Dnes je Ĺ tvrtok 21.11.2019, meniny má Elvíra

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novinky vo fonde UKB

 

Dokumenty určené na výpožičku mimo priestorov knižnice / v priestoroch knižnice

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Weinberg, Steven Ako vysvetliť svet 33.D.33772 Slovart 2015    
Wood, Blake Amy Winehouse 33.B.08034 Taschen 2018    
Čapek, Filip Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele 33.D.41358 Vyšehrad 2018    
  Atlas vybraných kapitol anatomie člověka 33.B.07583 Ostravská univerzita 2018    
Taussig, Pavel Barrandovská Bohéma? 33.D.41292 PLUS 2019    
Duranková, Silvia Biology of children, adolescents and school hygiene 33.D.41000 Rhetos 2018    
  Cez Nadlak je- 1999-2017 33.D.41161 Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku 2018    
Willwéber, Tomáš Changes in physical development and performance of 6-7 years old children in athletic preparations 33.D.41572 Gaudeamus 2018    
  Climate justice 33.D.41315 Oxford University Press 2019    
  Collecting the past 33.D.41303 Routledge 2019    
Nakonečný, Milan Dějiny psychologie do konce 19. století 33.D.41286 Stanislav Juhaňák - Triton 2019    
  Der Buchdrucker Maria Theresias 33.D.42403 Harrassowitz Verlag 2019    
Bužgová, Radka Dětská paliativní péče 33.D.41288 Grada Publishing 2019    
Bunčák, Ján Die Slowakei und die europäische Integration 33.D.42400 Veda 2019    
Válek, Miroslav Drobnosť a iné básne 33.D.42453 [Kon-Press] 2017    
Sibylová, Michaela Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska 33.B.07859 Univerzitná knižnica v Bratislave 2019    
Kiňová, Soňa Interná medicína 33.B.04794 ProLitera 2013    
Curran, John Kompletní utajené zápisníky Agathy Christie 33.D.37719 Knižní klub 2017    
Domoráková, Iveta Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva 33.D.42175 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2018    
  Moskva 33.G.01815 Lingea s.r.o. 2019    
Homoľa, Tomáš Na vzostupe moci 33.D.42399 Historický ústav SAV 2019    
Rosenberg, Marshall B., Nenásilná komunikace a moc 33.D.41441 Portál 2019    
Fishman, David E. Pašeráci knih 33.D.40857 Pistorius & Olšanská 2018    
Kučera, Karel Praha světová 33.B.07581 Vyšehrad 2019    
  Republika Československá 33.B.07632 NLN 2018    
  Safeguarding intangible heritage 33.D.41301 Routledge 2019    
Barancová, Helena Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva v judikatúre európskych súdov 33.D.40827 Leges 2019    
Kalinová, Gabriela Sprievodca mentoringom a koučingom na technických univerzitách 33.D.42219 Tribun EU, s.r.o. 2019    
Benckendorff, Pierre J. Tourism information technology 33.D.42391 CABI 2019    
Gál, Fedor Veľký tresk 33.D.42459 Petit Press a.s. 2019    
Vároš, Milan, Vzrušujúce príbehy slávnych zberateľov 33.B.06285 Remark 2016    
Petríková, Lucia Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku 33.D.40999 Leges 2018    
Bocan, Ján Zberatelia sú šťastní ľudia 33.D.42471 Európska zberateľská spoločnosť 2019    
Haľko, Mikuláš A. Zhorel chrám 33.B.07577 realizované vlastným nákladom 2018    

 

Dokumenty určené na výpožičku v priestoroch knižnice

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Kiczko, Ladislav A filozófia története SJ.D.21987 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2019    
  Achilleas SJ.B.07305 FO ART, s. r. o. 2019    
  Additives and contaminants in foodstuffs 2019 SJ.B.06870 Slovenská chemická knižnica v Bratislave 2019    
Faber, Adele Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili - doma aj v škole SJ.D.22261 Lindeni 2019    
Scher, Amy B. Ako sa uzdraviť, keď už nič nepomáha SJ.D.22388 Noxi 2019    
Világi, František Analýza prúdenia v samoťažnej héliovej slučke SJ.D.21595 SPEKTRUM STU 2019    
Baculíková, Blanka Aplikácie diferenciálnych rovníc SJ.D.22277 Equilibria, s.r.o. 2019    
Cap, Alexander Biblická prahistória SJ.D.22140 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2019    
Cap, Alexander Boľševický teror a ruská pravoslávna cirkev SJ.D.22142 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2019    
Harangozo, Ľuboš Chémia vody SJ.B.07290 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2019    
Riebling, Mark Cirkev špiónov SJ.D.21575 Vydavateľstvo Don Bosco 2019    
Gregory, Philippa, Dedičstvo Boleynovcov SJ.D.22456 Slovart 2019    
Kiczko, Ladislav Dejiny filozofie SJ.D.21994 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2019    
Kohútová, Katarína Devalvačné prejavy žiakov a možnosti ich eliminovania na strednej škole SJ.D.22167 Verbum 2019    
Pasiar, Ladislav Didaktika aplikovanej informatiky SJ.D.22529 Vydavateľstvo EKONÓM 2019    
Šedivý, Štefan Ekonomika stavebníctva SJ.B.07312 Žilinská univerzita v Žiline 2019    
Katakis, Michael Ernest Hemingway SJ.D.22178 Slovenský spisovateľ, a. s. 2019    
  Explanatórium prírody SJ.B.07322 Slovart 2019    
Vertanová, Silvia Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka SJ.D.22481 Univerzita Komenského v Bratislave 2019    
Heretik, Anton Forenzná psychológia SJ.D.22257 Lindeni 2019    
Suchoň, Eugen Hudobnoteoretické dielo SJ.D.21151 Hudobné centrum 2018    
Zika, Pavel Intonácia pre konzervatóriá SJ.D.22317 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2019    
Štefančík, Radoslav Jazyk pravicového extrémizmu SJ.D.22489 Vydavateľstvo EKONÓM 2019    
Vaas, Rüdiger Jednoducho Einstein! SJ.D.22373 Ikar 2019    
  Kazuistiky z pediatrie, ORL, všeobecného lekárstva a pneumológie SJ.B.06413 EDUprofiPHARM, s. r. o. 2019    
Barič, Ondrej Kohézna politika Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie SJ.D.22433 NCEGŠ - Národné centrum európskych a globálnych štúdií 2019    
Blaho, Andrej Kreatív informatika SJ.B.06858 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2019    
  Léčivé, magické a ochranné symboly dávných Slovanů SJ.B.05570 Eugenika 2019    
Merežkovskij, Dmitrij Sergejevič Leonardo da Vinci SJ.D.22504 Slovart 2019    
Štofková, Jana Manažment verejnej správy SJ.D.22475 Žilinská univerzita v Žiline 2019    
  Mladá slovenská poviedka 2019 SJ.D.22448 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 2019    
Minkin, Yuri Money art SJ.A.00131 Detail 2019    
  Nové trendy v civilnom letectve SJ.D.22492 Žilinská univerzita v Žiline 2019    
Rusnák, Juraj Nové trendy v programovaní elektronických médií SJ.D.22145 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2019    
Tarjányi, Viliam Oscaroví hudobníci SJ.D.22143 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2019    
Bernhardt, Klaus Panické ataky: čo sa vám snažia povedať? SJ.D.22386 Noxi 2019    
Kultan, Jaroslav Pokročilé využitie databáz pre ekonomické školy SJ.D.22525 Vydavateľstvo EKONÓM 2019    
  Politickí väzni v 20. storočí SJ.D.22290 Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj 2019    
Drbúl, Mário Povrchové inžinierstvo SJ.B.07313 EDIS-vydavateľské centrum ŽU 2019    
Procházka, Pavel Prehlbovanie osobného vzťahu s Bohom SJ.D.22355 Inštitút vzdelávania ECM 2019    
  Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2019 SJ.D.22536 SAIA, n.o. 2019    
Ambróz, Leonard Prírodné klenoty Slovenska a história ich ochrany SJ.D.22443 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2019    
  Risk Factor of Food Chain SJ.D.22310 Slovak University of Agriculture in Nitra 2019    
Pisárová, Veronika Rok ženy 2020 SJ.D.22141 Alter Nativa, o.z. 2019    
Blahušiaková, Miriama Účtovníctvo podnikateľských subjektov II SJ.B.06866 Letra Edu 2019    
Agualusa, José Eduardo Všeobecná teória zabúdania SJ.D.22497 Slovart 2019    

 

CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Kopáčik, Alojz Geodézia v podzemných priestoroch SCR.C.10815 Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU 2019
Machaj, Juraj Návody na cvičenia z rádiových sietí a systémov SCR.C.10820 EDIS-vydavateľské centrum ŽU 2019
Poliak, Miloš Sociálne a pracovné právo v cestnej doprave. Návody na cvičenia SCR.C.10819 Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľskom centre ŽU 2019
Vavrinský Erik Úvod do senzoriky SCR.C.10816 Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU 2019

 

CD/DVD/LP prístupné v hudobnom kabinete

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Bakičová, Veronika Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave & Alexander Albrecht SJ.D.03917 Music forum 2013    
Cooke, Mervyn Dějiny filmové hudby 33.D.21844 Nakladatelství Akademie múzických umění 2011    
  Franz Liszt a Bratislava 33.D.26129 Občianske združenie Tradície a hodnoty 2012    
Brown, Howard Mayer Hudba v renesancii 33.D.28028 Hudobné centrum 2012    
Piazzolla, Astor Porque tango presents Astor Piazzolla KS.C.01642 Pavlík records 2010    
Kopčák Sergej Sergej Kopčák '81 ; Sergej Kopčák '88 KS.C.01610 Opus 2010
Miller, Terry E. World music 33.B.05513 Routledge 2012    

Posledná aktualizácia: Aktualizované 12.11.2019 18:27  Tlačiť Hore

Subpage right banner