Dnes je Piatok 18.09.2020 , meniny má Eugénia 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Digitálne knižnice vo svete

Obdobie po roku 2000 je najmä v knihovníckej oblasti charakteristické nárastom rôznych digitalizačných aktivít, ktorých výsledkom sú dnešné digitálne archívy, knižnice či úložiská. Prinášame vám tie, ktoré považujeme za zaujímavé.

* Digitálna knižnica Slovenskej národnej knižnice (SNK) : obsahuje viac ako 4000 rôznych typov dokumentov

* Katalóg digitálnej knižnice SNK : viac ako 1 milión digitálnych objektov - monografie, pohľadnice, plagáty, špeciálne dokumenty, periodiká a články. Neprihlásený používateľ a používateľ mimo fyzické priestory SNK má prístup len ku katalógu (katalogizačné záznamy). Prihlásený oužívateľ v priestoroch SNK má k dispozícii aj plné texty diel.

* Digitálne knižnice v ČR : webstránka Národnej knižnice ČR obsahuje rozcestník k rôznym digitálnym knižniciam

* Manuscriptorium : verejne prístupná digitálna knižnica orientovaná najmä na staré, vzácne a historické diela knižnej kultúry. Diela v digitálnej knižnici pochádzajú z knižníc i mimo Európy

* Svetová digitálna knižnica (World Digital Library) : obsahuje 20.000 digitálnych dokumentov - európske iluminované rukopisy, čínske knihy, rukopisy, mapy a tlače, dokumenty k dejinám USA, svetovým dejinám a prvej svetovej vojne. Je dostupná v siedmych jazykoch a jedným z cieľov je rozšíriť digitálny obsah aj do krajín, kde sa nepoužíva angličtina. Vznikla na základe spolupráce UNESCO a americkej Kongresovej knižnicie. Knižnica obsahuje i vzácne dokumenty zo Slovenska, najmä tie zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO, napr. Heraldický kodex bratislavského františkánského konventu, iluminovaný Bratislavský antifonár II (Hanov kódex), kolorovaná medirytina veduty Bratislavy z r. 1593 alebo nemecký preklad Kroniky sveta z druhej polovice 15. storočia. Dokumenty pochádzajú najmä z fondov Slovenskej národnej knižnice a Univerzitnej knižnice v Bratislave.

* Biblioteca digital Hispanica : digitálna knižnica Národnej knižnice Španielska, ktorá sprístupňuje zdigitalizované knihy od 15. - 19. storočia, rukopisy, kresby, rytiny, letáky, plagáty, fotografie, atlasy, hudobniny, historické noviny a časopisy a audionahrávky

* Library of Congress Digital collections : digitalizované zbierky knižnice sú prehľadateľné podľa mnohých kritérií, poskytujú rôzne zobrazenia prezentovaného obsahu, knižnica je veľmi bohatá a je z nej cítiť americké prostredie, menej sa venuje napr. európskym témam či zbierkam.

* Europeana : digitálna knižnica postavená na európskom dedičstve sprístupňuje takmer 60 miliónov umeleckých diel, artefaktov, kníh, videí a zvukov z celej Európy. Spracováva obsah tisícov európskych archívov, knižníc a múzeí, aby umožnila prístup ku kultúrnemu dedičstvu ako zdroju umeleckého zážitku, vzdelávania a výskumu. Vyhradené tematické zbierky na témy umenie, móda, hudba, fotografia a 1. svetová vojna zahŕňajú galérie, blogy a výstavy.

* British Library Digital Collections : webstránka zavedie návštevníka k množstvu menších digitálnych knižníc/zbierok Britskej knižnice. Odporúčame najmä zbierky historických dokumentov : zbierku rukopisov (Digitised manuscripts), zbierku britských novín (British Newspaper Archive), staré a vzácne tlače (Treasures in Full), zbierku iluminovaných rukopisov (Catalogue of Illuminated manuscripts) či viaceré zbierky zdigitalizovaných máp.

* Gallica - digitálna knižnica Francúzskej národnej knižnice sôúži ako digitálna encyklopédia a sprístupňuje tlačené materiály, grafické materiály a zvukové nahrávky. Umožňuje nájsť zriedkavé, vzácne, viac nevychádzajjúce diela či inak zložito prístupné diela.

* England and France Project: Manuscripts from the British Library and the Bibliothèque nationale de France, 700–1200 /  France et Angleterre: manuscrits médiévaux entre 700 et 1200 : výnimočná zbierka digitalizovaných rukopisov týkajúca sa písomníctva a kultúry z oboch brehov Lamanšského prielivu z obdobia 8. až 12. storočia.  Zbierka je prístupná z British Library, aj z Bibliothéque nationale de France.

* Archívne a rukopisné dokumenty Francúzskej národnej knižnice : zbierka obsahuje zdigitalizované i nezdigitalizované zbierky rukopisov od konca stredoveku do konca renesancie, audiovizuálnych dokumentov, zbierku mincí a medailí, zbierku vzácnych raritných dokumentov, zbierku administratívnych dokumentov knižnice, zbierku dokumentov divadelného umenia, zbierku hudobnín a iné.

* Maďarská elektronická knižnica : digitálna knižnica rôznych typov a druhov dokumentov, ktoré si používateľ môže stiahnuť v rôznych formátoch a podobách. V menu napravo možnosť voľby digitálnej zbierky - elektronické periodiká alebo obrázkový archív.

* Biblioteca Corvina virtualis : digitálna knižnica prekrásnych rukopisov a inkunábulí, ktoré tvorili knižnicu kráľa Mateja Korvína a/alebo jeho ženy Beatrix. Najcharakteristickejším znakom "korvíniek" je erb na prednej knižnej doske a vonkajšia úprava knihy, ktorá bola viazaná v zamate alebo pozlátenej koži.

* Arcanum Digitheca : sprostredkúva vedecké a odborové periodiká, týždenníky a denníky, encyklopédie a tematické zbierky kníh. Cieľom digitálnej knižnice je sprístupniť všetky ročníky a strany konkrétneho periodika.

Obsah webstránky sa priebežne mení a dopĺňa.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 25.06.2020 12:31  Tlačiť Hore

Subpage right banner