Dnes je Utorok 28.05.2024 , meniny má Viliam

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Bibliografie

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB)  sa podieľa na plnení programu Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie (SNRB). Úlohy v SNRB zabezpečuje špecializované pracovisko Kabinet retrospektívnej bibliografie. Od r. 1984 je SNRB súčasťou širšieho projektu Výskum dejín knižnej kultúry a realizácia Programu SNRB. 

Na plnení programu SNRB  sa UKB podieľa výskumom a bibliografickým spracúvaním tzv. nepravých periodík – tj. druhu seriálových dokumentov vydávaných menej ako dvakrát ročne. Ide napr. o kalendáre, almanachy, ročenky, zborníky, výročné správy škôl a iných ustanovizní, schematizmy a i. V zameraní na tieto dokumenty sa tiež poskytujú informačné služby.

 

Z histórie

Spracúvanie národnej retrospektívnej bibliografie sa stalo súčasťou úloh bibliografického ústavu, zriadeného v r. 1945 a neskôr bibliografického oddelenia (1954-1963). R. 1963 sa vytvorilo osobitné pracovisko retrospektívnej bibliografie ako organizačná zložka väčších útvarov. Od r. 2005 je samostatným štatutárnym útvarom s názvom Kabinet retrospektívnej bibliografie (KRB).

Na výskume dejín knižnej kultúry sa pracovisko okrem hlavných úloh zúčastňuje i ďalšími čiastkovými aktivitami – prednáškami pracovníkov na každoročných seminároch o knižnej kultúre regiónov a miest Slovenska i na ďalších odborných podujatiach, výstavníckou činnosťou a i.

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 27.10.2010 08:24  Tlačiť Hore

Subpage right banner