Dnes je Piatok 21.06.2024 , meniny má Alojz

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Profil slovenskej kultúry

Univerzitná knižnica v Bratislave pripravovala v rokoch 2015–16 nový slovensko-anglický internetový portál „Profil slovenskej kultúry“, ktorého cieľom bolo vytvoriť on-line sprievodcu po slovenskej kultúre. Portál poskytuje prostredníctvom atraktívnych a spoľahlivých ilustrovaných súhrnov prehľad o jednotlivých oblastiach kultúry a  umenia, pričom komplexne mapuje bohaté kultúrne dedičstvo krajiny. Autormi textov sú významní odborníci, texty spracovali v chronologickom priereze od  najstaršieho obdobia až po súčasnosť. Portál je ilustrovaný fotografiami od profesionálnych fotografov, z archívov rôznych kultúrnych inštitúcií a z vlastných zdrojov Univerzitnej knižnice v  Bratislave.

Prioritným cieľom projektu bolo vytvoriť základ komplexnej prezentácie slovenskej kultúry, a tak podporiť rozvoj kultúrneho povedomia o  Slovensku, stimulovať cestovný ruch a zabezpečiť budovanie pozitívneho imidžu Slovenska doma i v zahraničí.

    

 

Projekt v roku 2015 disponoval schváleným rozpočtom v celkovej výške 20 000,00 €, z ktorého bol financovaný vývoj portálu – vytvorenie layotu a  konceptu vrátane grafického dizajnu, odmeny autorov (za texty a  fotografie), prekladateľské práce a ostatná réžia súvisiaca s portálom. Na ďalšie rozvojové aktivity projektu bol v roku 2016 vyčlenený rozpočet vo výške 10 000,00 €. Portál bol sprístupnený verejnosti v rámci 17. ročníka celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc 2016“ dňa 4. 3. 2016. Projektový tím Univerzitnej knižnice v Bratislave aj naďalej intenzívne pracuje na ďalšom vývoji a vylepšení s cieľom zabezpečiť rozvoj portálu „Profil slovenskej kultúry“ aj v nasledujúcich rokoch.

Vstup do nového portálu "Profil slovenskej kultúry"

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 04.03.2016 11:06  Tlačiť Hore

Subpage right banner