Dnes je Streda 24.04.2024 , meniny má Juraj

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Pamäť sveta

Program Pamäť sveta (Memory of the World) je medzinárodným programom UNESCO v oblasti evidencie, ochrany, spracovávania a sprístupňovania svetového dokumentárneho dedičstva v podmienkach svetovej informačnej a dokumentačnej výmeny informácií. Bol schválený Generálnou konferenciou UNESCO v roku 1993. Hlavné ciele programu sú tieto:

  • zavedenie nového prístupu k záchrane, uchovaniu, rekonštrukcii, ochrane, spracovávaniu a prezentácii svetového dokumentárneho dedičstva;
  • zabezpečenie všestrannej podpory aktivít a hľadanie nových zdrojov na implementácie programu na inštitucionálnej, národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni;
  • rozvoj medzinárodnej spolupráce a komplexná mobilizácia ľudských, intelektuálnych, vedeckých, technických, technologických a finančných zdrojov v uvedených oblastiach na ich produkciu, celosvetovú rozšírenosť a dostupnosť;
  • aplikácia moderných digitálnych technológií, tvorba špeciálnych databáz, sietí a vysokopamäťových mutimediálnych systémov;
  • iniciovanie popularizačných a vzdelávacích podujatí, informačných kampaní a periodického informovania o aktuálnom dianí v masmédiách.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 31.05.2012 12:09  Tlačiť Hore

Subpage right banner