Dnes je Utorok 05.03.2024 , meniny má Fridrich

VELKOSŤ PÍSMA A A A

UNESCO - základné údaje

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) bolo založené 16. novembra 1945. Cieľom bolo vytvorenie medzinárodnej organizácie, ktorá by zabraňovala vzniku ďalšej svetovej vojny. Zakladajúcu Ústavu podpísalo 37 štátov.

Preambula Ústavy UNESCO deklaruje, že:
Keďže vojny sa začínajú v mysliach ľudí, práve v mysliach ľudí musí byť vybudovaná aj obrana mieru.

Aby mohol byť zabezpečený jednomyseľný, trvalý a pravý mier, Preambula vyhlasuje, že členovia Ústavy veria: v úplné a rovnaké príležitosti na vzdelanie pre všetkých, neohraničené úsilie o objektívnu pravdu a slobodnú výmenu ideí a vedomostí.

V Ústave je definované, že účel UNESCO je: prispievať k mieru a bezpečnosti propagovaním spolupráce medzi národmi prostredníctvom vzdelania, vedy a kultúry, aby sa podporila všeobecná úcta ku spravodlivosti, zákonu a ľudským právam a základným slobodám, ktoré náležia všetkým ľuďom sveta, bez ohľadu na rasu, pohlavie, jazyk či náboženstvo, podľa stanov Spojených Národov.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 04.06.2020 14:00  Tlačiť Hore

Subpage right banner