Dnes je Nedeľa 11.04.2021 , meniny má Julius 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novšia slovenská literatúra

 

II. Novšia slovenská literatúra (1780-1945)

 

a) Klasicizmus a preromantizmus(1780-1840)
BERNOLÁK, Anton (1762-1813) : Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum
BERNOLÁK, Anton (1762-1813) : Grammatica slavica
BERNOLÁK, Anton (1762-1813) : Etymologia vocum slavicarum
BERNOLÁK, Anton (1762-1813) : Slovár Slovenskí Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
BAJZA, Jozef Ignác (1755-1836) : René mláďenca príhodi a skúsenosťi ZDROJ: www.klasici.sk
Polemiky s Bajzom (Toto maličké písmo..., Nečo o epigramatéch)
FÁNDLY, Juraj (1750-1811) : Pilňí domajší a poľní hospodár
FÁNDLY, Juraj (1750-1811) : Dúverná zmlúva mezi...
FÁNDLY, Juraj (1750-1811) : Přátelské porozumení (báseň)
PAPÁNEK, Juraj (1738-1802) : Historia gentis Slavae - De regno, regibusque Slavorum
SKLENÁR, Juraj (1746-1790) : Vetustissimus Magnae Moraviae situs
TABLIC, Bohuslav (1769-1832) : Poezie 1-4
DOLEŽAL, Augustín (1737-1802) : Pamětná celému světu tragoedie
PALKOVIČ, Juraj (1769 - 1850) : Muza ze Slovenských hor
KOLLÁR, Ján (1793-1852) : Űber die literarische Wechselseitigkeit zwischen...
KOLLÁR, Ján (1793-1852) : "Dvojí kázání" O dobrých vlastnostech národu slovanského
KOLLÁR, Ján (1793-1852) : Slávy dcera ve třech zpěvích
KOLLÁR, Ján (1793-1852) : Pamäti z mladších rokov života)
ŠAFÁRIK, Pavol Jozef (1795-1861) : Tatranská Muza s lýrou slovanskou
ŠAFÁRIK, Pavol Jozef (1795-1861) : Geschichte der slawischen Sprache und Literatur...
KOLLÁR, Ján - ŠAFÁRIK, Pavol Jozef : Písně světské lidu slovenského v Uhřích 1-2
KOLLÁR, Ján - ŠAFÁRIK, Pavol Jozef : Národnie zpievanky 1-2 (zv. 2 samost. edit. práca Kollára)
HOLLÝ, Ján (1785-1849) : Svatopluk
HOLLÝ, Ján (1785-1849) : Cirillo-Metodiáda
HOLLÝ, Ján (1785-1849) : Sláv
HOLLÝ, Ján (1785-1849) : Selanki
HOLLÝ, Ján (1785-1849) : Rozličné básne... (preklady)
HOLLÝ, Ján (1785-1849) : Prozodia
HOLLÝ, Ján (1785-1849) : Žalospevi
KUZMÁNY, Karol (1806-1866) : Ladislav
KUZMÁNY, Karol (1806-1866) : Výber z básní (Sláva šľachetným)
CHALUPKA, Ján (1791-1871) : Kocourkovo, aneb Jen abychom v hanbě nezústali
CHALUPKA, Ján (1791-1871) : Bendeguz...

b) Romantizmus (1840-1850)
ŠTÚR, Ľudovít (1815-1856) : Nárečja slovenskuo alebo potreba písanja v tomto nárečí ZDROJ: www.stur.sk
ŠTÚR, Ľudovít (1815-1856) : Náuka reči slovenskej
ŠTÚR, Ľudovít (1815-1856) : O národných povestiach a piesňach plemien slovanských
ŠTÚR, Ľudovít (1815-1856) : O poézii slovanskej - prednášky
HURBAN, Jozef Miloslav (1817-1888) : Cesta Slováka ku bratrúm slovanským...
HURBAN, Jozef Miloslav (1817-1888) : Slovensko a jeho život literárny. Českje hlasi proti...
HURBAN, Jozef Miloslav (1817-1888) : Olejkár
HURBAN, Jozef Miloslav (1817-1888) : Od Silvestra do Troch kráľov ZDROJ:
HODŽA, Michal Miloslav (1811-1870) : Dobruo slovo Slovákom, súcim na slovo
KRÁĽ, Janko (1822-1876) : výber z poézie
SLÁDKOVIČ, Andrej (1820-1872) : Marína ZDROJ: www.klasici.sk
SLÁDKOVIČ, Andrej (1820-1872) : Detvan ZDROJ: www.klasici.sk
SLÁDKOVIČ, Andrej (1820-1872) : z drobnej lyriky
KALINČIAK, Ján (1822-1871) : Reštavrácia
KALINČIAK, Ján (1822-1871) : Rozpomienky na Ondreja Sládkoviča
MATÚŠKA, Janko (1821-1877) : Dobrovoľnícka. 1851
BOTTO, Ján (1829-1881) : Smrť Jánošíka. 1862 Ďalšie básne na www.klasici.sk
CHALÚPKA, Samo (1812-1883) : Mor ho! 1864.
Tovarišstvo. 1893
PAULINY-TÓTH, Viliam (1826-1877) : výber z noviel
PAULINY-TÓTH, Viliam (1826-1877) : Besiedky 1-4
DOHNÁNY, Mikuláš (1824-1852) : Historia povstania slovenského z r. 1848

c) Od romantizmu k začiatkom realizmu (1850-1875)
HATTALA, Martin (1821-1903) : Krátka mluvnica slovenská
ZÁBORSKÝ, Jonáš (1812-1876) : Dva dni v Chujave ZDROJ: www.klasici.sk
ZÁBORSKÝ, Jonáš (1812-1876) : Faustiáda
ZÁBORSKÝ, Jonáš (1812-1876) : Najdúch ZDROJ: www.klasici.sk
PALÁRIK, Ján (1822-1870) : Zmierenia alebo dobrodružstvo pri obžinkoch
PALÁRIK, Ján (1822-1870) : Drotár
PALÁRIK, Ján (1822-1870) : Inkognito ZDROJ: www.klasici.sk
KUBÁNI, Ľudovít (1830-1869) : Valgatta

d) Realizmus (1875-1905)
HURBAN-VAJANSKÝ, Svetozár (1847-1916) : Tatry a more, 1879
HURBAN-VAJANSKÝ, Svetozár (1847-1916) : Letiace tiene, 1883
HURBAN-VAJANSKÝ, Svetozár (1847-1916) : Suchá ratolesť, 1884
HURBAN-VAJANSKÝ, Svetozár (1847-1916) : výber zo statí o literatúre
MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ, Elena (1855-1939) : Moje deti, 1923-1924
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh (1849-1921) : Krvavé sonety. 1919
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh (1849-1921) : Hájnikova žena, 1884-1886
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh (1849-1921) : Herodes a Herodias, 1909
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh (1849-1921) : Biblické básne
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh (1849-1921) : Ežo Vlkolinský, 1890
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh (1849-1921) : Gábor Vlkolinský, 1897-1899
KUKUČÍN, Martin (1860-1928) : Dom v stráni
KUKUČÍN, Martin (1860-1928) : Mať volá
KUKUČÍN, Martin (1860-1928) : Neprebudený ZDROJ: www.klasici.sk
SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA, Božena (1867-1951) : Skúsenosť, 1902
SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA, Božena (1867-1951) : Všetko za národ, 1926
SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA, Božena (1867-1951) : Hrdinovia, 1918
TAJOVSKÝ, Jozef Gregor (1874-1940) : Ženský zákon, 1900
TAJOVSKÝ, Jozef Gregor (1874-1940) : Statky-zmätky, 1909
PODJAVORINSKÁ, Ľudmila (1872-1951) : výber z lyriky, z poézie pre deti...
VLČEK, Jaroslav (1860-1930) : Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy, 1881
VLČEK, Jaroslav (1860-1930) : Dejiny literatury slovenskej, 1890
ŠKULTÉTY, Jozef (1853 - 1948) : 125 rokov zo slovenského života, 1920
VANSOVÁ, Terézia (1857-1942) : Danko a Janko
ŠKARVAN, Albert (1869-1926) : Zápisky vojenského lekára
LAJČIAK, Ján (1875-1918) : Slovensko a kultúra, 1921

e) Slovenská literárna moderna(1905-1918)
KRASKO, Ivan (1876-1958) : Nox et solitudo, 1909
KRASKO, Ivan (1876-1958) : Verše, 1912
JESENSKÝ, Janko (1874-1945) : Demokrati 1-2 (1934, 1937)
JESENSKÝ, Janko (1874-1945) : Verše, 1905

f) Medzivojnová literatúra (1918-1945)
KRČMÉRY, Štefan (1892-1955) : Dejiny literatúry slovenskej
KRČMÉRY, Štefan (1892-1955) : výber z lyriky, výber z literárnej kritiky
RÁZUS, Martin (1888-1937) : Maroško, 1932
RÁZUS, Martin (1888-1937) : Maroško študuje, 1933
LUKÁČ, Emil Boleslav (1900-1979) : Dunaj a Seina, 1925
LUKÁČ, Emil Boleslav (1900-1979) : Križovatky, 1929
SMREK, Ján (1989-1982) : Cválajúce dni, 1925
NOVOMESKÝ, Ladislav (1904-1976) : Nedeľa, 1927
NOVOMESKÝ, Ladislav (1904-1976) : Romboid, 1932
NOVOMESKÝ, Ladislav (1904-1976) : Otvorené okná, 1935
NOVOMESKÝ, Ladislav (1904-1976) : Svätý za dedinou, 1939
NOVOMESKÝ, Ladislav (1904-1976) : výber z publicistiky
FÁBRY, Rudolf (1915-1982) : Uťaté ruky, 1935
FÁBRY, Rudolf (1915-1982) : Ja je niekto iný, 1946
CÍGER-HRONSKÝ, Jozef (1896-1960) : z tvorby pre deti
CÍGER-HRONSKÝ, Jozef (1896-1960) : Svet na Trasovisku
CÍGER-HRONSKÝ, Jozef (1896-1960) : Jozef Mak, 1933
CÍGER-HRONSKÝ, Jozef (1896-1960) : Andreas Búr majster
NÁDAŠI-JÉGE, Ladislav (1866-1940) : Adam Šangala, 1923
NÁDAŠI-JÉGE, Ladislav (1866-1940) : Cesta životom, 1930
ONDREJOV, Ľudo (1901-1962) : Zbojnícka mladosť, 1936
ONDREJOV, Ľudo (1901-1962) : Jerguš Lapin, 1939
CHROBÁK, Dobroslav (1907-1951) : Drak sa vracia, 1943
CHROBÁK, Dobroslav (1907-1951) : Kamarát Jašek, 1937
FIGULI, Margita (1909-1995) : Tri gaštanové kone, 1940
FIGULI, Margita (1909-1995) : Babylon, 1946
ŠVANTNER, František (1912-1950) : Malka, 1942
ŠVANTNER, František (1912-1950) : Nevesta hôľ, 1946
ŠVANTNER, František (1912-1950) : Život bez konca, 1956 (úplné 1974)
STODOLA, Ivan (1888-1977) : Čaj u pána senátora, 1929
STODOLA, Ivan (1888-1977) : Jožko Púčik a jeho kariéra, 1931
BARČ-IVAN, Július (1909-1953) : Neznámy, 1944
BARČ-IVAN, Július (1909-1953) : Matka, 1943
GAŠPAR, Tido J. (1893-1972) : Námorníci, 1933
GAŠPAR, Tido J. (1893-1972) : výber z noviel
HRUŠOVSKÝ, Ján (1892-1975) : Muž s protézou, 1925
HAĽAMOVÁ, Maša (1908-1995) : Červený mak, 1932
HAĽAMOVÁ, Maša (1908-1995) : Smrť tvoju žijem, 1966
POVAŽAN, Michal (1913-1952) : výber z kritík (30. a 40. roky)
VÁMOŠ, Gejza (1901-1956) : Odlomená haluz, 1934
VÁMOŠ, Gejza (1901-1956) : Atómy Boha, 1928
HORVÁTH, Ivan (1904-1960) : Človek na ulici, 1928
BENIAK, Valentín (1894-1973) : Igric, 1944
BENIAK, Valentín (1894-1973) : Žofia, 1941
ČERVEŇ, Ján (1919-1942) : Modrá katedrála, 1942
TATARKA, Dominik (1913-1989) : V úzkosti hľadania, 1942
TATARKA, Dominik (1913-1989) : Panna Zázračnica, 1945
TATARKA, Dominik (1913-1989) : Prútené kreslá, 1963
KOSTRA, Ján (1910-1975) : Ave Eva, 1943
HOROV, Pavol (1914-1975) : výber z lyriky
HLBINA, Pavol Gašparovič (1908-1977) : Dúha, 1937
DILONG, Rudolf (1905-1986) : Mesto s ružou, 1939
SILAN, Janko (1914-1984) : Piesne z Javoriny, 1943
ŽARNOV, Andrej (1903-1982) : Brázda cez úhory, 1929
HARANTA, Ján (1909-1983) : Zem požehnaná, 1940
OLIVA, Pavol Ušák (1914-1941) : Oblaky, 1939
STRMEŇ, Karol (1921-1994) : Výžinok života, 1943

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 07.12.2009 12:58  Tlačiť Hore

Subpage right banner