Dnes je Piatok 18.09.2020 , meniny má Eugénia 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

2009

ABDOS 2009 : Martin – medzinárodná konferencia, 18. 5. – 21. 5. 2009 / Kurucová, Lívia. - In: Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 31 – 32.

ABDOS 2009 / Kurucová, Lívia. - In: Bulletin SAK, roč. 17, 2009, č. 2, s. 53 – 55.

Antonius Loewe : Bibliopola Posoniensis / Bulková, Petronela. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. - Bratislava : UKB, 2009. - S. 132 – 150.

Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia. Martin, SNK 2009. 6. zv.  / Poriezová, Miriam. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. - Bratislava : UKB 2009, s. 201 – 202. (Recenzia).

Bibliografie vo výročných správach škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53. Rec.: GEŠKOVÁ, Želmíra. Biografie vo výročných správach škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53. Bratislava, UKB 2009, 270 s. / Svobodová, Bronislava. - In: Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 72 – 73.

Biografie vo výročných školských správach škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53. Zostavila Želmíra Gešková. Bratislava, UKB 2009. 270 s. / Pekařová, Katarína. - In: Genealogicko-heraldický hlas.

Budapeštianske tlače a ich rozširovanie medzi slovenským etnikom / Kurucová, Lívia. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. - Bratislava : UKB, 2009. - S. 61 – 69.

Buchwesen in Wien 1750–1850 : Kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhändler und Verleger / Bulková, Petronela. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. - Bratislava : UKB, 2009. - S. 199 – 200. (Recenzia).

Dejiny knižnej kultúry: dimenzie, vzťahy a štruktúry pojmu / Bulková, Petronela - Poriezoá, Miriam. - In: Kniha 2010. - Martin : SNK.

Dejiny knižnej kultúry Novohradu / Bulková, Petronela - Poriezová, Miriam. - In: Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 2, s. 62 - 64.

Ferko Urbánek : Personálna bibliografia / Kurucová, Lívia. - Bratislava : Miestna knižnica Petržalka, 2009. - 70 s.

Research projects of of retrospective bibliography in the University Library in Bratislava / Bulková, Petronela - Kurucová, Lívia. - In: ABDOS 2009.

Prešov a východné Slovensko v pripravovanej Bibliografii almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701 – 1918 / Pekařová, Katarína. - In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. - Prešov : ŠVK, 2009. - S. 142 – 147.

Rozprávky v slovenských kalendároch (so zreteľom na českých rozprávkárov) / Pekařová, Katarína. - In: Sdružení knihoven České republiky 2009. -  Brno : Sdružení knihoven ČR 2009. - S. 37 – 40.

Súborný katalóg slovenských knižníc (Emlerov katalóg) / Pytlová, Zlatica. - In: Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 20 – 23.

Úvod / Poriezová, Miriam. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. - Bratislava : UKB 2009, s. 11, s. 79.

Úvod / Svobodová, Bronislava. - In: GEŠKOVÁ, Želmíra. Biografie vo výročných správach škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53. - Bratislava : UKB, 2009. - S. 7 – 11.

Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Martin, konferencia, 8. 6. – 10. 6. 2009 / Poriezová, Miriam. - In: Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s. 37 – 38.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.03.2017 16:02  Tlačiť Hore

Subpage right banner