Dnes je NedeÄľa 16.12.2018, meniny má Albína

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Rozdelenie odborov

Knižnica sa organizačne člení na:

-

Úsek generálneho riaditeľstva:

  Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
-

Úsek knižničných činností:

  Mgr. Monika Lopušanová
riaditeľka úseku
-

Úsek elektronizácie a integrácie:

  Ing. Milan Rakús
poverený riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie
-

Úsek ekonomiky a prevádzky:

  Ing. Zuzana Roy
námestníčka GR pre ekonomiku
 

 

   

I Úsek generálneho riaditeľstva

   
1
Sekretariát generálneho riaditeľa
  Ing. Jarmila Dická
2
Personálny refererát
  PhDr. Ladislav Oslanec
3
Referát BOZP, OP, PZS
  Vlasta Kapustíková
4
Referát US a CO
   
5
Referát vnútornej kontroly
  Ing. Janka Uherová
6
Oddelenie metodiky
   
7
Archív a správa registratúry UKB
  PhDr. Némethová Silvia
8
Multifunkčné kultúrne centrum
  Marek Uhlík
 

 

   

II Úsek knižničných činností

9
Oddelenie doplňovania kníh
ODK Mgr. Silvie Uhliarová
10
Oddelenie periodík
OP Mgr. Jaroslav Žákovič
11
Oddelenie mennej katalogizácie
OMK PhDr. Gabriela Lučeničová
12
Oddelenie vecnej katalogizácie
OVK Mgr. Anna Šimonová
13
Odbor knižničných služieb
  Mgr. Peter Penthor
  13.1 Oddelenie absenčných výpožičiek OAV Mgr. Kristína Brunnerová
  13.2 Oddelenie MVS a MMVS MVS PhDr. Marta Záhradníková
  13.3 Oddelenie prezenčných služieb OPV Mgr. Barbora Vychytilová
  13.4 Oddelenie konzultačných služieb KS Mgr. Ľudovít Zupko
  13.5 Oddelenie multimediálnych dokumentov OMD Mgr. Soňa Minárová
       
14
Odbor knižničných fondov
  Ladislav Mikulík
  14.1 Oddelenie knižničných skladov OKS Anna Vicenová
  14.2 Oddelenie revízie fondov ORF Ing. Beáta Varečková
  14.3 Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov OPOD Ing. Peter Šebestian
       
15
Kabinet rukopisov, starých
a vzácnych tlačí

KST

PhDr. Klára Meszárosová
16
Kabinet retrospektívnej bibliografie
KRB Mgr. Zlatica Pytlová
17
Hudobný kabinet
HK  
                    

III Úsek elektronizácie a integrácie

18
Odbor súborných katalógov
  Mgr. Miroslava Grešková
  18.1 Oddelenie správy súborného katalógu
periodík
OSKP Mgr. Miroslava Grešková
  18.2 Oddelenie prieskumu súborných katalógov OPSK PhDr. Peter Čmelko
       
19
Odbor informačných technológií
  Ing. Eva Kralovičová
  19.1 Oddelenie výpočtovej techniky OVT  
  19.2 Oddelenie programových systémov OPS Ing. Eva Kralovičová
       
20
Odbor knižnično-informačných systémov
  Mgr. Mária Džavíková
  20.1 Oddelenie knižničných systémov OKSY Mgr. Veronika Gyalogová
  20.2 Oddelenie sieťových aplikácií OSA Mgr. Mária Džavíková
       
21
Národná agentúra ISSN a 
depozit digitálnych prameňov
NA ISSN PhDr. Beáta Katrincová
  21.1 Národná agentúra ISSN a referát
elektronických informačných prameňov
  PhDr. Beáta Katrincová
  21.2 Depozit digitálnych prameňov   PhDr. Jana Matúšková
       
22
Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO
UNESCO Mgr. Natália Fillová
       
23
Depozitná knižnica NATO
DKN PhDr. Antónia Jasemová
       
24
Odbor ochrany dokumentov
  Mgr. Petra Slaninová
  24.1 Oddelenie knižnej väzby OKV Ľubica Kružlíková
  24.2 Oddelenie reprografických služieb ORS  
  24.3 Oddelenie reštaurovania dokumentov ORD MgA. Radka Benžová
       
25
Odbor digitalizácie
OD PhDr. Jaroslava Dollerová
  25.1 Oddelenie digitalizačných služieb ODS Mgr. Stanislav Ďurčo
  25.2. Laboratórium digitalizácie LD  
       
26
Odbor centrálneho dátového archívu
CDA Ing. Milan Rakús
  26.1 Oddelenie informačných technológií CDA   Ing. Ondrej Kádar
  26.2 Oddelenie informačných systémov CDA   Ing. Juraj Strnisko
  26.3 Oddelenie informačných procesov CDA   Mgr. Tomková Katarína
 
27
Odbor projektového riadenia
OPRiad Mgr. art. Natália Cehláriková
  27.1 Oddelenie riadenia projektov  
  27.2 Oddelenie integrácie systémov    
                        

IV Úsek ekonomiky a prevádzky

28
Oddelenie ekonomiky
  Ing. Zuzana Roy
29
Odbor prevádzky
   
  29.1 Oddelenie správy budov OSB  
  29.2 Oddelenie správy majetku OSM Zálesňaková Magda

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 02.11.2018 13:26  Tlačiť Hore

Subpage right banner