 2008, č. 1, s. 64 – 72.

Rod Révai v slovenských dejinách. Medzinárodná konferencia / Poriezová, Miriam. - In: Bulletin UKB, roč. 10, 2008, č. 2, s. 38 – 39.

Rozprávky v slovenských kalendároch (so zreteľom na českých rozprávkarov) / Pekařová, Katarína. - In: Bibliografický zborník 2008/2009.

Úvod / Poriezová, Miriam. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2008. - Bratislava : UKB, 2008. - S. 9.

Vydavateľsko – kníhkupecké katalógy trnavskej Akademickej tlačiarne / Poriezová, Miriam. - In: Problematika historických a vzácných knižních fondů. - Olomouc : SVK, 2008.

Výročné školské správy ako prameň k dejinám školstva (a ich bibliografickéspracovávanie v Univerzitnej knižnici v Bratislave) / Pekařová, Katarína - Svobodová, Bronislava. - In: Dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku : Zborník z konferencie konanej dňa 28. 11. 2007 v Bratislave. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva 2008. - S. 143 – 156.

Za PhDr. Máriou Vierikovou / Fircáková, Kamila. - In: Bulletin UKB, roč. 10, 2008, č. 2, s. 79.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.03.2017 16:02  Tlačiť Hore

Subpage right banner