Dnes je Sobota 27.02.2021 , meniny má Alexander 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Jedinečné dokumenty v Digitálnej knižnici

Digitálna knižnica UKB aktuálne obsahuje 1,5 milióna zdigitalizovaných stránok dokumentov - medzi nimi staré a vzácne tlače rukopisy, hudobniy, mapy, monografické publikácie (encyklopédíe, slovníky, učebnice, príručky, ...), periodické publikácie (noviny, časopisy, kalendáre, ročenky a i.) od 15. storočia po dnes.

Tieto dokumenty (či zbierky alebo súbor dokumentov) považujeme za jedinečné, zaujímavé, vzácne a ojedinelé :

* Bašagičova zbierka islamských rukopisov : zbierka islamských textov, ktorých výnimočnosť potvrdzuje zápis v programe UNESCO "Pamäť sveta"

          - tu o Bašagičovej zbierke

          - tu Bašagičova zbierka v Digitálnej knižnici

 

* zbierka rukopisov : zbierka obsahuje manuskripty, ktoré sú zaujímavé svojím obsahom, vizuálnou stránkou (výzdoba, kaligrafia, členenie textu) a remeselným spracovaním odráža nielen kultúru a vzdelanosť doby. Zbierka obsahuje rukopisy prevažne z 15. a 16. storočia, ale obsahuje aj starší Codex Maurocordatianus z  r. 1200

          - tu Zbierka rukopisov v Digitálnej knižnici

 

* Pressburger Zeitung : noviny, ktoré vychádzali v Bratislave počas viac ako 180 rokov. Noviny mali počas svojej existencie veľké množstvo rôznych príloh (Unterhaltungsblatt, Intelligenzblatt, Im Reiche der Todten, ...). zameriavali sa na politicko-spoločenské pomery a od druhej polovice 19. storočia si všímali aj slovenské otázky.

          - tu o Pressburger Zeitung

          - tu Pressburger Zeitung v Digitálnej knižnici

 

* Štúrova knižnica : zbierka, ktorá tvorí základ slovacikálneho fondu UKB. Do fondov knižnice pribudla ako Knižnica Inštitútu reči a literatúry československej, ktorá bola založená v r. 1827 a predstavuje súbor starého a obrodeneckého písomníctva z učiteľského ústavu v Modre, ktorý sa spája s Ľ. Štúrom či F. Palackým. Okrem veľkého počtu slovenských a českých kníh obsahuje mnoho juhoslovanských diel.

 

* * * * *

Nasledujúce dokumenty či zbierky dokumentov sú chránené autorským zákonom, sú teda prístupné len z priestorov UKB.

* Letecké nešťastie zamestnancov UKB : zbierka venovaná pádu lietadla v januári 1956, na palube ktorého sedelo päť zamestnancov UKB

* Február 1948 : komunistický prevrat v povojnovom Československu, dnes vnímaný ako prechod od demokracie k totalite

 

* Mimoriadne vydania slovenskej a českej tlače z augusta 1968 : táto zbierka predstavuje unikátny súbor mimoriadnych, teda špeciálnych vydaní rôznych periodík vychádzajúcich v ČSR v r. 1968. Venuje sa vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa dňa 21. augusta 1968. Zbierka obsahuje zvláštne vydania, legálne vydania, legáne slobodné vydania, ranné a poobedňajšie vydania a jeden plagát. Nachádzajú sa v nej rôzne okresné noviny, podnikové periodiká, vysokoškolské a odborné periodiká, ako aj celoštátne vydávané noviny a časopisy (Práca, Pravda, Rudé právo, Roľnícke noviny, Kultúrny život, Slovenka) či periodiká regionálneho charakteru (Nitriansky hlas, Gemerské zvesti, Hlas Horehronia, Podtatranské noviny, Pohronie, Trenčianske noviny, Východoslovenské noviny alebo Zora Gemera). Zbierka vznikla na základe úsilia, ochoty a predvídavosti vtedajších zamestnancov oddelenia periodík. Od začiatku 70. rokov bola uložená v oddelení zvláštnych fondov, po r. 1989 sa dostala do oddelenia knižničných skladov. Okrem politických "rozpakov" nad jej prípadným zaradením do fondov v 70.-80. rokoch, bránili neskôr jej spracovaniu aj nejasnosti s manipuláciou pri sprístupňovaní, pretože UKB nemá okrem Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí žiadnu študovňu, v ktorej by bolo možné zabezpečiť prísny dozor a tak zachovať celistvosť tejto zbierky. 

Ukážky častí niektorých mimoriadnych vydaní (PDF) :

  

  

 

 

 

Zoznam sa priebežne doplňuje.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.03.2020 21:30  Tlačiť Hore

Subpage right banner