Dnes je Štvrtok 13.06.2024 , meniny má Anton

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Poslanie knižnice

Univerzitná knižnica v Bratislave je vrcholná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti. Je univerzálnou štátnou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Knižnica realizuje koordinačné, štatistické, vzdelávacie, odbornoporadenské a metodické úlohy pre knižnice v Slovenskej republike. Zameriava sa na knižničnú, informačnú, bibliografickú, vedeckovýskumnú, kultúrno-vzdelávaciu činnosť ako:

 • konzervačná knižnica Slovenskej republiky
 • depozitná knižnica OSN
 • depozitná knižnica a informačné stredisko UNESCO
 • depozitná knižnica NATO
 • konzervačná a depozitná knižnica vedecko-kvalifikačných prác obhájených v Slovenskej republike zabezpečujúca ich bibliografickú registráciu
 • pracovisko slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie
 • správca súborného katalógu seriálov knižníc Slovenskej republiky
 • národná agentúra pre medzinárodnú identifikáciu seriálov (ISSN)
 • výkonné pracovisko pre medziknižničnú výpožičnú službu a národné ústredie pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu
 • koordinačné pracovisko medzinárodnej knižnično-informačnej spolupráce, pracovisko reštaurovania, konzervovania a ochranného kopírovania dokumentov

Ako predmet hlavnej činnosti knižnica, v rámci svojho poslania, plní najmä tieto úlohy:

 • buduje a sprístupňuje fond domácich a zahraničných knižničných dokumentov a informačných zdrojov z odborov spoločenských a prírodných vied, ďalej dokumentov univerzálneho, interdisciplinárneho a príručkového charakteru, ako aj z krásnej literatúry
 • buduje historický knižničný fond neperiodických a periodických publikácií, vedecko-kvalifikačných prác a audiovizuálnych dokumentov
 • buduje a sprístupňuje fond oficiálnych dokumentov orgánov Slovenskej republiky
 • poskytuje komplexné knižnično-informačné služby
 • podporuje modernizáciu rozvoja knižničných a informačných služieb v rámci štátneho informačného systému v Slovenskej republike

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 10.06.2009 09:56  Tlačiť Hore

Subpage right banner