Univerzitná knižnica - novinky http://www.ulib.sk/ sk Thu, 02 Jul 2020 14:42:17 GMT WebJET Content Management 60 Univerzitná knižnica - novinky http://www.ulib.sk/images/logo.gif http://www.ulib.sk/ http://www.ulib.sk/sk/novinky/archiv/vypozicajte-si-tablet.html <![CDATA[Nová služba v UKB: vypožičajte si tablet s pripojením na internet]]> http://www.ulib.sk/sk/novinky/archiv/vypozicajte-si-tablet.html veronika.gyalogova1@ulib.sk (Veronika Gyalogova) Wed, 01 Jul 2020 12:55:59 GMT http://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/vystava-100-rokov-prveho-kniznicneho-zakona-ukb.html <![CDATA[Pozývame Vás na výstavu 100 rokov prvého knižničného zákona a Univerzitnej knižnice v Bratislave a počiatky jej vzniku po roku 1919]]> http://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/vystava-100-rokov-prveho-kniznicneho-zakona-ukb.html julius.sinaly@ulib.sk (Július Šinály) Wed, 01 Jul 2020 12:04:11 GMT http://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/verejny-odpocet-ukb.html <![CDATA[Pozvánka na Verejný odpočet UKB za rok 2019]]> http://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/verejny-odpocet-ukb.html Pozvánka (pdf) ]]> julius.sinaly@ulib.sk (Július Šinály) Wed, 01 Jul 2020 11:46:34 GMT http://www.ulib.sk/sk/novinky/archiv/otvorenie-vsetkych-studovni-kniznice-leto-2020.html <![CDATA[Služby UKB budú opäť prístupné v interiéroch knižnice, naďalej aj v letnej čitárni v Lisztovej záhrade: od 29. júna 2020 počas celého leta]]> http://www.ulib.sk/sk/novinky/archiv/otvorenie-vsetkych-studovni-kniznice-leto-2020.html Informačný plagát (pdf) ]]> julius.sinaly@ulib.sk (Július Šinály) Wed, 01 Jul 2020 11:45:17 GMT http://www.ulib.sk/sk/novinky/archiv/priebeh-prveho-dna-27-5-2020-opatovneho-otvorenia-nasej-ukb-cislach.html <![CDATA[Priebeh prvého dňa (27. 5. 2020) opätovného otvorenia našej UKB v číslach]]> http://www.ulib.sk/sk/novinky/archiv/priebeh-prveho-dna-27-5-2020-opatovneho-otvorenia-nasej-ukb-cislach.html julius.sinaly@ulib.sk (Július Šinály) Fri, 26 Jun 2020 16:04:13 GMT http://www.ulib.skhttps://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria/fotogaleria-momentky-z-otvorenia/ <![CDATA[Momentky z 1. dňa: fotografie z opätovného otvorenia UKB 27. 5. 2020]]> http://www.ulib.skhttps://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria/fotogaleria-momentky-z-otvorenia/ julius.sinaly@ulib.sk (Július Šinály) Fri, 26 Jun 2020 16:04:08 GMT http://www.ulib.sk/sk/novinky/archiv/otvorenie-kniznice-verejnost.html <![CDATA[Opätovné otvorenie knižnice pre verejnosť od 27.5.2020 (streda)]]> http://www.ulib.sk/sk/novinky/archiv/otvorenie-kniznice-verejnost.html Už od dnes, 22.05.2020, si môžete zadávať žiadanky v Katalógu UKB. ]]> julius.sinaly@ulib.sk (Július Šinály) Fri, 26 Jun 2020 16:04:00 GMT http://www.ulib.sk/sk/novinky/archiv/pozrite-si-reportaz-spravodajskej-televizie-ta3.html <![CDATA[Pozrite si reportáž spravodajskej televízie TA3 z Univerzitnej knižnice v Bratislave pred otvorením z 26.5.2020]]> http://www.ulib.sk/sk/novinky/archiv/pozrite-si-reportaz-spravodajskej-televizie-ta3.html Reportáž z archívu spravodajskej televízie TA3" tu ]]> julius.sinaly@ulib.sk (Július Šinály) Fri, 26 Jun 2020 16:03:55 GMT http://www.ulib.skhttps://chamo-ukb.kis3g.sk/search/query?theme=ukb <![CDATA[Online katalóg UKB a Súborný katalóg periodík sú dostupné]]> http://www.ulib.skhttps://chamo-ukb.kis3g.sk/search/query?theme=ukb julius.sinaly@ulib.sk (Július Šinály) Fri, 26 Jun 2020 16:03:21 GMT http://www.ulib.sk/sk/novinky/archiv/elektronicke-dodavanie-dokumentov-z-fondu-ukb.html <![CDATA[Elektronické dodávanie dokumentov z fondu UKB]]> http://www.ulib.sk/sk/novinky/archiv/elektronicke-dodavanie-dokumentov-z-fondu-ukb.html julius.sinaly@ulib.sk (Július Šinály) Fri, 26 Jun 2020 16:03:15 GMT