Dnes je Pondelok 04.12.2023 , meniny má Barbora

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Zásady prideľovania ISSN pre elektronické publikácie

Národná agentúra ISSN - výkonný orgán systému ISSN na Slovensku prideľuje v súčasnosti ISSN  tlačeným, ale tiež elektronickým pokračujúcim prameňom vydávaným na Slovensku buď off-line (napr. na CD-ROM) alebo on-line. Zaradenie publikácií do systému ISSN, t.j. pridelenie čísla ISSN a kľúčového názvu umožňujúce ich jednoznačnú identifikáciu je na Slovensku bezplatné. ISSN sa prideľuje z iniciatívy agentúry alebo na žiadosť vydavateľa.

K prideleniu ISSN pre on-line publikáciu je potrebné vyplniť a zaslať elektronický formulár žiadosti. Názov elektronickej publikácie uvedený v žiadosti sa musí zhodovať s názvom na titulnej obrazovke  a on-line publikácia musí byť prístupná v plnej verzii na internete.
V prípade prístupu chráneného heslom je potrebné sprístupniť webovú stránku publikácie pracovníkom agentúry na čas spracovania žiadosti.
Pri zaraďovaní on-line publikácií do systému ISSN sa uplatňuje výberový prístup (pozri kritériá).

K prideleniu ISSN pre elektronickú publikáciu na pevnom fyzickom nosiči (napr. na CD-ROM) sa vypĺňa klasický formulár žiadosti.

 

Hlásenie zmien

Zmeny vo vydávaní elektronickej publikácie je potrebné nahlásiť Národnej agentúre ISSN e-mailom alebo prostredníctvom formulára na zmeny.

 

Upozornenie

Upozorňujeme, že ISSN je identifikačný systém, pridelenie čísla ISSN neznamená súčasne ochranu autorských práv, ani ochranu názvu.

 

Zaradenie záznamu do databázy ISSN

Záznam o elektronickom seriáli s prideleným ISSN sa po spracovaní zaradí do Národnej databázy ISSN a medzinárodnej databázy ISSN - Portálu ISSN.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 16.11.2022 12:39  Tlačiť Hore

Subpage right banner