Dnes je Pondelok 27.05.2024 , meniny má Iveta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Centrálna redakcia SKP

Úlohy centrálnej redakcie Súborného katalógu periodík - SKP

Univerzitná knižnica v Bratislave – UKB je správcom súborného katalógu periodík.. . (Knižničný zákon č.183/2000 Z.Z. paragraf 7, bod 6e/ UKB spravuje súborný katalóg periodických publikácií).

Úlohy Centrálnej redakcie SKP spadajú do oblasti bibliografického popisu periodík a zápisu lokačných a vlastníckych informácií a metodickej a konzultačnej činnosti týkajúcej sa  súborného katalógu periodík. K nim patrí najmä:

 • bdieť nad obsahovou integritou databázy katalógu,
 • kontrolovať dodržiavanie dohodnutých pravidiel,
 • definovať rozsah údajov v bibliografickom zázname, spôsob ich reprezentácie pre čitateľa,
 • pripravovať metodické a  informačné materiály pre potreby účastníkov SKP i používateľov SKP,
 • poskytovať účastníkom SKP konzultačné služby,
 • kontrolovať duplicitu a multiplicitu záznamov,
 • do bibliografického popisu dopĺňať podľa potreby ISSN, kľúčový názov, skratku kľúčového názvu, klasifikačný znak MDT a predmetové heslo,
 • spracúvať do katalógu údaje od tzv. nepriamych účastníkov katalógu,
 • preberať informácie od účastníkov SKP o potrebe dopĺňať a meniť bibliografické popisy periodík, vykonávať ich úpravu,
 • aktualizovať bázu Adresár knižníc,
 • prideľovať účastníkom súborného katalógu periodík sigly knižníc.

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 04.01.2024 11:15  Tlačiť Hore

Subpage right banner