Dnes je Pondelok 27.05.2024 , meniny má Iveta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Cenník

služieb a poplatkov
 

platný od 1.6. 2015
 

Poplatky nie je možné uhrádzať po čiastkach, ale jednorazovo.

I.

Identifikačná karta používateľa

 

1.

Vystavenie identifikačnej karty bez aktivácie

    a) na 1 rok  
    - ekonomicky činní 6,00 €
    - študenti
  (ktorí nevlastnia kartu ISIC v zmysle odporúčania Ministerstva školstva SR)
3,00 €
    - dôchodcovia 0,00 €
    - držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 0,00 €
    b) na dobu 30 dní 6,00 €
    c) na dobu 7 dní 3,00 €
 

2.

Aktivácia identifikačnej karty

 
    a) na 1 rok  
    - ekonomicky činní 6,00 €
    - študenti (ktorí nevlastnia kartu ISIC v zmysle odporúčania Ministerstva školstva SR) 3,00 €
    - dôchodcovia 3,00 €
    - držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 3,00 €
    b) na dobu 30 dní 1,00 €
    c) na dobu 7 dní 1,00 €
 

3.

Zisťovanie identifikačných údajov o používateľovi

2,00 €
         

II.

Výpožičné služby    

 

1.

Medziknižničná výpožičná služba

    - výpožička originálu dokumentu z fondov UKB 0,00 €
    - výpožička originálu dokumentu z iných slov. knižníc 0,00 €
    - papierová kópia článku do 5 strán 0,50 €
    - za každú ďalšiu stranu nad 5 strán A4 0,10 €
    - digitálna kópia článku do 5 strán 0,50 €
    - za každú ďalšiu stranu – 1 strana    0,10 €
 

2.

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov českých knižníc*

    - výpožička originálu dokumentu z ČR 4,50 €
    - papierová kópia článku 1 strana A4 0,20 €
    - výpožička originálu dokumentu z NK Praha 9,60 €
    - papierová kópia článku 1–40 strán z fondov NK Praha 9,60 €
    - za každú ďalšiu stranu nad 40 strán 0,20 €
 

3.

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov zahraničných knižníc*

    - výpožička originálu dokumentu 15,00 €
    - papierová kópia článku za 1 - 40 strán 5,50 €
    - za každú ďalšiu stranu nad 40 strán 0,20 €
    - výpožička originálu dokumentu z TheBritishLibrary 25,00 €
    - papierová kópia článku 1–40 strán z TheBritishLibrary 16,00 €
    - papierová kópia článku za 1–40 strán prostredníctvom služby Subito 7,20 €
    - za každú ďalšiu stranu nad 40 strán 0,20 €
    *Poplatky sú uvádzané s DPH. Poplatky za kópie zo zahraničia prostredníctvom služby Subito sú uvádzané bez poplatkov za licencie a autorskoprávne poplatky, ktoré môžu byť prirátané k poplatku za sprostredkovanie kópie.  
 

4.

Poplatky za omeškanie vrátenia a poškodenie dokumentu

    - omeškanie vrátenia za každý dokument a za každý deň po uplynutí výpožičnej lehoty  0,10 €
    - riaditeľská upomienka (doporučená zásielka) 10,00 €
    - pokus o zmier (doporučená zásielka) 26,00 €
    - návrh na súdne vymáhanie  12,00 €
    - poškodenie čiarového kódu  0,50 €
 

5.

Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty v MVS

    - žiadajúca knižnica za každých, aj začatých 14 dní 1,65 €
    - čitateľ UKB za každý deň prekročenia 0,10 €
 

6.

Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty v MMVS

    - žiadajúca knižnica za každých aj začatých 7 dní 3,30 €
    - čitateľ UKB za každý deň prekročenia 0,30 €
    - storno požiadavky do 24 hodín od zadania žiadanky    0,00 €
    -nevyzdvihnutie vyžiadaného dokumentu do 30 dní

50% z určeného
poplatku za sprostredkovaný dokument

 

7.

Poplatky nie je možné uhrádzať po čiastkach, ale jednorazovo 
       

III.

Informačné služby

 

1.

Vypracovanie rešerše z klasických informačných zdrojov

    a) základný poplatok pri časovom vymedzení   
    - do 5 rokov 1,60 €
    - do 10 rokov 6,60 €
    - nad 10 rokov 10,00 €
    - poplatok za 1 záznam 0,15 €
    b) v osobitných prípadoch možno cenu rešerše stanoviť dohodou   
 

2.

Vyhotovenie rešerše z elektronických informačných zdrojov

    - základný poplatok 1,50 €
    - poplatok za 1 záznam 0,03 €
 

3.

Vyhotovenie rešerše na citovanosť - 1 autor

    - základný poplatok 1,50 €
    - poplatok za 1 záznam 0,03 €
          

IV.

Reprografické služby

 

1.

Papierová kópia - čierno-biela - za 1 stranu

    - formát A4 0,05 €
    - formát A3 0,10 €
 

2.

Plnofarebná papierová kópia - za 1 stranu

  
    - formát A4 0,15 €
    - formát A3 0,30 €
 

3.

Digitálna kopia

    - 1 strana 0,10 €
    - bez obsluhy 0,00 €
 

4.

Digitalizácia dokumentu - podľa osobitného cenníka

  
 

5.

E-knihy na objednávku

  
    - základný poplatok za PDF dokument (e-knihu):
               zahŕňa 75 strán dokumentu vo formáte PDF, každá ďalšia strana za 0,10 €
10,00 €
    - základný poplatok za PDF dokument (e-knihu) + OCR
                zahŕňa 75 strán dokumentu vo formáte PDF + OCR, každá ďalšia strana 0,15 €
15,00 €
         

V.

Knihárske služby

    - väzba vyhotovených papierových kópií stratených dokumentov (podľa typu väzby) 3,30 €

13,20 €

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 17.01.2022 10:23  Tlačiť Hore

Subpage right banner