Dnes je Utorok 27.07.2021 , meniny má Božena 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Rozpracované úlohy

V súčasnosti sú realizované nasledujúce úlohy:

 1. Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov 1701-1918
 2. Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových správ škôl za školské roky 1918/1919-1952/1953
 3. Katalóg slovacikálnych tlačí v UKB do roku 1918, zv. IX. - Dopnky
 4. Iné úlohy a aktivity

 

Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov 1701-1918

Almanachy, ročenky a zborníky predstavujú doteraz málo známy a najmä nedostatočne využívaný zdroj informácií tvorí objemovo veľmi rozsiahly poznatkový fond k počiatkom prírodných, technických a spoločenských vied. Úloha registruje kontinuitne vydávané almanachy, ročenky a zborníky v rozpätí viac ako dvoch storočí. Koncepcia úlohy integruje v sebe spracovanie seriálov (súpisový rad) a zároveň analytickú úroveň rozpisu článkov.

Tematické zameranie jednotlivých titulov almanachov, ročeniek a zborníkov zasahuje vedné oblasti od literatúry, filozofie, náboženstva cez históriu, medicínu po prírodné vedy. Samotné tituly dokumentujú vývin tohto typu dokumentu v sledovanom období a sú zdrojom dobových predstáv o ich forme a náplni. Články z nich predstavujú pestrú paletu pramenných a faktografických údajov, štúdií a článkov z uvedených vedných odborov v štyroch jazykoch, používaných vo vtedajšom Uhorsku. Cieľom spracovania materiálu je ponúknuť odbornej ale aj širokej verejnosti bibliograficky spracovaný zdroj poznatkov pre regionálny ale aj širšie orientovaný výskum.

Súvisiace bibliografie

 1. Almanachy, ročenky a zborníky na Slovensku v rokoch 1701-1965 : provizórny súpis / Eva Kovačičová, Štefan Štvrtecký. – Bratislava : Univerzitná knižnica, 1983. – 268 s.
 2. Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1919-1944 / Eva Kovačičová, Štefan Štvrtecký. – Martin : Matica slovenská, 1991. – 296 s. – Edícia Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria B- Periodiká. – ISBN 80-7090-076-8
 3. Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1945-1965 / Eva Kovačičová, Katarína Schlenkerová. – Martin : Matica slovenská, 1995. – 430 s. – Edícia Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria B – Periodiká. ISBN 80-7090-321-X

 

Bibliografia článkov zo slovenských a inorečových správ škôl za školské roky 1918/19-1952/53

Táto úloha je zložkou bibliografického súpisu Bibliografie výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1953/53 a tvorí s ňou jeden celok. Jej cieľom je obsiahnuť a predstaviť produkciu článkov vo výročných školských správach, čím sa sprístupnia pramenné a faktografické dokumenty pre výskum školstva a vzdelanosti na Slovensku v sledovanom období. Ide zväčša o odborné a literárne práce profesorov a učiteľov jednotlivých škôl (štúdie, články, eseje, úvahy a pod.), literárnu tvorbu študentov a výtvarné práce. Obsahovo-tematické zameranie článkov je veľmi široké, okrem dejín jednotlivých škôl a ich aktivít, činností študentských spolkov, zahŕňajú aj pedagogicko-didaktickú problematiku a ďalšie odbory (jazykovedu, literárnu vedu a históriu, etnografiu, umenie, filozofiu, geografiu, prírodné vedy, techniku a biografistiku).

Súvisiace bibliografie

 1. Výročné správy škôl z územia Slovenska za roky 1701-1918 : provizórny súpis. Zv. 1. / Želmíra Gešková, Tatiana Vančová. – Bratislava : Univerzitná knižnica, 1985. – 354 s.
 2. Výročné správy škôl z územia Slovenska za roky 1919-1965 : provizórny súpis. Zv. 2 / Želmíra Gešková, Tatiana Vančová. – Bratislava : Univerzitná knižnica, 1986. – 342 s.
 3. Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 / Želmíra Gešková, Ľubica Krišková. – Martin : Matica slovenská, 1998. – 780 s. – Edícia Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria B – Periodiká, zv. 6. – ISBN 80-7090-497-6
 4. Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska 1701-1850 / Zostavila Ľubica Krišková. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006. 180 s.

 

Katalóg slovacikálnych tlačí UKB do roku 1918, zv. I.-VIII. A-Ž

Úloha predstavuje širšiu participáciu pracoviska na celoslovenskom projekte Výskum dejín knižnej kultúry a realizácii Programu SNRB. 1.-8. Zv. približuje cca 17.000 záznamov, ktoré sú abecedne usporiadané. Momentálne sa pracuje na 9. zv. - doplnkoch už k publikovanému 8 zv. katalógu na doplnení, spresnení a opravách jednotlivých údajov.

Publikovaný katalóg :

Katalóg slovacikálnych tlačí Univerzitnej knižnice v Bratislave do roku 1918 : (provizórny súpis)=Catalogus slovacicorum in Bibliotheca Universitatis Posonii usque ad annum 1918 : (codex praecursorius) / Jozef Telgársky, Zuzana Banská. – Bratislava : Univerzitná knižnica, 1999-2003. - 1.-8 zv. – ISBN 80-85170-29-9 (súbor).

 

 

Iné úlohy a aktivity

Popri svojich hlavných úlohách pracovisko uskutočňuje aj ďalšie aktivity, zamerané na prezentáciu a propagáciu národného kultúrneho dedičstva, výskum dejín knižnej kultúry a historických a slovacikálnych fondov knižnice. Oddelenie vykonáva v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave aj poradenskú a spolupracuje pri zadávaní tém diplomových prác pre študentov katedry.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 01.06.2012 14:38  Tlačiť Hore

Subpage right banner