Dnes je Sobota 09.12.2023 , meniny má Izabela

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Digitálna knižnica UKB

Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej UKB) predstavuje samostatnú zbierku dokumentov knižnice v elektronickej podobe.

Digitálna knižnica sprístupňuje periodiká, staré tlače, hudobniny, rukopisy a monografie v modernej elektronickej podobe v používateľsky atraktívnom dizajne digitálnej knižnice. Je to jednoduchý a vizuálne príťažlivý nástroj na prácu s obsahom v rôznej podobe.

Medzi základné funkcie softvéru knižnice patrí zobrazenie bibliografických informácií o prezeranom obsahu a rozšírené vyhľadávanie. Obsah je kategorizovaný, doplnený o tagy, zobrazený hierarchicky alebo v stromovej štruktúre. Každý používateľ si môže dokumenty a ich časti označiť ako obľúbené, vytvoriť k nim poznámky a zdieľať ich s osobou podľa vlastného výberu, komentovať poznámky iného používateľa a zdieľať ich cez Facebook, Twitter a Google+. Digitálna knižnica disponuje efektívnymi nástrojmi na kopírovanie obsahu. Umožňuje kopírovať celú stranu alebo zónu ako obraz alebo text a obsah jednoducho preniesť do iných softvérových aplikácií. Stránky dokumentu je možné zobraziť horizontálne/vertikálne, v recto al. verso móde či inak ich usporiadať. 

Každý dokument (okrem rukopisov) je spracovaný technológiou OCR, ktorá zabezpečí plnotextové vyhľadávanie, pričom hľadaný výraz sa zobrazí vizuálne označený na všetkých miestach jeho výskytu. Obsah knižnice či konkrétnej strany dokumentu je možné prehľadávať / vyhľadávať prostredníctvom metadát a možností pokročilého vyhľadávania (komplexný prieskum pomocou boolovských operátorov, príbuznosti slov, názvu, MDT, autora, periodicity, korporácie, formátu, tagov a iných polí). Výsledky vyhľadávania je možné triediť podľa viacerých kritérií alebo ich rôzne vizuálne usporiadať. Text alebo obrázok je možné pomocou jednoduchých implementovaných nástrojov skopírovať a preniesť do iného editora.

Digitálna knižnica sprístupňuje aj knižné dokumenty, na ktoré sa už nevzťahuje autorský zákon a ktoré sú prístupné pre všetkých používateľov neobmedzene prostredníctvom internetu. Dokumenty, ktoré sú chránené autorským zákonom sú prístupné len z priestorov UKB.

Obsah digitálnej knižnice tvoria učebnice, encyklopédie, slovníky, príručky, rôzne vedecké publikácie, beletria, z periodík sú to denníky, týždenníky, časopisy zábavného či politického charakteru. Na časovej osi sú to diela od 16. storočia po súčasnosť

Medzi najpútavejšie v digitálnej knižnici patria vydania diela KomenskéhoBrána jazykov otvorená (Janua Linguarum Reserata)Orbis Pictus alebo diela starších významných slovenských spisovateľov či osobností, napr. J. M. Hurbana, A. Bernoláka, M. Hattalu, J. Palárika, J. Ribaya alebo S. Tešedíka. Z periodík sú to nemecky písané Pressburger Zeitung, ďalej Slovenské pohľady, Dom a škola, Domová pokladnica, Trenčanské noviny, Hiradó, Hlas, Dereš, Prúdy
Z prvej polovice 20. storočia sú to tituly Gemer-Malohont, Slovenská Pravda, Slovenský hlas, Národná jednota, Pohronie. Z obdobia druhej svetovej vojny sú zastúpené periodiká Gardista, Slovák, Kultúrny život, Sloboda, Nový svet či Elán. Z hudobnín sa tu nachádzajú diela E. Suchoňa,  R. Straussa či rôzne spevníky. 

Digitálna knižnica obsahuje aj Bašagićovu zbierku – výnimočný súbor islamských rukopisov (arabských, tureckých a perzských), ktorá dokumentuje slovesnú kultúru Bosny, jej históriu, tureckú štátnu správu a náboženskú situáciu v 16. - 19. storočí. Celá zbierka svojim významom a unikátnosťou ďaleko presahuje rámec Bosny, pretože obsahuje základné diela stredovekej islamskej vedeckej a krásnej literatúry. Bašagićova zbierka islamských rukopisov je zapísaná na Zozname programu Pamäť sveta UNESCO.

Knižnica sa priebežne doplňuje, v súčasnosti obsahuje viac ako 1 535 000 strán dokumentov. 

Krátka aktuálna štatistika (31. 3. 2020)

- počet sprístupnených strán dokumentov : 1,537,938

- obsahové zloženie : 97% periodík, takmer 400 rukopisov, viac ako 2300 kníh typu monografia

- jazykové hľadisko : 37% dokumentov v slovenskom jazyku, 28% v nemeckom jazyku, 18% v maďarskom jazyku

- tematické zbierky : 1. svetová vojna, Bernolákovci, Bibliografie, Bibliotheca clarissearum, Biografie, Február 1948, Letecké nešťastie zamestnancov UKB, Milan Rastislav Štefánik, Mimoriadne vydania slovenskej a českej tlače z augusta 1968, Mária Terézia, Staré a vzácne tlače, Z fondov iných inštitúcií, Ľudovít Štúr, Štúrovci, Knižničná a informačná veda, Nehmotné kultúrne dedičstvo a iné

Ako efektívne používať Digitálnu knižnicu - manuál

Vstup do Digitálnej knižnice.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 20.09.2021 13:36  Tlačiť Hore

Subpage right banner