Dnes je Utorok 28.05.2024 , meniny má Viliam

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Most medzi knižnicou a verejnosťou

 

Správa

03. 10. 2016 09:46

Občianske združenie Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave (SPUK) pôsobí už 13 rokov, aktívne pomáha pri plnení úloh knižnice a šírení dobrého mena tejto inštitúcie. Aké bolo ostatné volebné obdobie, na to odpovedalo valné zhromaždenie spoločnosti 28. septembra, ktoré bilancovalo plnenie úloh za roky 2013 – 2016. V tomto období sa občianske združenie orientovalo na zvyšovanie odbornej kvalifikácie a znalostí pracovníkov knižnice, výrazne podporovalo knihovnícke podujatia. V tejto súvislosti organizovala spoločnosť exkurzie do historických i zaujímavých súčasných knižníc (kláštorná knižnica v rakúskom Klosterneuburgu, Mestská knižnica Ervina Szabóa v Budapešti, knižnica Univerzity Tomáša Baťu, Krajská knižnica Františka Bartoša v Zlíne). Z ďalších významných aktivít treba spomenúť podporu a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z knižnice pri realizácii podujatia – 5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4. Nemalú zásluhu malo združenie aj pri podpore vydávania periodika Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Samozrejme, SPUK pod vedením jej predsedu Petra Marákyho má za sebou celý rad aj ďalších činností, ich prehľad odznel na valnom zhromaždení. Doplnila ho diskusia zameraná predovšetkým na perspektívny rozvoj občianskeho združenia, využitie zahraničných skúseností, ale nevyhla sa ani kritickým postrehom a námetom. Tie sa stali výzvou pre SPUK a vzájomnú spoluprácu združenia s vedením knižnice. Očakáva sa, že noví  členovia predsedníctva SPUK zvolení na tomto valnom zhromaždení, oživia a zefektívnia činnosť združenia vzhľadom na skutočnosť, že väčšina z nich sú odborníci mimo pracovníkov Univerzitnej knižnice. Len ďalšie volebné obdobie ukáže, či sa táto zásadná zmena osvedčila.

L. Čelková

cit.: Knižná revue, aktuality, Literárne podujatia od 3.10. - 9.10., dostupné online: http://www.kniznarevue.sk/

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 04.10.2016 11:40  Tlačiť Hore

Subpage right banner