Dnes je Piatok 21.06.2024 , meniny má Alojz

VELKOSŤ PÍSMA A A A

O spoločnosti

Univerzitná knižnica v Bratislave a Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave
 

The University Library in Bratislava and The Society of the Friends of the University Library in Bratislava

 

Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len UKB) je najstaršia a najnavštevovanejšia vedecká knižnica v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila do roku 1954 funkciu národnej knižnice. Už v roku svojho vzniku získala právo na povinný výtlačok kníh a periodík z územia Slovenska. Od roku 1954 je samostatnou univerzálnou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou slúžiacou širokej verejnosti. Ponechala si však názov Univerzitná knižnica, ktorý vyjadruje jej históriu, širokú profiláciu fondu a používateľské zázemie a pod ktorým je zároveň známa aj v zahraničí.

Z klasickej knižnice sa postupne premenila na modernú knižnično-informačnú inštitúciu. Spoločenské poslanie UKB sa v súlade so zák. č. 183/2000 Z. z. o knižniciach napĺňa prostredníctvom komplexu knihovníckych, informačných, bibliografických, vedeckovýskumných, vydavateľských,  kultúrnych, vzdelávacích a ďalších aktivít, z ktorých najvýznamnejšie sú:

  • konzervačná knižnica Slovenskej republiky
  • depozitná knižnica OSN
  • informačné stredisko UNESCO
  • depozitná knižnica a bibliografická registrácia vedecko-kvalifikačných prác obhájených v Slovenskej republike
  • pracovisko slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie
  • správca súborného katalógu seriálov knižníc Slovenskej republiky
  • národná agentúra pre medzinárodnú identifikáciu seriálov (ISSN)
  • výkonné pracovisko pre medziknižničnú výpožičnú službu, národné ústredie medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby a koordinačné  pracovisko medzinárodnej knižnično-informačnej služby
  • pracovisko reštaurovania, konzervovania a ochranného kopírovania dokumentov.
Klarisky

Základnou úlohou knižnice je slúžiť používateľom v súčasnosti a chrániť kultúrne dedičstvo a dokumentárne bohatstvo pre budúcnosť. Knižničné fondy UKB (viac ako 2,4 mil. knižničných jednotiek) sú pokladnicou veľkého dokumentárneho bohatstva. Jednou zo vzácnych zbierok je tzv. Bašagićova zbierka, ktorá je na zozname svetového dokumentárneho dedičstva UNESCO - Memory of the World.

V knižnici je zaregistrovaných okolo 19 tisíc čitateľov a navštívi ju viac ako 188 tisíc čitateľov a návštevníkov ročne. Z fondov UKB sa ročne sa poskytne viac ako milión výpožičiek.

Budovy knižnice (Paláce Uhorskej kráľovskej komory a Leopolda de Pauliho, Lisztov pavilón a kláštor klarisiek) sú pamiatkovo chránené objekty.

Kontaktná adresa:

Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave (SPUK)
Michalská 1, 814 17 Bratislava

 
E-mail: spuk@ulib.sk
tel.: +4212 20466527
fax: + 4212 54434246

IČO: 30853117
číslo účtu: SK4511000000002660475051
konštantný symbol: 308
variabilný symbol: 100

Posledná aktualizácia: Aktualizované 25.09.2020 13:23  Tlačiť Hore

Subpage right banner