Dnes je Sobota 19.09.2020 , meniny má Konštantín 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

2006

50 rokov od tragickej smrti bibliografov Univerzitnej knižnice v Bratislave / Fircáková, Kamila. - In: Knižnica, roč. 7, 2006, č. 2, s. 60-62.

Ad usum juventutis : Jazyková literatúra vo vydavateľskom programe trnavskej Akademickej knižnice /1648-1773/. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2006. - Bratislava : UKB, 2006. - S. 130-138.

Bibliografia článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 / Svobodová, Bronislava - Zendulková, Danica. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č. 2.

Celoslovenská bibliografická konferencia / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č. 2.

Dejiny knižnej kultúry Liptova. Celoslovenský seminár / Bulková, Petronela - Kurucová, Lívia. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č. 2.

Dejiny knižnej kultúry v diplomových prácach / Poriezová, Miriam. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č. 1, s. 19.

Dni retrospektívnej bibliografie 2006 / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č.1, s. 60-62

Elektronická a knižná verzia Bibliografie výročných školských správ z územia Slovenska 1701 - 1850 / Pekařová, Katarína - Zendulková, Danica. - In: Bibliografický zborník.

Ján Čaplovič 1904 - 1976 : život, dielo, človek / Fircáková, Kamila. - Knižnica, roč. 7, 2006, č. 11-12, S. 56-57.

Ján Čaplovič 1904 - 1976 /život, dielo, človek / Pytlová, Zlatica. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č. 2.

Ján Čaplovič a vysokoškolské štúdium knihovníctva / Bulková, Petronela - Kurucová, Lívia. - In: Ján Čaplovič, život a dielo.

Jozef Bánsky a Lužickí Srbi : (príspevok k problematike) / Fircáková, Kamila. - In: Slovenské pohľady, roč. 4+122, 2006, č.. 4, s. 40-46.

Jubilujúca Kamila Fircáková / Pytlová, Zlatica. - In: Knižnica, roč. 7, 2006, č. 3-4, s. 71-72.

Jubilantka Kamila Fircáková / Pytlová, Zlatica. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č. 1, s. 97-98.

Kniha na Slovensku v osvietenstve 1780 - 1792 / Bulková, Petronela. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č. 1, s. 30-40.

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2006 (Trenčín 1.- 3.10.2006) / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č. 2.

Kontakty Prírodovedného spolku Trenčianskej župy s prírodovedcami v Čechách a na Morave / Pekařová, Katarína. - In: Bibliografický zborník.

Liptov a Uhorský karpatský spolok / Pekařová, Katarína - Poriezová, Miriam. - In: Kniha 2007.

Mgr. Adela Perďochová (5.12.1944 – 25.9.2005) / Fircáková, Kamila. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č. 2.

Nová databáza na webovej stránke Univerzitnej knižnice v Bratislave / Pekařová, Katarína. - In: It lib, roč. 10, 2006, č. 1, s. 32-33.

Novinárske pôsobenie Jána Čaploviča v emigrácii v čase 2. svetovej vojny / Poriezová, Miriam - Svobodová, Bronislava. - In: Ján Čaplovič, život a dielo.

Ľubica Krišková – bibliografka Univerzitnej knižnicev Bratislave / Fircáková, Kamila. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2006. - Bratislava : UKB, 2006. - S. 193-199.

Ľudovít Štúr a Univerzitná knižnica v Bratislave / Fircáková, Kamila - Svobodová, Bronislava. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006,č. 1, s. 7-12.

O Databáze výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1701 - 1850 / Pekařová, Katarína -  Zendulková, Danica. - In: Pedagogická revue, roč. 58, 2006, č. 4, s. 400-414.

Profil Kamily Fircákovej v Univerzitnej knižnici v Bratislave / Pytlová, Zlatica. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2006. - Bratislava : UKB, 2006. - S. 200-220.

Pukanský rodák Juraj Petermann a jeho tvorba / Fircáková, Kamila. - In: Kniha 2006. - Martin : SNK, 2006. - S. 150-161.

Retrospektívna bibliografia v UKB. - In: Bibliografický zborník.

Sambucus. Rec.: Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (ed). Trnava, Typis Universitas Tyrnaviensis – Veda 2005. 260 s. / Svobodová, Bronislava. - In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2006. - Bratislava : UKB, 2006, s. 183-186.

Slovenské noviny a časopisy na Liptove do roku 1918 / Bulková, Petronela - Kurucová, Lívia. - In: Kniha.

Slovenské tlače z tlačiarne Viktora Hornyánszkeho / Kurucová, Lívia. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č. 1, s. 41-49.

Výročné školské správy – bibliografia online / Pekařová, Katarína -  Zendulková, Danica. - In: Knižnica, roč. 7, 2006, č. 5, s. 13-17.

Významné dielo o Univerzitnej knižnici v Bratislave. Rec.: Univerzitná knižnica v Bratislave 1986-1999: Bibliografia. Zostavila Kamila Fircáková. Bratislava, UKB 2005. 445 s. / Pekařová, Katarína. - In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č. 2.

Želmíra Gešková a slovenské kalendáre / Poriezová, Miriam. - In : Studia Bibliographica Posoniensia I/2006. - Bratislava : UKB, 2006. - S. 189-192.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.03.2017 16:03  Tlačiť Hore

Subpage right banner