Dnes je Piatok 18.09.2020 , meniny má Eugénia 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

2016

Adalékok a felső-magyarországi iskolaorvosok működéséhez / Katarína Pekařová. - In: Alexander Multifrons : tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. – Budapest : Argumentum Kiadó-Országos Széchényi Könyvtár, 2016. – S. 39-45. – ISBN: 978-963 -446 -781 -6.

Fischer Jakab és a Pozsonyi Orvos-Természettudományi Egyesület / Katarína Pekařová. - In: Orvostörténet i Közlemények = Communicationes de historia artis medicinae. – Budapest: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, 2016. – S. 143-148. – ISSN: 0010-3551.

Knižnica ako fenomén kultúry a vzdelanosti : správa z medzinárodnej konferencie, Slovenská národná knižnica 2016 / Angela Škovierová. - In: Knižnica. – ISSN 1335-7026. – Roč. 17, č. 2 (2016), s. 70-75

Knižnica Slovanského ústavu v Bratislave - osudy a príbehy / Zlatica Pytlová, Dušan Lechner. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2016. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. – S. 149-156. – ISBN: 978-80 -89303-52 -6.

Postavenie učiteľa na prelome 16. a 17.storočia z pohľadu slovenského vzdelanca Ondreja Rochotského / Angela Škovierová. - In: Škola základ života...história školstva v archívnych dokumentoch. – Bratislava : Slovenský národný archív, 2016. – S. 222-233. – ISBN: 978 -20 -971767-3-0.

Stejskalová, Eva. Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 / Angela Škovierová, Rec.: Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740. – Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum-Národní muzeum, 2015. ISBN 978-80 -246 -2613-0. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2016. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016, s. 157-158. – ISBN: 978-80 -89303-52 -6.

Szlovák nyelvű bábaképzés Magyarországon 1918-ig / Katarína Pekařová. - In: Minden dolgok folytatása : Tanulmányok Deáky Zita 60. születésnapjára. – Budapest : ELTE BTK Néprajzi Intézete, 2015. – S. 323-339. – ISBN: 978-963 -284 -716 -0.

Štúr o kalendároch versus kalendáre o Štúrovi : "...žjadna sa toľko razí do ruki ňevezme, ňeprebehně a ňeprečíta, ako práve táto kňižka." / Bronislava Navarová. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2016. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. – S. 116-139. – ISBN: 978-80 -89303-52 -6.

Udalosti a osobnosti 19. storočia očami latinského básnika Jozefa Budaváryho-Kričku / Angela Škovierová. - In: 19. storočie v zrkadle písomných prameňov (z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska). – ISBN 978-80 -89614-30 -1. – Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2016. – S. 80-88.

Úvod / Miriam Poriezová - Petronela Križanová. - In: Studia Bibliographica Posoniensia 2016. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. – S. 9. – ISBN: 978-80 -89303-52 -6.

Vybrané aspekty výchovy k zdraviu a starostlivosti o zdravie na školách v minulosti (do roku 1918) / Katarína Pekařová. - In: Historicko-pedagogické fórum [online]. – ISSN 1338-693X. – Roč. 5, č. 1 (2016), s. 3-14.

Výročné školské správy ako prameň výskumu škôl (1701 - 1953) / Bronislava Svobodová, Zlatica Pytlová. - In: Škola základ života...história školstva v archívnych dokumentoch. – Bratislava : Slovenský národný archív, 2016. – S. 374-387. –
ISBN: 978-20 -971767-3-0.

Žena a dieťa v slovenskej zdravotníckej literatúre v 19. storočí / Katarína Pekařová. - In: Populačné štúdie Slovenska 8. – Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2016. – S. 21-46.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.03.2017 16:01  Tlačiť Hore

Subpage right banner