Dnes je Sobota 28.05.2022 , meniny má Viliam

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Národná agentúra ISSN

Pridelenie ISSN

 

Žiadosť: Periodické publikácie tlačené

Žiadosť: Periodické publikácie na CD-ROMe a iných hmotných e-nosičoch


ISSN sa prideľuje zvyčajne pred vydaním prvého čísla, potrebné je spolu so žiadosťou  predložiť (zaslať e-mailom, poštou alebo osobne doručiť) návrh obálky, titulného listu alebo tiráže tlačenej  periodickej publikácie, návrh titulnej stránky publikácie na CD-ROM-e, prípadne  obálky CD-ROM-u

Tlačené periodické publikácie vydávané minimálne 2x ročne je potrebné okrem registrovania v systéme ISSN evidovať tiež na MK SR  - Zákon č.167/2008 Z.z.o  periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Tlačový zákon) a odvádzať povinné výtlačky v zmysle Zák. č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

Periodické publikácie vydané na CD-ROM-e sa na MK SR neevidujú, ale povinné výtlačky sa zasielajú v zmysle Zák. č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

Tlačené publikácie vydané 1x ročne a zriedkavejšie sa na MK SR neevidujú, avšak ISSN sa prideľuje, ak titul spĺňa podmienky seriálovej publikácie. Potrebné je dať si prideliť aj ISBN, povinné výtlačky sa zasielajú podľa prílohy vyššie uvedeného zákona platnej pre neperiodické publikácie.

Žiadosť: Elektronické časopisy a iné pokračujúce pramene publikované on-line

ISSN sa prideľuje až po zverejnení on-line časopisu na internete - potrebné je publikovať jedno kompletné číslo alebo vydanie. Stránka on-line časopisu musí byť plne funkčná, musí obsahovať plnotextové články a vydavateľské údaje: názov vydavateľa a jeho sídlo,údaj o periodicite (aktualizácii), mená dvoch redaktorov. Stránkam súkromných osôb sa ISSN neprideľuje. Časopisy publikované on-line sa na MK SR neevidujú. Povinné výtlačky sa z on-line publikácií zatiaľ nezasielajú.

Nové: 

V žiadosti môžte zadať, že máte záujem o archiváciu publikácie. Bližšie informácie o archivácií online (E-Born) publikácií nájdete na stránke: https://www.webdepozit.sk/elektronicke-publikacie/archivacia/

Nové:

V žiadosti pribudla tiež možnosť označiť publikáciu typu Open Access. Publikácia označená v zázname ISSN ako publikácia OA, a to: OA-J (OA časopis), OA-C (OA konferencia) alebo OA-R (OA repozitár) bude zaradená do medzinárodného adresára ROAD

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 05.05.2021 10:35  Tlačiť Hore

Subpage right banner