Dnes je Pondelok 27.05.2024 , meniny má Iveta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Katalógy UKB

Elektronické katalógy

 • Elektronický katalóg UKB - OPAC (Online Public Access Catalogue)

  Umožňuje prístup cez www stránku UKB k záznamom o knihách nadobudnutých od roku 1981 a viazaným periodikám, ktoré sa spracovali elektronicky po roku 2008. Rešeršovanie v OPAC-u umožňuje vyhľadávať žiadaný prameň podľa rôznych hľadísk. Knihy, ktoré nie sú v elektronickom katalógu, sa objednávajú prostredníctvom naskenovaného generálneho menného katalógu alebo klasických žiadaniek a periodiká, ktoré nie sú v elektronickom katalógu sa objednávajú prostredníctvom naskenovaného katalógu periodík alebo klasických žiadaniek.
  Pomoc (návod na vstup do Katalógu UKB) - Explorer (pdf), Firefox (pdf)

 • Menný katalóg generálny – naskenovaný lístkový katalóg

  Menný lístkový katalóg informuje, ktoré diela určitého autora má knižnica vo fondoch od jej vzniku (od roku 1919). Usporiadanie záznamov je abecedne podľa priezviska a mena autora alebo abecedne podľa prvého slova z názvu.

 • Menný katalóg periodík – naskenovaný lístkový katalóg

  Lístkový katalóg periodík umožňuje používateľom vyhľadávať a objednávať periodiká, almanachy, ročenky, kalendáre a iné dokumenty na pokračovanie z fondov knižnice. Bol budovaný od roku 1919 a obsahuje asi 180 tisíc záznamov.

Lístkové katalógy

Budovanie lístkového menného katalógu periodík menného katalógu periodických sérií sa uzavrelo 31.12.2007. Informácie o viazaných periodikách a ročenkách, ktoré pribudli do knižničného fondu od roku 2008, nájdete len v elektronickom katalógu.

Katalogizačný záznam obsahuje:

 • základné údaje o dokumente,
 • signatúru (údaj o mieste uloženia dokumentu v sklade).

Signatúra sa skladá z troch častí

 1. číslica alebo písmeno označuje skladové umiestnenie
 2. písmeno označuje formát diela
 3. poradové číslo určuje miesto na regáli v sklade

(napríklad 30 D 247, S G 1821, SL B 847, B B 4120, 26 D 6954 )
 

Dôležité údaje, ktoré sa musia vypísať z katalogizačného záznamu na papierovú žiadanku alebo na žiadanku uvedenú pri naskenovanom katalogizačnom zázname:

 • signatúra, ak má jednotlivé dielo viac signatúr, tak všetky,
 • autor diela a názov diela,
 • pri viaczväzkových publikáciách číslo zväzku alebo diela,
 • pri periodikách ročník, rok vydania, mesiac alebo zväzok, prípadne séria.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 21.05.2015 16:21  Tlačiť Hore

Subpage right banner