Dnes je Pondelok 22.07.2024 , meniny má Magdaléna

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Štruktúra kódu

EAN/ISSN-13+2

Príklad: Štruktúra kódu EAN/ISSN-13+2 pre týždenník Život ISSN 0139-6323, vydaný v 25. týždni.

Prefix ISSN  bez kontrolnej číslice Kód vydania/ceny Kontrolná číslica Prídavný symbol

977

0139632 

00 

7

 25

Prefix - V systéme medzinárodného označovania tovarov sa na celom svete používa pre periodické publikácie  čiarový kód EAN-13+2 s prefixom 977, ktorý  vyčlenila organizácia GS1 pre označovanie seriálových publikácií zaradených do systému ISSN. 

ISSN bez kontrolnej číslice - základom kódu EAN/ISSN-13+2 je číslo ISSN, z ktorého sa do kódu vkladá prvých sedem číslic, čo zodpovedá číslu ISSN bez kontrolnej číslice (Pozn.: pre číslo ISSN sa počíta kontrolná číslica podľa osobitného algoritmu. Touto sa dopĺňa vlastné 7-miestne číslo ISSN. Kontrolná číslica sa zaraďuje na 8. pozíciu). V kóde EAN 13 sa počíta kontrolná číslica iným spôsobom.   

Kód vydania/ceny - Uvádza sa u denníkov (slúži na označenie dní v týždni) a tiež u iných periodík, ak je potrebné odlíšiť dve rôzne vydania alebo cenové varianty. Ináč sa na týchto miestach uvádzajú nuly.

Príklad

pondelkové  vydanie (1. deň v týždni) denníka Pravda v 2. týždni

9771335405013  02

štvrťročník Línia - obyčajné číslo vydané v septembri (9. mesiac)

9771335169007  09

štvrťročník Línia - letné dvojčíslo (iná cena)

9771335169014  78

 

Kontrolná  číslica kódu EAN-13. Kontrolná číslica slúži na kontrolu správnosti zostavenia kódu EAN-13. Vypočítava sa automaticky pri prevode čísla ISSN do kódu EAN.

Prídavný symbol - dvojmiestny kód, ktorý slúži na zakódovanie doplňujúcich informácií o konkrétnom vydaní periodika. Zaraďuje sa za hlavný symbol EAN-13 ako samostatný prvok (oddelený medzerou). Používa na chronologické označenie týždňov alebo mesiacov a prípadne aj mimoriadnych vydaní. Spôsob zostavenia prídavného symbolu kódu EAN/ISSN-13+2 sa opiera o medzinárodné dohody a odporúčania.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 10.05.2021 13:57  Tlačiť Hore

Subpage right banner