Dnes je Streda 15.08.2018, meniny má Marcela

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Rozdelenie odborov

Knižnica sa organizačne člení na:

-

Úsek generálneho riaditeľstva:

  Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
-

Úsek knižničných činností:

  Mgr. Monika Lopušanová
riaditeľka úseku
-

Úsek elektronizácie a integrácie:

  Ing. Juraj Strnisko
poverený riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie
-

Úsek ekonomiky a prevádzky:

  Ing. Zuzana Roy
námestníčka GR pre ekonomiku
 

 

   

I Úsek generálneho riaditeľstva

   
1
Sekretariát generálneho riaditeľa
  Ing. Jarmila Dická
2
Personálny refererát
  PhDr. Ladislav Oslanec
 3
Právny referát
   
4
Referát BOZP, OP, PZS
  Vlasta Kapustíková
5
Referát US a CO
   
6
Referát vnútornej kontroly
  Ing. Janka Uherová
7
Oddelenie metodiky
   
8
Archív a správa registratúry UKB
  PhDr. Némethová Silvia
9
Multifunkčné kultúrne centrum
  Marek Uhlík
 

 

   

II Úsek knižničných činností

10
Oddelenie doplňovania kníh
ODK Mgr. Silvie Uhliarová
11
Oddelenie periodík
OP Mgr. Jaroslav Žákovič
12
Oddelenie mennej katalogizácie
OMK PhDr. Gabriela Lučeničová
13
Oddelenie vecnej katalogizácie
OVK Mgr. Anna Šimonová
14
Odbor knižničných služieb
  Mgr. Peter Penthor
  12.1 Oddelenie absenčných výpožičiek OAV Mgr. Kristína Brunnerová
  12.2 Oddelenie MVS a MMVS MVS PhDr. Marta Záhradníková
  12.3 Oddelenie prezenčných služieb OPV Mgr. Barbora Vychytilová
  12.4 Oddelenie konzultačných služieb KS Mgr. Ladislav Dombi
  12.5 Oddelenie multimediálnych dokumentov OMD Mgr. Soňa Minárová
       
15
Odbor knižničných fondov
  Ladislav Mikulík
  13.1 Oddelenie knižničných skladov OKS Anna Vicenová
  13.2 Oddelenie revízie fondov ORF Ing. Beáta Varečková
  13.3 Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov OPOD Ing. Peter Šebestian
       
16
Kabinet rukopisov, starých
a vzácnych tlačí

KST

PhDr. Klára Meszárosová
17
Kabinet retrospektívnej bibliografie
KRB Mgr. Zlatica Pytlová
18
Hudobný kabinet
HK Mgr. Veronika Bakičová, PhD.
                    

III Úsek elektronizácie a integrácie

19
Odbor súborných katalógov
  Mgr. Miroslava Grešková
  17.1 Oddelenie správy súborného katalógu
periodík
OSKP Mgr. Miroslava Grešková
  17.2 Oddelenie prieskumu súborných katalógov OPSK PhDr. Peter Čmelko
       
20
Odbor informačných technológií
  Ing. Eva Kralovičová
  18.1 Oddelenie výpočtovej techniky OVT Ing. Dušan Paško
  18.2 Oddelenie programových systémov OPS Ing. Eva Kralovičová
       
21
Odbor knižnično-informačných systémov
  Mgr. Mária Džavíková
  19.1 Oddelenie knižničných systémov OKSY Mgr. Veronika Gyalogová
  19.2 Oddelenie sieťových aplikácií OSA Mgr. Mária Džavíková
       
22
Národná agentúra ISSN a 
depozit digitálnych prameňov
NA ISSN PhDr. Beáta Katrincová
  21.1 Národná agentúra ISSN a referát
elektronických informačných prameňov
  PhDr. Beáta Katrincová
  21.2 Depozit digitálnych prameňov   PhDr. Jana Matúšková
       
23
Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO
UNESCO Mgr. Natália Fillová
       
24
Depozitná knižnica NATO
DKN PhDr. Antónia Jasemová
       
25
Odbor ochrany dokumentov
  Mgr. Petra Slaninová
  23.1 Oddelenie knižnej väzby OKV Ľubica Kružlíková
  23.2 Oddelenie reprografických služieb ORS  
  23.3 Oddelenie reštaurovania dokumentov ORD MgA. Radka Benžová
       
26
Odbor digitalizácie
OD PhDr. Jaroslava Dollerová
  24.1 Oddelenie digitalizačných služieb ODS Mgr. Stanislav Ďurčo
  24.2. Laboratórium digitalizácie LD  
       
27
Odbor centrálneho dátového archívu
CDA Ing. Milan Rakús
  26.1 Oddelenie informačných technológií CDA   Ing. Ondrej Kádar
  26.2 Oddelenie informačných systémov CDA   Ing. Juraj Strnisko
  26.3 Oddelenie informačných procesov CDA   Mgr. Tomková Katarína
 
28
Odbor projektového riadenia
OPRiad Mgr. art. Natália Cehláriková
  27.1 Oddelenie riadenia projektov  
  27.2 Oddelenie integrácie systémov    
                        

IV Úsek ekonomiky a prevádzky

29
Oddelenie ekonomiky
  Ing. Zuzana Roy
30
Odbor prevádzky
   
  26.1 Oddelenie správy budov OSB  
  26.2 Oddelenie správy majetku OSM Zálesňaková Magda

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 02.07.2018 14:33  Tlačiť Hore

Subpage right banner