Dnes je Streda 19.06.2024 , meniny má Alfred

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Žiadosť: Periodické publikácie tlačené

 

 

 Adresa:    
Univerzitná knižnica v Bratislave
NA ISSN
Michalská 1, 2. posch.
814 17 Bratislava
Tel.: (00421 2) 20 466 332
issn@ulib.sk
http://www.issn.sk
http://www.ulib.sk

 

Názov publikácie:
Evidenčné číslo MK SR (ak je pridelené):
Názov a adresa vydavateľstva:
Adresa redakcie:
Periodicita:
Tematické zameranie:
Odkedy vychádza (rok):
Predtým vychádzal pod názvom:
Je prílohou ku:
Žiadateľ žiada zaslať číslo EAN/ISSN
Meno zodpovedného pracovníka:
Telefón:
Fax:
E-mail:
 

 

Poznámka:
K žiadosti zaslanej pred vydaním prosíme priložiť návrh obálky, titulného listu alebo tiráže.

 

V                  Dňa 

 

Podpis

 

Pečiatka

Žiadosť si po vyplnení najprv vytlačte, až potom odošlite.Podpísanú žiadosť stačí zaslať elektronicky na adresu issn@ulib.sk, nie je potrebné zasielať ju poštou.

                                                          

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 26.04.2023 11:15  Tlačiť Hore

Subpage right banner