Dnes je Ĺ tvrtok 24.09.2020, meniny má Ľuboš, Ľubor
2005

Bibliografia k dejinám farmácie. - In: Historický časopis.

Dejiny knižnej kultúry Levíc a okolia / Poriezová, Miriam. - In: Bulletin UKB, roč. 7, 2005, č. 2, s. 42-46.

Die Handschriften der Universitätsbibliothek in Bratislava / Poriezová, Miriam. - In: Zborník z medzinárodnej konferencie.

Dva biografické slovníky. Rec.: Veda a technika v zrkadle dejín. Zost. Ľ. Poklembová. Košice, ŠVK 2002, 205 s. a Biobibliografický slovník lekárov, prírodovedcov, poľnohospodárov. Zost. M.Mikuš a L. Strohnerová. Trenčín, 2003, 385 s. - / Pekařová, Katarína. - In: Historický časopis, roč. 53, 2005, č. 3, s. 601-602.

História a osobnosti Bardejova v optike výročných správ maďarského gymnázia / Pekařová, Katarína - Gešková, Želmíra. - In: Kniha 2003-2004. - Martin : SNK, 2004. - S.117-129.

Historické postavy a geografické názvy v diele Mateja Bela Notitia Hungariae... /4.zv./ Tekovská župa / Poriezová, Miriam. - In: Zborník Kniha.

Lekársko-lekárnický a prírodovedný spolok Nitrianskej župy a jeho ročenka / Pekařová, Katarína. - In: Kniha 2003-2004. - Martin : SNK, 2004. - S. 34-45.

Mapy v optike Ročenky Uhorského karpatského spolku / Pekařová, Katarína. - In: Historické mapy: zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Geografický ústav SAV, 2005. - S. 148-155.

Pripravovaná Databáza a Bibliografia výročných školských správ z územia Slovenska 1701 - 1850 / Pekařová, Katarína - Zendulková, Danica. - In: Bulletin UKB, roč.7, 2005, č. 2, s. 16-21.

Slovenská národná retrospektívna bibliografia v Univerzitnej knižnici v Bratislave / Pytlová,Zlatica. - In: Bibliografický zborník 2000-2001. - Martin : SNK, 2005. - S. 220-224.

Slovenské a slovacikálne kázne 19.storočia vytlačené mimo územia Slovenska vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave / Fircáková, Kamila. - In: Zborník Pedagogickej Fakulty v Nitre. - Nitra : PFUKF, 2005. - 15 s.

Z dejín budov Univerzitnej knižnice v Bratislave / Fircáková, Kamila. - In: Univerzitná knižnica v Bratislave. Multifunkčné kultúrne centrum. - Bratislava : UKB, 2005. - S. 25-41.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 31.03.2017 10:43  Tlačiť HoreSubpage right banner