Dnes je Sobota 08.08.2020 , meniny má Oskar 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

2012

210. výročie založenia Národnej Széchényiho knižnice v Budapešti / Pytlová, Zlatica. - In: Bulletin UKB, roč. 14, 2012,č. 2, s. 45 – 46.

Biografický slovník lekárov na Slovensku do roku 2000. Rec.: FALISOVÁ, Anna: Lekári na Slovensku do roku 2000. Bratislava, VEDA 2012. 485 s. / Pekařová, Katarína. - In: Knižnica, roč. 13, 2012, č.. 6, s. 48 – 49.Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry (Kniha 2011). Knižnica, roč. 13, 2012, č.. 11 – 12, s. 60 – 63.

Bonus bibliothecarius. Predobraz ideálneho knihovníka v 1. polovici 19. storočia / Poriezová, Miriam. - In: Bibliotheca Antiqua 2012. Sborník z 21. Konference 7. 11. – 8. 11. 2012. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven České republiky, 2012. - S. 31 – 36.

Deň výskumu knižnej kultúry a retrospektívnej bibliografie 2012 / Pytlová, Zlatica. - In: Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č.1, s. 38.

Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest. Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte, Kulturkontakten und Identitäten. Rec: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest. Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichenVerhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte, Kulturkontakten und Identitäten . Herausgegeben von Wynfrid Kriegle der, Andrea Seidler und Jozef Tancer. Bremen, Lumiére 2012, 288 s. / Kurucová, Lívia. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2012. - Bratislava : UKB, 2012. - S. 249 – 250.

Fragmenty k dejinám zubného lekárstva na území Slovenska v druhej polovici 19. storočia / Pekařová, Katarína. - In: Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Zborník vedeckých prác. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku 2012. - S. 189 –191.

Geheimliteratur und Geheimbuchhandel in Europa im 18. Jahrhundert. Rec: Geheimliteratur und Geheimbuchhandel in Europa im 18. Jahrhundert. Herausgeben von Christine Haug, Franziska Mayer und Winfried Schröder. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2011, 300 s. (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens) / Bulková, Petronela. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2012. - Bratislava : UKB, 2012. - S. 251 – 252.

Halle – kníhkupecké a vydavateľské relácie v európskom priestore v 18. storočí / Bulková, Petronela. - In:Knižnica, roč.13, 2012, č. 7 – 8, s. 48 – 50.

Hugo Schmid (1852 – 1912) / Pekařová, Katarína. In: Knižnica, roč. 13, 2012, č. 6, s. 61 – 62.

Konferencia o dejinách knižnej kultúry. Der Verlagsstandort Halle und seine buchhändlerische Vernetzung in Europa des 18. Jahrhunderts / Bulková, Petronela. - Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 33 – 35.

Latinská príležitostná próza a poézia na stránkach Solennií. Základný rozbor materiálu / Poriezová, Miriam - Škovierová, Angela. - In: Sambucus VIII. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 2012, s. 170 –177.

Najnovšie publikácie z oblasti dejín knižnej kultúry a bibliografie vedeckých knižníc na Slovensku za rok 2011. Spoločná prezentácia výberu / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 30 – 31.

Odraz českých a slovenských vzťahov na stránkach slovenských almanachov, zborníkov a kalendárov / Kurucová, Lívia. - In: Sdružení knihoven České republiky v roce 2011. Ročenka. -.Ostrava : Sdružení knihoven ČR 2012. - S. 121 – 125.

Osobnosti knižného obchodu v Bratislave v 18. storočí / Bulková, Petronela. - In: Knižničná a informačná veda XXIV. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012.

Poznámky k výskumu historických knižníc trochu inak / Poriezová, Miriam. - In: SABOV, Peter a kol. Sprievodca po historických knižniciach trochu inak. - 4. zväzok. - Martin : SNK, 2012. - S. 110 – 112.

Problematika historických a vzácnych knižných fondů – Olomouc 2011 / Bulková, Petronela - Poriezová, Miriam. - In:Knižnica, roč.13, 2012, č.1, s. 69 – 70.

Publikácia Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin UKB, roč. 14, 2012, č. 1, s. 35 – 36.

Ročenky regionálnych spolkov ako prameň regiónov na Slovensku do roku 1918 / Pekařová, Katarína. - In: Sdružení knihoven České republiky v roce 2011. Ročenka. - Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2012. - S. 79 – 87.

Psychiatria a súdna psychiatria na stránkach ročeniek lekárskych spolkov na Slovensku (1850 – 1918) / Pekařová, Katarína. - In: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I. - Brno : Technické muzeum v Brně, 2012. - S. 128 – 132.

Úvod / Poriezová, Miriam. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2012. - Bratislava : UKB, 2012. - S. 9 – 10.

Vedecká konferencia k dejinám knižnej kultúry na Slovensku (Spišská Kapitula 20. – 22. november 2012) / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin UKB, roč. 14, 2012,č. 2, s. 32 – 34.

Za dverami osvietenského kníhkupectva. Paralely v podnikaní Wolfganga Gerleho a Antona Löweho / Bulková, Petronela. - In: Bibliotheca Antiqua 2012. Sborník z 21. konference 7. 11. – 8. 11. 2012. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven České republiky, 2012. - S. 37 – 44.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.03.2017 16:02  Tlačiť Hore

Subpage right banner