Dnes je Utorok 05.03.2024 , meniny má Fridrich

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Depozitná knižnica OSN

Z histórie

Sieť depozitných knižníc OSN vznikla roku 1946 s cieľom umožniť lepší prístup širokej verejnosti v členských štátoch organizácie k jej dokumentom a publikáciám. V súčasnosti sieť predstavuje viac ako 400 depozitných knižníc vo viac ako 140 členských štátoch. Vo všetkých týchto knižniciach sú dokumenty a publikácie OSN prístupné verejnosti na štúdium zdarma.

Na návrh československej vlády sa roku 1950 depozitnou knižnicou OSN pre Slovensko stala Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá potom roku 1965 získala štatút depozitnej knižnice I. stupňa.

Spolupráca medzi UNESCO a Univerzitnou knižnicou v Bratislave sa začala čoskoro po vzniku tejto organizácie , no oficiálny dokument o založení depozitnej knižnice UNESCO sa podpísal až roku 1957.
 

Charakteristika fondu


Depozitný fond OSN obsahuje:
  • protokoly a rezolúcie zo zasadnutí hlavných orgánov OSN
  • úplné texty a registre medzištátnych zmlúv
  • správy z konferencií OSN
  • štatistické ročenky a prehľady z oblasti ekonomiky, obchodu a financií, demografie
  • ročenky a periodiká venované problematike ľudských práv, mierových iniciatív, životného prostredia a medzinárodného práva.

Súčasťou depozitu sú aj publikácie ďalších medzinárodných organizácií pridružených k OSN.
  

Depozitný fond UNESCO tvoria:

  • dokumenty a publikácie z oblasti spoločenských a prírodných vied, kultúry, výchovy a vzdelávania
  • štatistické prehľady a ročenky
  • výročné správy o aktivitách a programoch UNESCO v jeho ťažiskových oblastiach
  • informačné materiály, adresáre a pod.

Študovňa UNESCO a OSN poskytuje  prezenčné štúdium tlačených dokumentov a publikácií z produkcie UNESCO a iných organizácií v systéme OSN ako aj prístup k špecializovaným elektronickým informačným zdrojom:

Digitálna knižnica UNESCO - katalóg obsahuje bibliografické informácie o dokumentoch UNESCO, publikáciách UNESCO, publikáciách podporovaných UNESCO, knihách, článkoch, časopisoch a online zdrojoch.  K početnému  množstvu  titulov, väčšinou dokumentov  UNESCO, digitálna knižnica umožňuje prístup k  plným textom. Tiež je možné využiť prístup k najnovším publikáciám , ktoré boli pridané do databázy za posledných 30 dní

Digitálna knižnica OSN - platforma pre vyhľadávanie digitálneho obsahu OSN,  ako sú publikácie, časopisy, ročenky a iné zdroje. Publikácie  možno vyhľadávať podľa konkrétneho názvu, zvolenej tématiky či podľa krajiny, ktorej sa obsah týka, prípadne kombináciou oboch kritérií.

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 14.10.2020 09:10  Tlačiť Hore

Subpage right banner