Dnes je Utorok 28.05.2024 , meniny má Viliam

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Národná agentúra ISSN

Pridelenie ISSN

 

Žiadosť: Periodické publikácie tlačené

Žiadosť: Periodické publikácie na CD-ROMe a iných hmotných e-nosičoch


ISSN sa prideľuje zvyčajne pred vydaním prvého čísla, potrebné je spolu so žiadosťou  predložiť (zaslať e-mailom, poštou alebo osobne doručiť) návrh obálky, titulného listu alebo tiráže tlačenej  periodickej publikácie, návrh titulnej stránky publikácie na CD-ROM-e, prípadne  obálky CD-ROM-u

Tlačené periodické publikácie vydávané minimálne 2x ročne je potrebné okrem registrovania v systéme ISSN evidovať tiež na MK SR  - Zákon č. 265/2022 Z.z.o  vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) a odvádzať povinné výtlačky v zmysle prílohy zákona.

Tlačeným publikáciám vydaným 1x ročne a zriedkavejšie sa ISSN prideľuje, ak titul spĺňa podmienky seriálovej publikácie. Potrebné je dať si prideliť aj ISBN, povinné výtlačky sa zasielajú podľa prílohy vyššie uvedeného zákona platnej pre neperiodické publikácie.

Žiadosť: Elektronické časopisy a iné pokračujúce pramene publikované on-line

ISSN sa prideľuje až po zverejnení on-line časopisu na internete - potrebné je publikovať jedno kompletné číslo alebo vydanie. Stránka on-line časopisu musí byť plne funkčná, musí obsahovať plnotextové články a vydavateľské údaje: názov vydavateľa a jeho sídlo,údaj o periodicite (aktualizácii), mená minimálne dvoch redaktorov. Stránkam súkromných osôb sa ISSN neprideľuje. Evidenciu na MK SR a zasielanie povinných výtlačkov upravuje Zákon č. 265/2022 Z.z.

Nové: 

V žiadosti môžte zadať, že máte záujem o archiváciu publikácie. Bližšie informácie o archivácií online (E-Born) publikácií nájdete na stránke: https://www.webdepozit.sk/elektronicke-publikacie/archivacia/

Nové:

V žiadosti pribudla tiež možnosť označiť publikáciu typu Open Access. Publikácia označená v zázname ISSN ako publikácia OA, a to: OA-J (OA časopis), OA-C (OA konferencia) alebo OA-R (OA repozitár) bude zaradená do medzinárodného adresára ROAD

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 16.11.2022 10:32  Tlačiť Hore

Subpage right banner