Dnes je Utorok 27.07.2021 , meniny má Božena 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

2014

Čitateľstvo na území dnešného Slovenska v 2. polovici 19. storočia / Kurucová, Lívia. – In: Kniha 2014. – Martin : SNK, 2014.

K dvom výročiam / Pytlová, Zlatica - Lechner, Dušan. – In: Kniha 2014.- Martin : SNK, 2014. – S. 12-20.

K takmer neznámym katalógom v Univerzitnej knižnici / Pytlová, Zlatica - Lechner, Dušan. – In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. – Bratislava : UKB, 2014. – S. 71-79.

Kollárová, I.: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ: Typografické médium v jozefínskej dobe. – Bratislava: Rak, 2013. 296 s. / Petronela Bulková. – In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. – Bratislava : UKB, 2014. – S. 172-176. – recenzia.

Komunikačné siete v poslednej tretine 18.storočia: Korešpondencia Johanna Scholtza a Johanna Jacoba Gebaera / Petronela Bulková. – In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. – Bratislava : UKB, 2014. – S. 132-158.

Lekársky miestopis Košíc z roku 1846 (na stránkach jedného z prvých odborných periodík) / Pekařová, Katarína. – In: Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc : zborník z konferencie. – Košice : Štátna vedecká knižnica, 2013. – S. 161 – 169.

Levélben értesítsen engem : Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról. Szerk.: Deák Eszter, Zvara Edina. Budapest : Kossuth Kiadó, 2012. 279 s. – Széchényiho súčasníci o založení knižnice / Pekařová, Katarína. – In: Knižnica, roč. 14, 2013, č. 11-12, s. 79-80. – recenzia.

Narodenie a rané detstvo v kultúrno-historickej a etnologickej perspektíve / Pekařová, Katarína, Botíková, Marta. – In: Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 445-450.

Nepravé periodiká ako zdroj biografických údajov (na príklade kalendárov, almanachov, ročeniek, zborníkov a výročných školských správ). – In: Pekařová a kol. Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2015.

Rozlúčka s Mgr. Ľubicou Kriškovou / Pytlová, Zlatica, Svobodová, Bronislava. – In. Bulletin UKB, 2014, roč. 15, č. 4, s. 68.

Slovenské kalendáre a almanachy budapeštianskych vydavateľstiev v 2. polovici 19. storočia / Kurucová, Lívia. – In: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. – Bratislava: Univerzitná knižnica, 2015.

Úvod / Petronela Bulková, Miriam Poriezová. – In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. – Bratislava : UKB, 2014. – S. 9-10. – recenzia.

Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore / Kurucová, Lívia. – In: Bulletin UKB 1/2014. – Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014. – S: 11-19.

Vzťahy bratislavských kníhkupcov, knihárov a typografov v evanjelickej komunite v 2. polovici 18. storočia / Petronela Bulková, Miriam Poriezová. – In: Kniha 2014. – Martin : SNK, 2014. – S. 316-336.

Za Ľubicou Kriškovou (12.5. 1943 – 6. 11. 2014) / Pytlová, Zlatica, Svobodová, Bronislava. – In: Knižnica, 2014, roč. 15, č. 4, s. 107-108.

Zdraviu osožné rady na stránkach slovenských kalendárov v 19. storočí / Pekařová, Katarína. – In: Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. – Brno : Technické muzeum v Brně, 2014. – S. 133 - 139.

Zdravotná osveta v slovenských kalendároch na prelome 19. a 20. storočia / Pekařová, Katarína. – In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 2, s. 78-85.

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 26.04.2017 15:33  Tlačiť Hore

Subpage right banner