Dnes je Pondelok 14.06.2021 , meniny má Vasil 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

2010

Aktualizovaná databáza článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53 / Svobodová, Bronislava. - In: Bulletin UKB, roč. 12, 2010, č. 1, s. 13 – 15.

Almanachy, ročenky a zborníky v službách vedy a literatúry / Bulková, Petronela - Poriezová, Miriam. - In: Problematika historických a vzácných knižních fondů. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci.

Bádateľský potenciál prameňov ku knižnému obchodu / Klimeková, Agáta - Poriezová, Miriam. - In: Kniha 2011. Martin, SNK, 2011.

Biografie vo výročných školských správach škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53. Rec.: Biografie vo výročných školských správach škôl z územia Slovenska zaškolské roky 1918/19 – 1952/53.Zostavila Želmíra Gešková. Bratislava, UKB 2009. 270 s. - In: Genealogický hlas, roč. 19, 2010,č. 1, s. 52.

Dejiny knižného obchodu – kontext, východiská, pramene, otázniky / Bulková, Petronela. - In: Kniha 2011. Martin, SNK.

Duchovné bohatstvo východného Slovenska – knižná kultúra II. Vedecká konferencia, 22. – 23. september 2010 / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin UKB, roč. 12, 2010, č. 2, s. 21 – 23.

Ekonomické a kultúrne aspekty prenumerácie : Biografia panovníčky Márie Terézie od Johanna Rautenstraucha (1779,1780) / Bulková, Petronela. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. - Bratislava : UKB 2010, s. 93 – 113.

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2010 (Trnava, 3. – 5. 10. 2010) / Svobodová, Bronislava. - In: Bulletin UKB, roč. 12, 2010, č. 2, s. 26.

Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert : Das Beispiel der Habsburger-monarchie / Herausgeben von Johannes Frimmel und Michael Wögerbauer. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2009, 401 s. / Bulková, Petronela. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. - Bratislava : UKB, 2010. - S. 225 – 229. (Recenzia).

Konferencia „Problematika historických a vzácnych knižných fondů / Poriezová, Miriam. - In: Bulletin UKB, roč.12, 2010, č. 2, s. 29 – 31.

Lekársko – lekárnický spolok Zemplínskej župy a jeho vydavateľská činnosť / Pekařová, Katarína. - In: Duchovné bohatstvo východného Slovenska II.

Nenáboženská odborná literatúra v produkcii Akademickej tlačiarne v Trnave (1648 – 1773 ) / Poriezová, Miriam. - In: SAMBUCUS VI. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2010. - S. 88 – 100.

Nepravé periodiká ako zdroj biografických údajov : (na príklade kalendárov, almanachov , ročeniek a zborníkov) / Pekařová, Katarína - Kurucová, Lívia. - In: Význam osobností pre mestá a regióny. Knižnice a budovanie regionálnych databáz. Zborník príspevkov z 10. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal v dňoch 13. – 14. apríla 2010. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2010. - S. 117 – 126.

Niekoľko poznámok k významu výročných správ škôl pre biografistiku (Biografie vo výročných správach škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53) / Svobodová, Bronislava. - In: Význam osobností pre mestá a regióny. Knižnice a budovanie regionálnych databáz. Zborník príspevkov z 10. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal v dňoch 13. – 14. apríla 2010. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 2010, s. 99 – 115.

Odraz rozširovania tlačí v slovenčine na stránkach dobových periodík v druhej polovici 19. storočia / Kurucová, Lívia. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. - Bratislava : UKB, 2010. - S. 173 – 181.

Personálie vo výročných správach škôl 1918/19 – 1952/53. Výsledky bibliografického spracovania v Univerzitnej knižnici v Bratislave / Svobodová, Bronislava. - In: Zborník z kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov 2010 v Trnave.

Prírodovedné a lekárske spolky na území Slovenska (1850 – 1918) / Pekařová, Katarína. - Bratislava : UKB, 2010. - 322 s.

Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku. 1. časť (ilustrácie a fotografie s tematikou medicíny v ročenkách prírodovedných a lekárskych spolkov na Slovensku 1850 – 1918) / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 10, 2010, č. 10, s. 38 – 42.

Príspevok k dejinám vedeckej ilustrácie na Slovensku. 2. časť (ilustrácie a fotografie s tematikou biologických vied v ročenkách prírodovedných a lekárskych spolkov na území Slovenska 1850 – 1918) / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 10, 2010, č. 11 – 12, s. 63 – 68.

Problematika historických a vzácnych knižních fondů 2009. Sborník z 18. odborné konference. Ed. Rostislav Krušinský. Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci. Brno, Sdružení českých knihoven 2010, 264 s. / Poriezová, Miriam. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. - Bratislava : UKB, 2010. - S. 222 – 223. (Recenzia).

Publikačné aktivity prírodovedných a lekárskych spolkov na dnešnom území Slovenska (1850 – 1918) (Dizertačná práca) / Pekařová, Katarína. - Bratislava, HÚ SAV 2010. 298 s.

Úvod / Poriezová, Miriam. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. - Bratislava : UKB 2010, s. 9.

Význam osobností pre mestá a regióny (Knižnice a budovanie regionálnych databáz). 10. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc / Svobodová, Bronislava. - In: Bulletin UKB, roč. 12, 2010, č. 1, s. 25 – 26.

Z celoslovenského seminára – Dejiny knižnej kultúry (8. 10 – 10. 10. 2010, Púchov) / Bulková, Petronela. - In: Bulletin UKB, roč. 12, 2010, č. 2, s. 27 – 29.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.03.2017 16:02  Tlačiť Hore

Subpage right banner