Dnes je Sobota 21.05.2022 , meniny má Zina

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Tematické zbierky Digitálnej knižnice

Digitálna knižnica UKB aktuálne obsahuje viac ako 1 500 000 stránok dokumentov z rôznych vedných oblastí a rozdielnych epoch ľudskej histórie. Jej obsahová náplň je veľmi široká, preto sme jej obsah (čiastočne) rozdelili do niekoľkých tematických zbierok.

Zaradenie do tematickej zbierky nijako neovplyvňuje vyhľadateľnosť dokumentov, vyjadruje predovšetkým príslušnosť do určitej skupiny vďaka istému parametru, ktorý je pre danú tematickú skupinu typický. Napríklad, tematická zbierka rukopisov obsahuje len dokumenty, ktoré sú písané rukou, bez ohľadu na ich vek. V takejto skupine sa nachádza napr. manuskript z 15. storočia, ale i rukopisné poznámky sprad prvej svetovej vojny. Jeden dokument môže prináležať do viacerých tematických skupín.

Nizšie uvádzame zoznam všetkých tematických skupín s ich krátkou charakteristikou. Keďže do Digitálnej knižnice dokumenty neustále pribúdajú, dopĺňa sa i obsah jednotlivých tematických zbierok. Hypertextové prepojenie (link) vedie do Digitálnej knižnice priamo ku konkrétnej zbierke. Dostupnosť jednotlivých tematických zbierok je ovplyvnená dokumentmi, ktoré obsahuje - dokumenty vydané po r. 1949 sú dostupné len z priestorov UKB.

1. svetová vojna : légie, legionári, odboj, spomienky na časy vojny, Milan Rastislav Štefánik, poézia napísaná v zákopoch, encyklopédie o dejinách či vojenská tematika

17. november 1989 : zbierka obsahuje najmä jednotlivé vydania periodickej tlače (napr. Pravda, Slobodné slovo, Verejnosť) od Nežnej revolúce približne do konca roka 1989.

Bernolákovci : zbierku tvoria diela z konca 18. storočia od J. I. Bajzu, A. Bernoláka, J. Palkoviča, J. Fándlyho, sú doplnené bibliografiou zameriavajúcou sa práve na toto obdobie

Bibliografie : zbierka obsahuje personálne a inštitucionálne bibliografie a viaceré zväzky rôznych bibliografií periodík

Biografie : zbierka sa zameriava na biograficky-dokumentačné diela rôznych inšpiratívnych osobností, vo väčšine slovenských (napr. M. R. Štefánik, Ľ. Štúr, M. Hodža, ale aj Mária Terézia, B. Franklin či jasnovidka Vanga)

Február 1948 : zbierka obsahuje najmä konkrétne vydania periodík (zatiaľ len Demokrat) venujúcich sa februárovým udalostiam

Knižničná a informačná veda : zbierka obsahuje periodické i neperiodické tituly z oblasti, novú i staršiu literatúru so zameraním najmä na ich slovenský pôvod

Ľudovít Štúr : obsahuje bibliografiu, niekoľko monografických publikácií a konkrétne vydania periodík, ktoré sa vo významnej miere zaoberajú touto osobnosťou

Milan Rastislav Štefánik : zbierka obsahuje vydania novín a časopisov, ktoré vo veľkej miere píšu o M. R. Š. a monografické publikácie, ktoré sú biografiami, zborníkmi z vedeckých konferencií či spomienkovými publikáciami ľudí z jeho okolia

Mimoriadne vydania slovenskej a českej tlače z augusta 1968 : zbierka predstavuje unikátny súbor mimoriadnych, teda špeciálnych vydaní rôznych periodík vychádzajúcich v ČSR v r. 1968. Venuje sa vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa dňa 21. augusta 1968. Zbierka obsahuje zvláštne vydania, legálne vydania, legáne slobodné vydania, ranné a poobedňajšie vydania a jeden plagát. Viac o zbierke tu.

Mária Terézia : zbierka je venovaná životu, vladárskym a materským povinnostiam tejto panovníčky

Nehmotné kultúrne dedičstvo : pod týmto termínom rozumieme rituály, tradície, hudbu, spev, tanec, múzické umenia, slávnostné udalosti, architektonické pamiatky, monumenty, kultúrne predmety,  vedomosti a skúsenosti týkajúce sa prírody a vesmíru alebo vedomosti a zručnosti potrebné pre tradičné remeslá, ktoré možno označiť aj pojmom „žijúce dedičstvo“ (z angl. „living heritage“) (definícia podľa UNESCO). Táto tematická zbierka je najrôznorodejšia, pretože obsahuje širokú škálu dokumentov prezentujúcich rozmanité umenia a oblasti ľudskej činnosti. Táto tematická zbierka je len čiastočná a poskytuje skôr inšpiráciu než úplný zoznam všetkých diel s tematikou nehmotného kultúrneho dedičstva - obsahuje personálne biografie, miestopisné diela, národopisné diela, spevníky, choreografie k tancu, diela o architektúre. Odporúčame :

- regionálne periodiká : odrážajúce kultúru, jazyk, zvyklosti, spôsob odievania, hospodársky rozvoj a iné daného regiónu na Slovensku i Slovákov v zahraničí

- časopisy pre voľný čas : obsahujú časopisy venujúce sa rôznym ľudským činnostiam ako záľuby a koníčky

Staré a vzácne tlače : zbierka obsahujúca rukopisy i prvotlače (inkunábuly) slovenskej i zahraničnej proveniencie.

Štúrovci : zbierka obsahujúca diela autorov tohto obdobia/smeru

Univerzitná knižnica v Bratislave : zbierka prezentuje publikácie vydané Knižnicou i niekoľko príspevkov z periodickej tlače, ktoré spomínajú Knižnicu. Zbierka obsahuje i menšiu tematickú zbierku venovanú leteckému nešťastiu zamestnancov UKB v r. 1956.

Z fondov iných inštitúcií : UKB digitalizovala a zverejnila v Digitálnej knižnici niektoré zväzky z fondov iných inštitúcií na základe vzájomnej dohody. Nachádzajú sa tu zbierky z Ústrednej knižnice SAV (Lyceálna knižnica) a Hudobného múzea SNM.

 

Stránka sa priebežne dopĺňa.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 12.10.2020 10:31  Tlačiť Hore

Subpage right banner