Dnes je Streda 17.07.2024 , meniny má Bohuslav

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Online databázy

 • Portál UKB (bibliografie)
  • Bibliografia výročných správ z územia Slovenska za roky 1701 - 1850
  • Bibliografie článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19 - 1952/53
  • Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701-1918 (seriály)
 • Katalóg slovacikálnych tlačí UKB do roku 1918 
  V súčasnosti prebieha práca na doplnkoch a pracuje sa aj na spresnení a doplnení chýbajúcich údajov.
 • Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska 1701-1850 - online verzia
  Databáza obsahuje bibliografické záznamy o výročných správach škôl a článkoch z nich. Registruje výročné správy 60 rôznych škôl z 33 lokalít, ktoré v rokoch 1701-1850 boli vytlačené alebo vydané na dnešnom území Slovenska.
 • Bibliografia článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 – online verzia
  Zatiaľ čiastková, neuzavretá databáza obsahuje záznamy o článkoch uverejnených vo výročných správach škôl v rokoch 1918/19-1952/53.
 • Biografie vo výročných školských správach 1918-1953 – subbáza bibliografie článkov 
  Zatiaľ čiastková subbáza vznikla vyčlenením a rozšírením záznamov o biografických článkoch. Obsahuje biografické údaje o osobnostiach pôsobiacich predovšetkým v oblasti školstva. 
 • Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na území Slovenska za roky 1701-1918 - online verzia
  Čiastková, neuzavretá databáza bibliografických záznamov evidujúca seriály (tituly) a články z nich. Priebežne sa dopĺňa, rediguje a aktualizuje. Almanachy, ročenky a zborníky ako špecifický typ dokumentov tvoria rozsiahly poznatkový fond k počiatkom a rozvoju prírodných, technických a spoločenských vied v uvedenom období. 
 • Pramene k dejinám vedy na Slovensku - online verzia
  Čiastková, testovacia, neuzavretá databáza bibliografických záznamov s plnými textami. Cieľom je vytvoriť virtuálny priestor pre výskum dejín lekárskych a prírodných vied - dejín vedy vôbec - na Slovensku a sprístupniť publikačné aktivity prírodovedných a lekárskych spolkov pôsobiacich na území Slovenska v druhej polovici 19. storočia.
 • Inkunábuly Univerzitnej knižnice v Bratislave
  Digitalizovaná bibliografia inkunábuly spája dve časti: štruktúrovaný bibliografický popis a digitalizované obrazy vybraných strán dokumentov.
  V bibliografickej časti sa vychádzalo z popisov publikovaných v knihe Imricha Kotvana Imrich, Inkunábuly na Slovensku vydanej v Martine v roku 1979. V obrazovej časti boli na digitalizáciu vybrané relevantné strany, ktoré obsahujú bibliografické informácie.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.05.2022 14:04  Tlačiť Hore

Subpage right banner