Dnes je Utorok 28.05.2024 , meniny má Viliam

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Vyhlásenie o prístupnosti

Univerzitná knižnica v Bratislave má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.ulib.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Web všeobecne nespĺňa kritéria:
   • 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy,
   • 1.3.4 Orientácia,
   • 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu,
   • 2.4.1 Preskočenie blokov,
   • 3.2.4 Konzistentná identifikácia,
   • 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota,
   • 4.1.3 Stavové správy.
  • Na niekoľkých miestach sa porušuje kritérium:
   • 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu,
   • 2.1.1 Klávesnica,
   • 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy,
   • 2.2.1 Nastaviteľné načasovanie,
   • 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie,
   • 3.3.3 Návrh na opravu chyby,
   • 3.3.4 Predchádzanie chybám (právne, finančné, dátové).
     
 2. Obsah nespadajúci do rozsahu pôsobnosti platných predpisov
  • Sociálna sieť Facebook - účet Univerzitnej knižnice v Bratislave - Facebook nevytvoril daný subjekt verejného sektora a ani sa nenachádza pod jeho kontrolou. čl. 1 ods. 4 písm. e) smernice Európskeho parlamentu.
  • Portál Univerzitnej knižnice v Bratislave sprístupnený na rs.ulib.sk nevytvoril daný subjekt verejného sektora a ani sa nenachádza pod jeho kontrolou, kompletnú správu  tohto katalógu zabezpečuje spoločnosť Cosmotron.  čl. 1 ods. 4 písm. e) smernice Európskeho parlamentu.
  • Intranet – súčasť hlavnej stránky knižnice – je dostupný iba uzavretej skupine osôb a bol uverejnený pred 23. Septembrom 2019 č. 1 ods. 4 písm. g smernice Európskeho parlamentu.
  • Katalóg Univerzitnej knižnice v Bratislave sprístupnený na kis3g.sk nevytvoril daný subjekt verejného sektora a ani sa nenachádza pod jeho kontrolou, kompletnú správu  tohto online katalógu zabezpečuje Slovenská národná knižnica v Martine.  čl. 1 ods. 4 písm. e) smernice Európskeho parlamentu.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 25.09.2020
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 13.05.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás prosím kontaktuje na e-mailovej adrese webmaster@ulib.sk. Správcom obsahu je Univerzitná knižnica v Bratislave a technickým prevádzkovateľom webu je f. Interway.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Posledná aktualizácia: Aktualizované 04.07.2023 08:48  Tlačiť Hore

Subpage right banner