Dnes je Utorok 18.05.2021 , meniny má Viola 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Lokality kultúrneho a prírodného dedičstva

vytipované na zápis do Zoznamu svetového dedičstva
(tzv. Tentative List):

 • kultúrne pamiatky
  • Limes Romanus – rímske antické pamiatky na strednom Dunaji,
  • Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami,
  • Pamätník Chatama Sófera,
  • Tokajská vinohradnícka oblasť, súbor vinohradníckych pivníc,
  • Koncept šošovkovitého historického jadra mesta Košice,
 • "zmiešané" pamiatky
  • Dunajská prírodná a kultúrna krajina (predpokladaný spoločný návrh s Českom, Rakúskom a Maďarskom),
 • prírodné pamiatky
  • Prírodné rezervácie Tatier (predpokladaný spoločný návrh s Poľskom),
  • Krasové doliny Slovenska (na základe výberu rôznych typov krasových dolín rozšírenie a dopracovanie nominačného projektu Rokliny Slovenského raja, predloženého 26. 6. 1997),
  • Mykoflóra Bukovských vrchov,
  • Gejzír v Herľanoch
  • Lúky a pasienky Slovenska

Tento výber je v súlade s aktuálnym smerovaním Výboru pre svetové dedičstvo orientovaný najmä na spoločné návrhy s okolitými krajinami (ČR, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a Ukrajina). Zámerom je predstaviť svetu lokality, ktoré dokladajú viac ako 2000 rokov európskej histórie a predstavujú pestrú škálu kultúrneho dedičstva - kultúrnu krajinu s unikátnymi archeologickými náleziskami z rímskej doby, historickými jadrami miest ako sú Košice a Levoča spojená s jedinečným stredovekým rezbárskym dielom Majstra Pavla, unikátny súbor gemerských a abovských kostolíkov so stredovekou nástennou maľbou, ako aj pamätník zviazaný s osobnosťou rabína, učiteľa, mysliteľa i spisovateľa Chatama Sófera v Bratislave.

Na základe uvedeného súpisu podloženého príslušnými pasportizačnými listami budú Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo životného prostredia SR v priebehu ďalších 10 rokov vypracúvať a predkladať na schvaľovacie konanie Výboru svetového dedičstva jednotlivé nominačné projekty. Budú pritom spolupracovať s Ministerstvom zahraničných vecí SR a v prípade dvojstranných alebo viacstranných nominačných projektov s partnerskými ministerstvami susedných štátov. V prípade potreby alebo podľa nových poznatkov výskumu a projektovania budú uvedený súpis s pasportizačnými listami upravovať, prípadne dopĺňať.

Súbežne pracuje i na nominačnom projekte Limes Romanusrímske antické pamiatky na strednom Dunaji, ktorý Slovenská republika plánuje predložiť na posúdenie Centru svetového dedičstva v roku 2007 ako sériovú nomináciu k už schválenému projektu Veľkej Británie a Nemecka.

Už dlhodobo Pamiatkový úrad Slovenskej republiky /PÚ SR/ spolupracuje s Kulturális Orokségvédelmi Hivatal Budapešť na výskume a dokumentácii stredovekých nástenných malieb v Karpatskej kotline, ktorého výsledky budú súčasťou spoločného nominačného projektu Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami.

Predložené nominácie:

 • Komárno – protiturecká pevnosť (spoločný návrh s Maďarskom),
 • Rozšírenie lokality Spišský hrad a pamiatky okolia o Levoču a dielo Majstra Pavla na Spiši (schválené v r. 2009),
 • Veľkomoravské pamiaky (česko-slovenská nominácia: za SR kaplnka sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch a slovenská opevnená osada v Mikulčiciach)

Posledná aktualizácia: Aktualizované 03.07.2020 09:13  Tlačiť Hore

Subpage right banner