Dnes je Utorok 28.05.2024 , meniny má Viliam

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Pamiatky UNESCO v Čechách a na Morave

MORAVA

Historické jadro Telča ( zapísané v r. 1992)
Mesto bolo postavené po veľkom požiari koncom 14. storočia. Sú tu zachované pozostatky neskorogotického opevnenia s bránami. Námestie Zachariáša z Hradca je lemované súborom gotických a renesančných meštiackych domov s arkádami. Domy majú renesančné, barokové a klasicistické štíty. V Telči nájdete na mieste pôvodne gotického hradu renesančný zámok z konca 15. storočia s rozľahlou renesančnou záhradou a anglickým parkom. Ďalšie významné pamiatky: areál bývalého jezuitského internátu s kostolom Mena Ježišovho, neskorogotický kostol Sv. Ducha, farský kostol sv. Jakuba zo 14. storočia, prestavaný v 15. a 19. storočí, mariánsky stĺp a dve barokové fontány na námestí.
Pútnický kostol Sv. Jana Nepomuckého na Zelenej hore pri Žďáre nad Sázavou (1994)
Pútnický kostol zasvätený sv. Janovi Nepomuckému bol postavený v rokoch 1719-1722. Je vrcholným dielom architekta Santiniho a najoriginálnejším príkladom takzvanej barokovej gotiky. Je postavený v tvare päťcípej hviezdy a obklopený cintorínom a ambitmi s kaplnkami pre pútnické modlitby. Pôdorys okolo kostola je odvodený z kruhu, v ktorom je vpísaný desaťuholník. Po tomto obvode sa strieda päť kaplniek s trojuholníkovým pôdorysom a päť kaplniek s oválnym pôdorysom.
Lednicko-valtický areál (1996)
Kniežatá z Liechtensteinu premenili svoje panstvá medzi 17. a 20. storočím na jeden veľký park plný prekvapení. Tento areál v štýle anglických parkov sa rozlohou 180 km2 radí medzi najväčšie upravované krajiny v Európe. Nájdete tu barokovú architektúru, novogotickú architektúru zámkov a drobné stavby postavené v romantickom duchu (Skleník, Lovecký zámoček, Minaret, Apollónov chrám, Rybničný zámoček, Nový dvor, Hraničný zámoček, Chrám Troch Grácií, Janohrad, Obelisk, Rendes-vous). Valticko je srdcom moravskej vinohradníckej oblasti s množstvom vínnych pivničiek.
Zámok a záhrady v Kroměříži (1998)
Mesto uprostred záhrad, ktoré sú vysadené vzácnymi rastlinami z celého sveta tak, aby na pozadí ihličnanov kvitli po celý rok. Kroměřížsky zámok postavený na starých základoch v 18. storočí slúžil ako letná rezidencia olomouckých biskupov. Táto výnimočná ukážka stredoeurópskeho barokového zámockého sídla je známa aj obrazárňou, v ktorej sa nachádza jeden z najdrahších obrazov v Českej republike - veľkorozmerné plátno Apollo trestá Marsya od Tiziana. Visia tu aj obrazy Jana Brueghela st, Anthonnisa van Dycka či Lucasa Cranacha st. Priľahlá Podzámocká záhrada je upravená ako anglický park. Ranobaroková Kvetná záhrada zo 17. storočia sa pôvodne nachádzala za mestskými hradbami.
Zámok v Litomyšli (1999)
Významným dokladom arkádového zámku, ktorý vychádza z talianskych podnetov je renesančný zámok v Litomyšli z roku 1568. Zámok bol vážne poškodený požiarom v roku 1775. Napriek vykonaným stavebným úpravám interiéru si zachoval vzhľad z obdobia renesancie vrátane unikátnej sgrafitovej výzdoby fasád a štítov. Zachovalo sa tiež viacero hospodárskych budov a zámocká záhrada. V zámockom pivovare sa roku 1824 narodil veľký český skladateľ Bedřich Smetana, jeho meno dnes nesie tradičný hudobný festival (Smetanova Litomyšl).
"Stĺp Najsvätejšej Trojice" v Olomouci ( 2000)
Stĺp, vztýčený v 18. st., dosahuje výšky 35m. Toto unikátne dielo architektúry je charakterizované ako „olomoucké baroko“. Stĺp je vyzdobený množstvom sôch, toto zoskupenie barokových sôch je najväčšie v strednej Európe. U zrodu významného diela stál Václav Rendera a vynikajúci sochár Ondřej Zahner.
Vila Tugendhat v Brne (2001)
Vilu Tugendhat na Černopoľnej ulici č. 45 navrhol slávny architekt Ludwig Mies van der Rohe v roku 1928 ako posledné veľké dielo v Európe, než sa odsťahoval do USA. Majitelia brnejskej textilky, rodina Tugendhadovcov, v nej žili 8 rokov, a potom museli ujsť pred nacistami. Vila stála vo svojej dobe toľko, ako tridsať bežných rodinných domov. Svetoznámy architekt pri originálnom priestorovom riešení interiéru pracoval s veľkými plochami, strohosťou, obrovskými presklenými priestormi, ktoré sa dajú zasunúť do podlahy, takže nádherná záhrada bola akoby súčasťou interiéru. Neprehliadnuteľná je päťmetrová ónyxová stena a polkruhová stena z makassarského ebenu. Z vily je nádherný výhľad na gotický Chrám Petra a Pavla v centre Brna, ktoré je druhým najväčším mestom Českej republiky.
Židovské město a basilika sv. Prokopa v Třebíči (2003)
Príklady koexistencie židovskej a kresťanskej kultúry od stredoveku až dodnes. Nachádza sa tu románsko-gotická bazilika sv. Prokopa, postavená v pol. 13. storočia a židovské ghetto s výnimočnou architektonickou, umeleckou i urbanistickou hodnotou, dokumentujúce kultúrne tradície židovských komunít v strednej Európe. Židovské ghetto zahŕňa Židovskú štvrť, kde je viac než 120 domov a rozsiahly cintorín s 11 000 hrobmi a 3 000 kamennými náhrobkami.

ČECHY

Historické jadro Prahy (zapísané v r. 1992)
Táto rezervácia patrí k najväčším na svete. Nachádza sa tu 1322 pamiatkových objektov. Praha ponúka prehľad všetkých architektonických štýlov. Skladá sa z častí Malá Strana, Hradčany, Staré a Nové Město, Pražský Hrad. Okrem katedrály sv. Víta a Karlovho mosta tu nájdete množstvo kostolov a palácov.
Historické jadro Českého Krumlova (1992)
Mesto leží na brehoch Vltavy okolo pôvodne gotického hradu. Napriek ďalším stavbám z iných období zostalo spolu s komplexom hradu a zámku jedinečným príkladom stredovekého mesta strednej Európy. Jeho architektonické bohatstvo zostalo nedotknuté viac než päť storočí. Rezervácia zahŕňa okolo 300 gotických a renesančných budov. Svetovým unikátom je zámocké divadlo, ktoré sa zachovalo aj s pôvodnými barokovými kostýmami, kulisami a javiskovou technikou. Významná pamiatka je gotický chrám sv. Víta.
Historické jadro Kutnej Hory s kostolom sv. Barbory a katedrálou Panny Márie v Sedlci (1995)
Historické jadro Kutnej Hory s neskorogotickým chrámom svätej Barbory a katedrálou Panny Márie v Sedlci predstavuje jedinečne zachovanú stredovekú urbanistickú štruktúru s radom zachovaných gotických, renesančných a barokových domov. K ďalším významným pamiatkam patrí: Vlašský dvůr, neskorogotický meštiansky Kamenný dům, gotický chrám sv. Barbory, kostol sv. Jakuba, Jezuitský internát alebo kláštor Voršiliek.
Holašovice (1998)
Obec Holašovice je príkladom najzachovalejšej juhočeskej ľudovej architektúry z 18. a 19. storočia. Jadrom obce je námestie, okolo ktorého je súbor 17 pôvodných sedliackych usadlostí charakteristickými obradnými stenami, klenutými vjazdmi a bohato zdobenými štítmi v štýle juhočeského baroka. Vidiecki stavitelia sa v polovici 19. storočia inšpirovali architektúrou barokových chrámov. Dedinka je však odrazom omnoho staršej stredovekej tradície. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1263.
Krušnohoří – hornický región Erzgebirge/Krušnohoří  (2019)
Vďaka viac ako 800 rokom takmer sústavnej ťažby a spracovania rúd, vznikla v Krušných horách jedinečná banícka krajina s unikátnymi montánnymi pamiatkami  nad zemou aj podzemí  a s hustou sieťou baníckych miest. Potvrdzuje to obrovský vplyv, ktorý mala ťažba a spracovanie rúd na oboch stranách pohoria na rozvoj baníctva a hutníctva po celom svete, ktorý priniesol svetovo významné vynálezy a inovácie v oblasti banských a hutníckych technológií. Na českej strane ide o banícke krajiny Jáchymov,  Abertamy - Boží dar - Horní Blatná, Krupka, Mědník a Rudú vež smrti.
Kladruby nad Labem- Krajina pre chov koní v Kladrubech  (2019)
Kultúrna krajina zahŕňa nielen žrebčín, ale aj okolité pastviny vrátane umelo vybudovaných vodných kanálov a priamych komunikácií lemovaných alejami. Krajina je vynikajúcim spojením diela prírody a človeka v zachovalej predindustriálnej podobe a reprezentuje významný fenomén ľudskej civilizácie, ktorým bol po stáročia špecializovaný chov ceremoniálnych, reprezentatívnych koní.

Zdroje:

http://www.moravia.cdfoto.net/atrakcie_morava.htm

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 08.06.2020 14:28  Tlačiť Hore

Subpage right banner