Dnes je Utorok 22.08.2017, meniny má Tichomír

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novinky vo fonde UKB

 

Dokumenty určené na absenčnú výpožičku (výpožička na domov)

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Afrika zevnitř 33.B.06448 Academia 2016
Stehlík, Michal Babické vraždy 1951 33.D.35455 Academia 2016
Raffajová, Eva Bezpečná počítačová gramotnosť 33.B.06533 Tribun EU 2017
Jesenský, Miloš Dějiny alchymie v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku 33.D.34233 CAD Press 2016
Hroch, Miroslav Hledání souvislostí 33.D.34072 Sociologické nakladatelství (SLON) 2016
Radil, Tomáš Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech 33.D.35498 Academia 2016
  Japonsko-český česko-japonský velký slovník 33.D.35453 Lingea 2016
Hartl, Patrik Malý pražský erotikon 33.G.01486 Bourdon 2017
Moore, Charles Margaret Thatcherová 33.D.35476 NLN 2016
  Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi 33.D.35398 Redemptoristi - Slovo medzi nami 2017
Štollová, Sandra Pangermanismus 33.D.35495 Libri 2016
  Plató creative clash 2016 33.B.06458 Rovás 2016
Ruisel, Imrich Psychológia vedy a vedeckého myslenia 33.D.35551 Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2016
Fidelius, Petr Řeč komunistické moci 33.D.35468 Triáda 2016
Hrabovec, Emília Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962-1989) 33.B.06543 Vydavateľstvo UK 2016
  Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 33.D.35097 Belianum 2014
Hlavičková, Vlasta Španělsko-český a česko-španělský odborný slovník pro obchod, právo a finance 33.D.35474 Leda 2016
Kočka, Miloš Vincenz Priessnitz 33.B.06456 Pavel Ševčík - VEDUTA 2016
Stehlíková, Monika Život s vysokou inteligencí 33.D.35500 Grada Publishing 2017

Aktualizované: 30.6.2017

 

Dokumenty určené na prezenčnú výpožičku (len v priestoroch UKB)

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Benyovszky, Krisztián A Morgue utcától a Baker Streetig - és tovább SJ.D.11029 Kalligram 2016
Ivanič Porhajašová, Jana Abundancia a priestorová štruktúra druhov čeľade Carabidae (Coleoptera) v podmienkach agroekosystémov SJ.D.10494 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2016
Gáliková, Silvia, Academic writing SJ.G.00829 Peter Lang 2016
Kerecman, Peter Advokáti Davisti - Vladimír Clementis, Ján Poničan, Daniel Okáli SJ.D.10488 Slovenská advokátska komora 2017
Konečná Veverková, Ingrid Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve SJ.D.10662 Wolters Kluwer 2017
  Aktuálne otázky súkromného práva SJ.D.10540 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2016
Csiba, Peter Analitikus geometria SJ.B.03380 Seley János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar 2016
Košičanová, Danica Aplikácia solárneho chladenia v podmienkach Slovenska SJ.D.10575 Technická univerzita v Košiciach 2016
  Audiovisual translation: dubbing and subtitling in the central European context SJ.D.11041 Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra translatológie 2016
  Audiovizuálny preklad a nepočujúci divák SJ.D.10600 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2016
Kompaníková, Monika Az ötödik hajó SJ.D.10596 Kalligram Polgári Társulás 2016
Bacigál, Ivan Bezpečnosť online komunikácie a ochrana dát SJ.D.10772 Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra informatiky  a manažmentu 2017
Klimeková, Agáta Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia SJ.D.10703 Slovenská národná knižnica 2016
  Biela kniha o obrane Slovenskej  republiky SJ.B.03285 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2016
Živčák, Jozef Biokybernetika SJ.B.03378 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta 2016
  Biology and Chemistry Booklet SJ.D.10647 Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine 2016
Renčko, Andrej Cesta hrdinov SNP SJ.D.10544 Magma] 2016
  Cross-border cooperation with V-4 countries as vector of development of small and medium business in Ukraine SJ.D.10638 School of Economics and Management of Public Administration in Bratislava 2016
Klimáček, Viliam Ginsberg v Bratislave SJ.D.10917 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 2016
Gago, Juraj Hlava 20 SJ.D.10731 Divyd 2016
Žiak, Miloš How to build memorials in Slovakia, or, The true story of the Israeli Chamber of Commerce in Slovakia SJ.D.10794 Izraelská obchodná komora na Slovensku 2016
Gajdošík, Tomáš Informačné technológie v cestovnom ruchu SJ.D.10653 Wolters Kluwer 2017
  Informovaný pacient SJ.D.10728 Informovaný pacient 2016
Orieščiková, Helena Integrácia SJ.D.11045 VERBUM - vydavateľstvo KU 2016
Cangár, Miroslav Integrovaná starostlivosť pre osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike SJ.D.11038 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 2016
  Islamská vierouka SJ.D.11052 Ammar Qari 2017
Fabianová, Zuzana Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom SJ.D.10668 Wolters Kluwer 2017
Chabada, Michal Kapitoly z dejín stredovekej filozofie SJ.D.10696 Univerzita Komenského v Bratislave 2016
Thomsen Brits, Louisa Kniha o hygge SJ.D.10624 Ikar 2017
Procházka, Miloš Kórejský jazyk pre začiatočníkov SJ.D.10691 Vydavateľstvo UK 2016
  Korunovácie a pohreby SJ.D.10178 Historický ústav Filozofického výskumného centra Maďarskej akadémie vied 2016
Poláková, Marta Kreatívny tanec pre deti a mládež SJ.D.10808 Byť v pohybe 2016
Nietzsche, Friedrich Kritika morálky SJ.D.10936 Kalligram 2016
Lewis, C. S. Learning in war-time SJ.D.10729 Insight 2016
  Legislatíva a kontrola potravín SJ.B.03368 Vydavateľstvo SPU 2016
Schwarzová, Mária Medzinárodné štandardy finančného vykazovania bánk v praxi SJ.D.10697 Wolters Kluwer 2017
  Musaeum Hungaricum 6 SJ.D.11059 Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2016
Ližičiar, Martin Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou SJ.D.10938 BeneMedia 2017
Paungger, Johanna Neznámá moc Luny v kocke SJ.G.00919 Ikar 2016
  Novelizovaný Exekučný poriadok s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení SJ.D.10385 Epos 2017
Hambáleková, Alena Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmlvy o dielo SJ.D.08844 Iuris Libri 2016
  Obraz Argentíny, Čile a Francúzska v cestopisnej próze Martina Kukučína SJ.D.10784 Vydavateľstvo UK 2015
Augustín, Milan Orfeus kuchyne SJ.D.10322 Forum Sapientiae 2016
Grant, Adam M. Originály SJ.D.10907 Noxi 2016
Vrtel, Ladislav Osem storočí slovenskej heraldiky SJ.D.10764 Vydavateľstvo Matice slovenskej 2017
  Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014-2020 SJ.D.10800 Úrad vlády Slovenskej republiky 2017
  Relikvie svätých a ich rozpoznávanie podľa videní blahoslavenej  Anny Kataríny Emmerichovej SJ.D.11034 ZAEX - Náboženská literatúra 2017
Bútorová, Eva Rodová stereotypizácia v reklame SJ.D.10528 Univerzita Konštantína Filozofa 2016
Facuna, Jozef Rómska kultúra SJ.D.10321 Štátny pedagogický ústav 2017
Dohnal, Josef Ruská povídka SJ.B.02249 Tribun EU 2016
Šuťáková, Valentína Sociálna a didaktická komunikácia SJ.D.10807 Wolters Kluwer 2017
Smolková, Eva Strategické partnerstvá v manažmente, podnikaní a marketingu SJ.D.10491 Vydavateľstvo UK 2016
Šidlíková, Zuzana Stratená (m)óda SJ.B.03336 Slovart 2016
  Sväté písmo v dejinách Slovenska SJ.D.10706 Dobrá kniha 2017
Ďuriš, Ján Svetlo a farba v kameramanskej tvorbe SJ.D.11044 Vysoká škola múzických umení 2017
Wagnerová, Lucia Štíhle recepty do 15 minút SJ.D.10583 Lucia Wagnerová 2016
Bánovský, Juraj Teórie mysle SJ.D.10329 Veda 2016
Gáliková, Silvia The death and life of the self SJ.G.00827 Peter Lang 2016
Ruiz, Miguel Umenie sebapoznania SJ.D.10623 Ikar 2017
Pavlovičová, Kristína Veľkomoravský Proglas SJ.D.10788 Typi Universitatis Tyrnaviensis 2016
Domin, Marek Volebné právo a volebné systémy SJ.D.10701 Wolters Kluwer 2017
Bieliková, Marcela Výchova ľudských práv v škole a rodine SJ.D.10925 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2017
Ochotnický, Pavol Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017 SJ.D.10683 Slovenská obchodná a priemyselná komora 2017
Klimek, Libor, Základy trestného práva Európskej únie SJ.D.10664 Wolters Kluwer 2017
Mičudová, Tatiana Zákon o výkone práce vo verejnom záujme SJ.D.10700 Wolters Kluwer 2017

Aktualizované: 9.5.2017


CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Aplikované prírodné vedy 2017 SCR.C.09060 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2017
  "Current trends and challenges in economics and management" SCR.C.09062 Verbum 2017
Králová, Mária Demencie SCR.C.09092 Univerzita Komenského v Bratislave 2017
Koreňová, Lilla Digitálne technológie v školskej matematike SCR.C.09090 Knižničné a edičné centrum FMFI UK 2015
  Inovačný proces v e-learningu SCR.C.09103 Ekonóm 2017
  Lekárska fyzika a biofyzika na začiatku 21. storočia 2: Aplikácie fyziky v medicíne SCR.C.09082 Univerzita Komenského v Bratislave 2016
Rybanský, Rudolf Manažment SCR.C.09069 Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2017
  Message of John Paul II. SCR.C.09108 Verbum 2017
Solčan, Štefan Projektívna geometria SCR.C.09089 Knižničné a edičné centrum FMFI UK v Bratislave 2016
  Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2016 SCR.C.09086 Comenius University, Bratislava 2016
  Stratégie tvorby bezpečnej školy SCR.C.09099   2016
Trabalíková, Jana Učiteľ a kľúčové princípy kooperatívneho učenia SCR.C.09056 EDIS 2016
  V. Slovensko-český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou SCR.C.09066 Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2016
Korečko, Štefan Webové technológie – podklady k prednáškam SCR.C.09094 Technická univerzita v Košiciach 2017

 

CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Christina Aguilera Stripped Live in the UK DS.C.01672 Ringier  
  Joe Cocker DS.C.01667 Ringier  
  Na samotě u lesa DS.C.01674 Ringier  
  Noc na Karlštejně DS.C.00269 Ringier 2007
  Otec rock'n'rollu DS.C.01707 Sony Music Entertainment Czech Republic, s.r.o. 2010
  Roy Orbison - Live at Austin City Limits DS.C.01663 Ringier  
  Úžasná planéta DS.C.01685 Ringier  
  Waldemar Matuška DS.C.01668 Ringier  

Aktualizované: 13.4.2017

 

CD/DVD/LP prístupné v hudobnom kabinete

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Hrčková, Naďa Dejiny hudby SL.D.80600 Ikar 2010
  Encyclopedia of recorded sound 30.B.33302 Routledge 2005
Taruskin, Richard Music in the late twentieth century 33.B.03024 Oxford University Press 2010
  <<The>> new Grove dictionary of music and musicians SL.B.21910 Macmillan 2001
  <<The>> new Grove dictionary of music and musicians SL.B.21919 Macmillan 2001

Aktualizované: 13.4.2017

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.06.2017 14:02  Tlačiť Hore

Subpage right banner