Dnes je Piatok 21.06.2024 , meniny má Alojz

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SPUK a revíznej komisie 2004

zo dňa 3. 3. 2004 v priestoroch Informačnej kancelárie Rady Európy
 

Prítomní:
predsedníctvo - p. V. Figusch, p. Š. Šlachta, p. A. Androvič, p. K.Meszárosová, p. E. Hanusová, p. T. Popová
revízna komisia - p. D. Kleinová, p. L. Oslanec

Neprítomní:
predsedníctvo - p. A. Fischerová - ospravedlnená, p. O. Hornáček - ospravedlnený, p. D. Lechner - ospravedlnený, p. N. Rajterová - ospravedlnená, p. A. Baláž, p. M. Buno, p. M. Zemko
revízna komisia - p. L. Suchoňová - ospravedlnená

Program:

  1. Príprava plánu činnosti Spoločnosti na rok 2004
  2. Návrhy členov na použitie získaných finančných prostriedkov z členských príspevkov, darov sponzorov a z 2% daní fyzických a právnických osôb
  3. Správa o hospodárení
  4. Správa o aktuálnej situácií rekonštrukcie UKB ( PhDr. Tibor Trgiňa)

K bodu 1.

- členovia výboru Spoločnosti navrhli pripraviť a vydať k 85. výročiu založenia UKB známku a plagát v spolupráci s výtvarníkom,
- na webovej stránke Spoločnosti priateľov UKB (SPUK) sa bude uvádzať program akcií,
- Spoločnosť pripraví pre médiá informáciu o činnosti tohto občianskeho združenia,
- svojim členom bude Spoločnosť posielať Aktuality - informácie z knižničnej vedy a praxe - periodikum UKB, pozvánky na podujatia, ktoré bude knižnica organizovať.

K bodu 2. - Členovia výboru dali návrh na použitie 2% daní, ktoré by sa využili na digitalizáciu cenných diel, ktoré sa nachádzajú vo fonde UKB a sú súčasťou kultúrneho dedičstva národa. Začali by sme dielom Spráwa písma slovenského jak se ma dobře psati, čístí y tisknauti. Sebraná a na swetlo wydaná od Tobiasse Masnicyusa, léta 1696. Je to prvá metodicky koncipovaná slovenská učebnica gramatiky. Svojím historickým odkazom patrí do klenotnice kultúrnych dejín Slovenska a v širších súvislostiach i strednej a východnej Európy. Neskôr sa budeme snažiť digitalizovať Dissertatio philologico-critica de literia Slavorum...... A. Bernoláka.

K bodu 3. - Všetci zúčastnení dostali uzavierkovú správu o činnosti hospodárenia SPUK k 31. 12. 2003.

K bodu 4. - Zasadnutia Spoločnosti sa zúčastnil aj generálny riaditeľ UKB, PhDr. Tibor Trgiňa, ktorý prítomných informoval o pokračujúcej rekonštrukcii knižnice.
Členovia Spoločnosti pripravia okrúhly stôl, na tému rekonštrukcia budov Univerzitnej knižnice v Bratislave, kde sa budú snažiť za prítomnosti novinárov vysvetliť situáciu knižnice a upozorniť na problémy, prečo k nej došlo.. Na základe podkladov navrhnutých pracovníkmi UKB výbor Spoločnosti spracuje materiál o rekonštrukcii budov Univerzitnej knižnice v Bratislave a poskytne ho médiám.

Zapísala: T. Popová
 
Ing. V. Figusch
predseda výboru SPUK
Bratislava 8.3.2004

Posledná aktualizácia: Aktualizované 09.02.2009 12:10  Tlačiť Hore

Subpage right banner