Dnes je Štvrtok 18.10.2018, meniny má Lukáš

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novinky vo fonde UKB

 

Dokumenty určené na absenčnú výpožičku (výpožička na domov) 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Arnošt Vilém Kraus (1859-1943) a počátky české germanobohemistiky 33.D.38355 Academia 2015
Tóth, Sándor János Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe 33.D.38453 Univerzita J. Selyeho 2017
Volek, Jaromír Čeští novináři v komparativní perspektivě 33.D.38360 Academia 2017
  Dějiny Ruska 33.D.38425 NLN, Nakladatelství Lidové noviny 2017
Neslušan, Luboš Elementárny úvod do nebeskej mechaniky 33.D.38550 Veda 2017
Malý, Radek Franz Kafka 33.D.35627 Práh 2017
Terek, Milan Interpretácia štatistiky a dát 33.D.38589 Equilibria 2017
Plecháč, Petr Kapitoly z korpusové versologie 33.B.07251 Akropolis 2017
  Libraries V4 in the decoy of digital age 33.D.38551 Moravská zemská knihovna v Brně 2016
Poláčková, Zuzana Minority policies in Central and Eastern Europe in comparative perspective 33.D.38547 Veda 2017
Petráš, Milan Najväčší z veľkých  Aurel Bohuslav Stodola 33.D.38265 SPEKTRUM STU 2017
Lindstedt, Laura Oneiron 33.D.38357 Argo 2017
Betlach, Jan Pitva 33.D.37528 Galén 2017
  Právny pluralizmus a pojem práva 33.D.38452 SAP - Slovak Academic Press 2017
Pospíšil, Miloslav Příběhy slavných oper 33.D.37677 Brána 2017
Honzák, Radkin Psychosomatická prvouka 33.D.38344 Vyšehrad 2017
  Repetitórium ústavného práva 33.B.07226 Iuris Libri 2017
Binet, Laurent Sedmá funkce jazyka 33.D.37063 Argo 2017
Sánchez, Juan Reinaldo Skrytý život Fidela Castra 33.D.38237 Jota 2017
  Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) 33.B.06893 Academia 2016
  Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) 33.B.06894 Academia 2016
Prince, Cathryn J. Smrt na Baltu 33.D.38179 CPress 2017
  Správny súdny poriadok 33.D.37772 C. H. Beck 2018
Navarro, Joe Tři minuty do soudného dne 33.D.38346 Grada Publishing 2018
Halász, Ivan Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí 33.D.18125 Kalligram 2011
  Veľké znovuzrodenie 33.D.38268 Kalligram 2017
Bajčiová, Viera Vzácné nádory dětí a dospívajících 33.D.38365 Mladá fronta 2017

Aktualizované: 26. 6. 2018

 

Dokumenty určené na prezenčnú výpožičku (len v priestoroch UKB)

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Sokol, Ondrej Ako som vozil Nórov SJ.D.14527 Eruditio spol. s.r.o. 2018
Tyson, Neil deGrasse Astrofyzika pre zaneprázdnených SJ.D.14407 Tatran 2018
  Badínsky prales SJ.D.12958 Štátna ochrana prírody SR 2015
Maas, Sarah J. Trón zo skla SJ.D.14513 Slovart 2017
Burák, Emil Daňové podvody v praxi SJ.D.14489 [vydavateľ nie je známy] 2018
Corre Montagu, Frédérique Dievčatá. Ako to funguje? SJ.D.14465 Ikar, a.s.  - YOLI 2018
Baláž, Martin e°house + e°car SJ.D.12959 SPEKTRUM STU 2017
Heller, Joseph Gold nad zlato SJ.D.14943 Slovart 2018
  Horný tok Chotčianky SJ.D.12947 Štátna ochrana prírody SR 2015
Boďová, Zuzana Kremnickí permoníci SJ.D.13749 Erad 2016
Mičková, Zuzana Latinčina pre študentov práva SJ.D.14481 Belianum 2018
Posner, Patricia Lekárnik z Auschwitzu SJ.D.14498 Ikar 2018
Barlog, Milan Levočské dubiny, Ordzovianske dubiny, Jereňaš SJ.D.12945 Štátna ochrana prírody SR 2015
Gúth, Anton Liečebné metodiky v rehabilitácii SJ.D.14484 Liečreh 2018
Hambálková, Mária Manažment obchodnej firmy SJ.D.14934 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2018
Albrecht, Alexander Missa in C SJ.B.04028 Hudobné centrum 2017
Šimkovič, Juraj Naivná pedagogika z praxe SJ.D.14526 [Juraj Šimkovič] 2018
Demko, Miroslav Oravská priehrada SJ.D.12944 Štátna ochrana prírody SR 2015
Kartíková, Beáta Pohotový spoločník personalistu SJ.D.06927 Forum 2016
Božiková, Monika Princípy vybraných alternatívnych zdrojov energie SJ.D.14936 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2018
Laiferová, Eva Problematika národa v slovenskej sociológii SJ.D.14485 Stimul 2018
Montefiore, Simon Sebag Romanovovci 1613-1918 SJ.D.14402 Tatran 2018
  Slovenské národné divadlo v Bratislave vo fotografiách SJ.D.14540 Slovenské národné divadlo 2017
Hanes, Pavel Súčasné problémy kresťanského svetonázoru SJ.D.14933 Porta Libri 2017
Hromiak, Marián TeRaPia SJ.D.13266 Lightning Source UK Ltd. 2018
Pichon, Liz Tom Gates SJ.D.14457 Slovart 2018
  Trestný zákon do vrecka SJ.G.01149 Epos 2018
Župčán, Ladislav Velitelia Alexandra Veľkého Macedónskeho SJ.B.03759 Tribun EU 2017
Kolbiarz Chmelinová, Katarína Za Márie Terézie SJ.D.14483 Stimul 2018

Aktualizované: 26. 6. 2018

 

CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Konkol, Štefan Chyby, ktoré Slováci robia v angličtine SCR.C.09817 [Štefan Konkol] 2017
Sedlák, Vladimír Globálne navigačné satelitné systémy SCR.C.09834 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2017
Dolobáč, Marcel Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve SCR.C.09832 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2017
Gladišová, Iveta Morfologická filtrácia obrazov SCR.C.09835 Technická univerzita v Košiciach 2018
  New trends in chemistry SCR.C.09831 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2017
Šoltés, Marek Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie SCR.C.09833 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2017
Tomaškin, Ján Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine SCR.C.09843 Belianum 2018
Orosová, Renáta Sebareflexívny pedagogický denník SCR.C.09846 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2018
  Teologická náuka a duchovné posolstvo žalmov II. SCR.C.09827 Verbum - vydavateľstvo KU 2018

Aktualizované: 26. 6. 2018

 

DVD prístupné v študovni zvukovoobrazových dokumentov

Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Audiovizuálne performancie I DS.C.02546 Akadémia umení v Banskej Bystrici 2017
Bob Dylan DS.C.02555 Ringier [s.a.]
Boxer a smrť DS.C.02510 Slovenský filmový ústav 2016
Človek proti divočine DS.C.00217 Discovery Communications 2007
Daniel Landa DS.C.02550 Ringier [s.a.]
Eric Clapton & friends DS.C.02556 [s.n.] [s.a.]
Jiří Schelinger DS.C.02504 Ringier [s.a.]
Katapult DS.C.02518 Ringier [s.a.]
Kresťanstvo a svetové náboženstvá DS.C.02564 Dobrá kniha 2018
Legends of Rock'n'roll DS.C.02488 [s.n.] [s.a.]
Na ceste života s Kristom DS.C.02563 Dobrá kniha 2018
November + 20 DS.C.00694 Ústav pamäti národa [distribútor] 2010
Papierové hlavy DS.C.02526 Slovenský filmový ústav 2016
Richard Müller DS.C.02549 Ringier -
Sila ľudskosti - Nicholas Winton DS.C.02527 Slovenský filmový ústav 2016
Vtáčkovia, siroty a blázni DS.C.02509 Slovenský filmový ústav 2016
Výber animovaných filmov Viktora Kubala DS.C.02537 Slovenský filmový ústav 2017
Zbojník Jurko DS.C.02535 Slovenský filmový ústav 2017
Želary DS.C.01453 Sony Music Entertainment 2004

Aktualizované: 26. 6. 2018

 

CD/DVD/LP prístupné v hudobnom kabinete

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Album tanečných piesní MU.D.01201 Slovenský hudobný fond 1964
Dylan, Bob Bob Dylan´s Greatest hits GR.A.00162 Supraphon 1987
Fabián, Ján Bratislava, Bratislava MU.D.00539 J. Stožický 1937
Lloyd Webber, Andrew Cats DVH.00200 Universal Studios 2002
Rachmaninov, Sergej Concerto No. 3 for Piano and Orchestra in D minor, op. 30 GR.A.00172 Melodija 1984
  Corelli, Händel, Beethoven, Wagner, Chausson, Kreisler GR.A.00167 Electrecord 1984
  Diana Ross GR.A.00226 Balkanton -
  Dr. Swing GR.A.00155 Supraphon 1987
  Karavelli v Moskve GR.A.00173 Melodija 1982
Kodály, Zoltán Kodály karművészte. GR.A.00188 Hungaroton 1986
Skrjabin, Aleksandr Nikolajevič La poéme de L´extase, op. 54 GR.A.00157 Supraphon 1986
Zelenay, Pavol Letný dáždik MU.D.00987 Sväz čs. skladateľov; 1953
Liszt, Franz Missa Choralis GR.A.00191 Hungaroton 1978
Pelikán, Janko Nech žije sloboda slovenského národa MU.D.00653 J. Stožický 1939
  Piano a viola concertos GR.A.00145 Supraphon 1986
Dusík, Gejza Pod slovenským nebom MU.D.00624 J. Stožický 1939
Válek, Miroslav Portrét básnika GR.A.00213 Opus 1987
Mozart, Wolfgang Amadeus Requiem GR.A.00194 Hungaroton 1987
Dusík, Gejza Ružičky červené MU.D.00975 Slovensé hudobné vydavateľstvo; 1951
  Skúsime to cez vesmír GR.A.00230 Opus 1987
  String Quartets GR.A.00187 Hungaroton 1984
  Tanečné piesne MU.D.01120 SVKL 1959
Liszt, Franz The unknown Liszt. GR.A.00190 Hungaroton 1986
Dusík, Gejza Večer pri Dunaji MU.D.01040 Slovenské hudobné vydavateľstvo; 1954
Daněk, Wabi Wabi Daněk KP.C.00285 Supraphon 1990
Cón, Zdeněk Z hôr do dolín MU.D.01007 Sväz čs. skladateľov; 1953
Andrašovan, Tibor Z tej doliny na tú GR.A.00134 Opus 1987

Aktualizované: 26. 6. 2018

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 06.07.2018 08:30  Tlačiť Hore

Subpage right banner