Dnes je Sobota 13.04.2024 , meniny má Aleš

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Organizačný poriadok

Univerzitnej knižnice v Bratislave

Na stiahnutie (pdf)

Dodatok č. 1 (pdf)
Dodatok č. 2 (pdf)

V zmysle rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave číslo MK 1610/99-1 zo dňa 27. augusta 1999, rozhodnutia MK č.11177/2005-400/25508 o zmene zriaďovacej listiny UKB z 1. 10. 2005 a rozhodnutia MK SR č.MK-2708/2011-10/13422 zo dňa 29. apríla 2011 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny vydávam tento organizačný poriadok Univerzitnej knižnice v Bratislave:
 

  

PRVÁ ČASŤ
 

Článok 1 Základné ustanovenia
Článok 2 Právne, majetkové a finančné postavenie
Článok 3 Predmet činnosti a základné poslanie
Článok 4 Organizačné usporiadanie
Článok 5 Riadenie
Článok 6 Oprávnenie konať v mene knižnice
Článok 7 Vzťah k odborovej organizácii
Článok 8 Ochrana utajovaných skutočností a oblasť krízového riadenia
    

DRUHÁ ČASŤ
 

Oddiel prvý - Úsek generálneho riaditeľstva
Článok 1 Organizačné členenie
Článok 2 Základné činnosti
Článok 3 Poradné orgány generálneho riaditeľa
    
Oddiel druhý - Úsek knižničných činností
Článok 1 Poslanie
Článok 2 Riadenie
Článok 3 Organizačné členenie
Článok 4 Poradné orgány
     
Oddiel tretí - Úsek elektronizácie a integrácie
Článok 1 Poslanie
Článok 2 Riadenie
Článok 3 Organizačné členenie
Článok 4 Poradné orgány
     
Oddiel štvrtý - Úsek ekonomiky a prevádzky
Článok 1 Poslanie
Článok 2 Riadenie
Článok 3 Organizačné členenie
      

TRETIA ČASŤ
 

Spoločné a záverečné ustanovenia
     
    

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 21.12.2020 15:57  Tlačiť Hore

Subpage right banner