Dnes je Streda 06.12.2023 , meniny má Mikuláš

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Výpožičné služby

Výpožičky sa uskutočňujú v súlade s poslaním, študijným a konzervačným charakterom knižnice a podľa zásad stanovených Knižničným poriadkom UKB.

O obmedzenom požičiavaní niektorých druhov dokumentov alebo častí knižničných fondov informuje knižnica oznamami na určených miestach.

Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budov knižnice) a prezenčne (v priestoroch knižnice). Dokumenty so signatúrou SK sú archívne a nepožičiavajú sa (čl. 9, ods. 1 Knižničného poriadku UKB). Dokumenty, ktoré sa požičiavajú zásadne iba prezenčne, sú uvedené v čl. 9, ods. 3 Knižničného poriadku UKB

 

Absenčné výpožičky:

 

Prezenčné výpožičky:

  • dokumenty (knihy, periodiká) z fondu (trieda exemplára prezenčne)
  • dokumenty z príručných fondov študovní, kabinetov a voľných výberov

Dokumenty, ktoré sa požičiavajú iba prezenčne, sú uvedené v čl. 9 Knižničného poriadku UKB.

 

Voľné výbery (dokumenty dostupné bez objednávania):

  • najnovšie knihy z fondu (prízemie, Ventúrska ul.) sú radené podľa signatúry, sú určené na absenčnú výpožičku
  • knihy voľného výberu 1 (1. posch., Ventúrska ul.) sú radené podľa druhej signatúry, sú určené na prezenčnú výpožičku
  • dokumenty v zahraničných zbierkach – Britské centrum, INFO USA, Mamateyova zbierka, Rakúska knižnica – sú radené podľa druhej signatúry, sú určené na absenčnú výpožičku.
  • dokumenty vo všeobecnej študovni (1. posch,, Ventúrska ul.) sú radené podľa druhej signatúry, sú určené na prezenčnú výpožičku.
  • neviazané periodiká (2. posch., Ventúrska ul.) sú radené systematicky.

 

Postup pri objednávaní dokumentov z knižničných skladov

 

Postup pri požičiavaní dokumentov

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 05.09.2015 12:38  Tlačiť Hore

Subpage right banner