Dnes je Utorok 28.05.2024 , meniny má Viliam

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Priatelia Univerzitky

 

Koncom roka 2003 sa stretli priaznivci Univerzitnej knižnice v Bratislave na ustanovujúcom zhromaždení Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice (SPUK). Spoločnosť je dobrovoľným, nepolitickým a nezávislým občianskym združením, ktorého cieľom je vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky na činnosť knižnice. Spoločnosť bude propagovať význam knižnice pri budovaní národného a medzinárodného informačného systému ako jednej z podmienok prehlbovania kultúrnosti a vzdelanosti národa. Chce prispieť k rozvoju a ochrane knižničných fondov, modernizácii budov a technológií, odborných činností a služieb, spolupracovať s inými odbornými spolkami, spoločnosťami a hnutiami, združeniami, nadáciami na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni. Zároveň chce usporadúvať vlastné odborné, kultúrne a spoločenské podujatia. Členom spoločnosti môžu byť fyzické osoby (nad 16 rokov) alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi SPUK. Spoločnosť má byť platformou, na ktorej sa budú stretávať tí, čo sú ochotní pomôcť tejto knižnici svojimi profesionálnymi či osobnými skúsenosťami tak, aby sa Univerzitná knižnica v Bratislave zaradila medzi významné európske inštitúcie. Predsedom spoločnosti sa stal Viliam Figush, riaditeľ informačnej kancelárie Rady Európy, a podpredsedníčkou je vedúca oddelenia metodiky knižnice Tatiana Popová. Výkonným orgánom SPUK je predsedníctvo, ktoré riadi a zabezpečuje činnosť spoločnosti. Bližšie informácie a text stanov SPUK nájdu záujemcovia na webovej stránke .

Kontaktná adresa: Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice, Michalská 1, 814 17 Bratislava, tel.: 02/20466117, e-mail: spuk

Posledná aktualizácia: Aktualizované 22.01.2014 16:11  Tlačiť Hore

Subpage right banner