Dnes je Streda 19.06.2024 , meniny má Alfred

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Čiarový kód EAN/ISSN

Poskytovanie čiarového  kódu EAN/ISSN pre periodické publikácie zdarma

Čiarový kód EAN/ISSN dostane po pridelení ISSN na periodickú publikáciu každý vydavateľ zdarma. Čiarový kód EAN/ISSN - kód EAN-13 s prefixom 977 sa vyčlenil osobitne pre seriálové publikácie v rámci medzinárodného systému  EAN. Technická realizácia čiarového kódu je opísaná v medzinárodnej norme ISO/IEC 15420 EAN UPC Symbology Specification.

Seriálové publikácie je možné označiť aj čiarovým kódom, ktorý začína prefixom 858 ako bežný spotrebný tovar na základe registrácie v združení GS1 Slovakia (do roku 2004 sa združenie nazývalo EAN Slovakia).Viac informácií nájdete na stránkach GS1 Slovakia (www. gs1sk.org) a v publikácii Kvalita čiarových kódov.

Základ kódu EAN-ISSN tvorí číslo ISSN. Kód EAN-13 sa u seriálových publikácií dopĺňa o dvojmiestny prídavný symbol. Na obchodné označovanie seriálových publikácií sa kód EAN-13 používa v zmysle dohody medzi Medzinárodným centrom ISSN v Paríži a EAN International zo 16. novembra 1987 a v zmysle normy STN 770065 Systém EAN. Označovanie čiarovým kódom EAN/ISSN. Seriálové publikácie.

Kód EAN/ISSN sa zobrazuje vo forme normalizovaného symbolu čiarového kódu, ktorý pozostáva z hlavného symbolu (EAN-13) a prídavného symbolu. 13 miestny kód hlavného symbolu začína prefixom 977, ktorý označuje seriálové publikácie, nasleduje číslo ISSN bez kontrolnej číslice (spolu 7 znakov, na ďalších dvoch miestach sa nachádza kód vydania/ceny, na poslednom mieste je kontrolná číslica. Dvojmiestny kód prídavného symbolu, ktorý označuje seriálové publikácie, sa používa na chronologické označenie týždňov alebo mesiacov, a prípadne aj mimoriadnych vydaní. Príklad kódu EAN/ISSN-13+2:

časopis Život vydaný v 25. týždni ISSN 0139-6323
kód EAN/ISSN-13+2 9770139632007 25

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 21.04.2021 14:17  Tlačiť Hore

Subpage right banner