Dnes je Sobota 15.08.2020 , meniny má Marcela 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Štruktúra kódu

EAN/ISSN-13+2

Príklad: Štruktúry kódu EAN/ISSN-13+2 pre týždenník Život ISSN 0139-6323, vydaný v 25. týždni.

Prefix ISSN  bez kontrolnej číslice Kód vydania/ceny Kontrolná číslica Prídavný symbol

977

0139632 

00 

7

 25

Prefix - V systéme medzinárodného označovania tovarov sa na celom svete pre periodické publikácie  používa čiarový kód EAN-13+2 s prefixom 977, ktorý  vyčlenila organizácia GS1 pre označovanie seriálových pubikácií zaradených do systému ISSN. 

ISSN bez kontrolnej číslice - základom kódu EAN/ISSN-13+2 je číslo ISSN, z ktorého sa do kódu vkladá prvých sedem číslic, čo zodpovedá číslu ISSN bez vlastnej kontrolnej číslice (Pozn.: pre číslo ISSN sa počíta kontrolná číslica podľa osobitného algoritmu. Touto sa dopĺňa vlastné 7-miestne číslo ISSN. Kontrolná číslica sa zaraďuje na 8. pozíciu. V kóde EAN 13 sa počíta kontrolná číslica iným spôsobom.)     

Kód vydania/ceny - Uvádza sa u denníkov (slúži na označenie dní v týždni) a tiež u iných periodík, ak je potrebné odlíšiť dve rôzne vydania alebo cenové varianty. Ináč sa na týchto miestach uvádzajú nuly.

Príklad

pondelkové  vydanie (1. deň v týždni) denníka Pravda v 2. týždni

9771335405013  02

štvrťročník Línia - obyčajné číslo vydané v septembri (9. mesiac)

9771335169007  09

štvrťročník Línia - letné dvojčíslo (iná cena)

9771335169014  78

 

Kontrolná  číslica kódu EAN-13. Kontrolná číslica slúži na kontrolu správnosti zostavenia kódu EAN-13. Vypočítava sa automaticky pri prevode ISSN do kódu EAN. Bližšie informácie o spôsobe výpočtu kontrolnej číslice nájdete na stránke www.gs1sr.sk.

 

Prídavný symbol - dvojmiestny kód, ktorý slúži na zakódovanie doplňujúcich informácií o konkrétnom vydaní periodika. Zaraďuje sa za hlavný symbol EAN-13 ako samostatný prvok (oddelený medzerou). Používa na chronologické označenie týždňov alebo mesiacov a prípadne aj mimoriadnych vydaní. Spôsob zostavenia prídavného symbolu kódu EAN/ISSN-13+2 sa opiera o medzinárodné dohody a odporúčania.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 29.03.2020 15:33  Tlačiť Hore

Subpage right banner