Dnes je Sobota 18.09.2021 , meniny má Eugénia 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Cenník

služieb a poplatkov
 

platný od 1.6. 2015
 

Poplatky nie je možné uhrádzať po čiastkach, ale jednorazovo.

I.

Identifikačná karta používateľa

1.

Vystavenie identifikačnej karty bez aktivácie

  a) na 1 rok
 
  - ekonomicky činní 6,00 €
  - študenti
  (ktorí nevlastnia kartu ISIC v zmysle odporúčania Ministerstva školstva SR)
3,00 €
  - dôchodcovia 0,00 €
  - držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 0,00 €
b) na dobu 30 dní 6,00 €
  c) na dobu 7 dní
3,00 €

2.

Aktivácia identifikačnej karty

 
  a) na 1 rok
 
  - ekonomicky činní 6,00 €
  - študenti (ktorí nevlastnia kartu ISIC v zmysle odporúčania Ministerstva školstva SR) 3,00 €
  - dôchodcovia 3,00 €
  - držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 3,00 €
  b) na dobu 30 dní 1,00 €
c) na dobu 7 dní 1,00 €

3.

Zisťovanie identifikačných údajov o používateľovi

2,00 €
     

II.

Výpožičné služby    

1.

Medziknižničná výpožičná služba

  - výpožička originálu dokumentu z fondov UKB 0,00 €
  - výpožička originálu dokumentu z iných slov. knižníc 0,00 €
  - papierová kópia článku do 5 strán 0,50 €
  - za každú ďalšiu stranu nad 5 strán A4 0,10 €
  - digitálna kópia článku do 5 strán 0,50 €
- za každú ďalšiu stranu – 1 strana  0,10 €

2.

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov českých knižníc*

  - výpožička originálu dokumentu z ČR 4,50 €
  - papierová kópia článku 1 strana A4 0,20 €
  - výpožička originálu dokumentu z NK Praha 9,60 €
  - papierová kópia článku 1–40 strán z fondov NK Praha 9,60 €
  - za každú ďalšiu stranu nad 40 strán 0,20 €

3.

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov zahraničných knižníc*

  - výpožička originálu dokumentu 15,00 €
  - papierová kópia článku za 1 - 40 strán 5,50 €
  - za každú ďalšiu stranu nad 40 strán 0,20 €
  - výpožička originálu dokumentu z TheBritishLibrary 25,00 €
  - papierová kópia článku 1–40 strán z TheBritishLibrary 16,00 €
  - papierová kópia článku za 1–40 strán prostredníctvom služby Subito 7,20 €
  - za každú ďalšiu stranu nad 40 strán 0,20 €
  *Poplatky sú uvádzané s DPH. Poplatky za kópie zo zahraničia prostredníctvom služby Subito sú uvádzané bez poplatkov za licencie a autorskoprávne poplatky, ktoré môžu byť prirátané k poplatku za sprostredkovanie kópie.  

4.

Poplatky za omeškanie vrátenia a poškodenie dokumentu

  - omeškanie vrátenia za každý dokument a za každý deň po uplynutí výpožičnej lehoty  0,10 €
  - riaditeľská upomienka (doporučená zásielka) 10,00 €
  - pokus o zmier (doporučená zásielka) 26,00 €
- návrh na súdne vymáhanie  12,00 €
  - poškodenie čiarového kódu  0,50 €

5.

Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty v MVS

  - žiadajúca knižnica za každých, aj začatých 14 dní 1,65 €
  - čitateľ UKB za každý deň prekročenia 0,10 €

6.

Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty v MMVS

  - žiadajúca knižnica za každých aj začatých 7 dní 3,30 €
  - čitateľ UKB za každý deň prekročenia 0,30 €
- storno požiadavky do 24 hodín od zadania žiadanky    0,00 €
-nevyzdvihnutie vyžiadaného dokumentu do 30 dní

50% z určeného
poplatku za sprostredkovaný dokument

7.

Poplatky nie je možné uhrádzať po čiastkach, ale jednorazovo 
 

III.

Informačné služby

1.

Vypracovanie rešerše z klasických informačných zdrojov

a) základný poplatok pri časovom vymedzení   
- do 5 rokov 1,60 €
- do 10 rokov 6,60 €
- nad 10 rokov 10,00 €
- poplatok za 1 záznam 0,15 €
b) v osobitných prípadoch možno cenu rešerše stanoviť dohodou   

2.

Vyhotovenie rešerše z elektronických informačných zdrojov

  - základný poplatok 1,50 €
  - poplatok za 1 záznam 0,03 €

3.

Vyhotovenie rešerše na citovanosť - 1 autor

- základný poplatok 1,50 €
- poplatok za 1 záznam 0,03 €
  

IV.

Reprografické služby

1.

Papierová kópia - čierno-biela - za 1 stranu

  - formát A4 0,05 €
  - formát A3 0,10 €

2.

Plnofarebná papierová kópia - za 1 stranu

  
  - formát A4 0,15 €
  - formát A3 0,30 €

3.

Digitálna kopia

- 1 strana 0,10 €
  - bez obsluhy 0,00 €

4.

Digitalizácia dokumentu - podľa osobitného cenníka

  

5.

E-knihy na objednávku

  
  - základný poplatok za PDF dokument (e-knihu):
               zahŕňa 75 strán dokumentu vo formáte PDF, každá ďalšia strana za 0,10 €
10,00 €
  - základný poplatok za PDF dokument (e-knihu) + OCR
                zahŕňa 75 strán dokumentu vo formáte PDF + OCR, každá ďalšia strana 0,15 €
15,00 €
     

V.

Knihárske služby

- väzba vyhotovených papierových kópií stratených dokumentov (podľa typu väzby) 3,30 €

13,20 €

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 02.06.2015 14:22  Tlačiť Hore

Subpage right banner