Dnes je Streda 21.03.2018, meniny má Blahoslav

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novinky vo fonde UKB

 

Dokumenty určené na prezenčnú výpožičku (len v priestoroch UKB)

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Bérešová, Jana A course in English lexicology SJ.D.13618 TYPI 2017
Benge, Janet Amy Carmichaelová SJ.G.01244 ViViT 2017
Evans, Nick Bodybuilding - anatómia SJ.D.13573 Albatros Media Slovakia 2018
Petranský, Ivan A. Dejiny cirkví a náboženských spoločností na Slovensku v 20. storočí SJ.D.13575 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2017
Čižmár, Ján Dejiny matematiky od najstarších čias po súčasnosť SJ.D.13611 Perfekt 2017
  (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze SJ.D.13525 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2016
Hollá, Katarína Detekcia kyberagresie - kyberšikanovania a sextingu SJ.D.13559 Pedagogická fakulta UKF v Nitre 2017
  Etnocentricky zamerané marketingové stratégie SJ.D.13584 Belianum 2017
Krajčo, Jaroslav Exekučný zákon v aplikačnej praxi SJ.D.13547 Eurounion 2017
Szobi Kerekes, Eszter Felvidéki népviseletes babacsaládok SJ.B.04163 A Kultúráért és Turizmusért Társulás Búcs 2017
Váňa, Jan Informačný manažment SJ.D.13553 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2017
Cíbik, Matej Liberáli a tí druhí SJ.D.13617 AKAmedia 2017
Kubealaková, Martina Literatúra dlhého stredoveku na území dnešného Slovenska SJ.D.13569 Belianum 2017
Osho Muž a žena SJ.G.01125 Eugenika 2017
Kučera, Matúš Novoveké Slovensko SJ.D.13578 Perfekt 2017
Giordano, Paolo Osamelosť prvočísiel SJ.D.13558 Slovart 2017
Norman, Philip Paul McCartney SJ.D.13612 Albatros Media Slovakia 2017
Juza, Peter Politológia tretieho tisícročia SJ.D.13613    
Fobel, Pavel Praktické implikácie etiky (epistemické a performatívne aspekty) SJ.D.13568 Belianum 2017
  Prevencia kyberagresie a kyberšikanovania SJ.D.13560 Univerzita Konštantína Filozova v Nitre 2017
Gallik, Ján Rudolf Dilong a stredoeurópska katolícka literatura SJ.D.13616    
Bercik Nitkulincová, Andrea Slovensko krajina plná tajomstiev SJ.B.04164 Class 2017
Boleková, Veronika Spracovanie kvantitatívnych dát o obetiach násilia pomocou SPSS SJ.B.04155 Iris 2017
Gläser, Mechthild Strážcovia príbehov SJ.D.13644 Fragment 2017
Chren, Matej Tanečný šport SJ.D.13626    
  Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie SJ.D.13546 Bratislavský samosprávný kraj 2017
Virtue, Doreen Zbavte sa závislosti na strese a nešťastí! SJ.D.13489 Eugenika 2017
Bárkány, Eugen Židovské pamiatky na Slovensku SJ.B.04160 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2017

Aktualizované: 19.3.2018

 

Dokumenty určené na absenčnú výpožičku (výpožička na domov)

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Nepustil, Pavel Bez léčby to jde 33.D.37756 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií 2016
Machek, David Čínské myšlení zevnitř 33.D.37533 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2016
Niklesová, Eva Dialogy zoufalců: poetika a struktury 33.D.37738 Filozofická fakulta, Masarykova univerzita 2016
Lipovská, Hana Moderní ekonomie 33.D.37678 Grada 2017
  Na rozhraní světů 33.D.37752 Filozofická fakulta, Masarykova univerzita 2016
Röhr, Heinz-Peter Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty 33.D.37250 Citadella 2017
Lux, Alexander Obrazový průvodce anatomií rostlin 33.D.37771 Academia 2017
Novák, Jan A. Po stopách černé bohyně 33.D.37374 Alpress 2017
Lukeš, Zdeněk Praha moderní 33.D.37675 Paseka 2015
Prokůpek, Vít Psychologie ovlivňování 33.D.37542 Vít Prokůpek 2017
Kozik, Tomasz Scouting in East Europe 33.D.37831 Altmedia 2017
  Sociální souvislosti aktivního stáří 33.D.37734 Karolinum 2017
Bynum, Caroline Walker Svatá hostina a svatý půst 33.D.37383 Argo 2017
Morillo, Stephen What is military history? 33.D.37750 Polity Press 2017

Aktualizované: 19.3.2018

 

CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Šambronská, Kristína Animácia a všetko, čo treba vedieť na začiatok SCR.C.09579 Prešovská univerzita v Prešove 2017
Brodňanská, Erika Antická kultúra pre prekladateľov SCR.C.09580 Prešovská univerzita v Prešove 2017
  Etika v minulosti – minulosť v etike SCR.C.09595 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2017
Kmec, Ján Farmakologický manuál akútnej medicíny pre záchranára SCR.C.09582 Prešovská univerzita v Prešove 2017
Malinovská, Zuzana Introduction à la littérature et à la culture françaises des XVIIe et XVIIIe siècles SCR.C.09592    
Marchevský, Ondrej K Otázkam ruskej filozofie SCR.C.09597    
Kocáková, Marianna Počiatky mníšstva v monoteistických náboženstvách SCR.C.09537 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2017

Aktualizované: 19.3.2018

 

CD/DVD/LP prístupné v hudobnom kabinete
 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Aalst, J. A. van Chinese music 33.B.05514 Cambridge University Press 2012
Downs, Philip G Classical music 33.D.02184 W. W. Norton &  Company 1992
Burrows, John Klasická hudba 33.D.08663 Slovart 2008
Čiefová, Martina Klavírne umenie v Bratislave v 19. storočí SL.D.69417 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2008
  Kronika I. hudobnej školy v Bratislave na Františkánskom nám. č. 2 DVH.00496  
Dusík, Gejza Možno je to zvyk MU.D.01117   1959
  Skladby pre malý tanečný orchester MU.D.01112 SVKL 1959
  Tanečné piesne MU.D.01121 SVKL 1959

Aktualizované: 19.3.2018

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 19.03.2018 13:53  Tlačiť Hore

Subpage right banner