Dnes je Nedeľa 22.10.2017, meniny má Sergej

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novinky vo fonde UKB

 

Dokumenty určené na absenčnú výpožičku (výpožička na domov)

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Afrika zevnitř 33.B.06448 Academia 2016
  Ale snad i pro toto jsme žili, ne? 33.D.35409 Sociologické nakladatelství (SLON) 2016
  Anatómia ľudského tela 33.B.06604 SAP - Slovak Academic Press 2015
  Anatómia ľudského tela 33.B.06605 SAP - Slovak Academic Press 2016
  Aponiovci v dejinách knižnej kultúry 33.D.35921 Slovenská národná knižnica 2015
Massmann, Dorothea Barcelona 33.D.35850 Mairdumont 2017
Weiss, Walter M. Benátky 33.D.35843 Mairdumont 2017
Denizeau, Gérard, Bible v obrazech světových malířů 33.B.06639 Alpress 2016
Vrabelová, Renata Brno moderní 33.D.35537 Paseka 2016
Schetar, Daniela Chorvatské pobřeží 33.D.35856 Mairdumont 2017
Zajíčková, Martina Čas a priestor v eposoch Jána Hollého 33.D.35690 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2015
Mikulec, Jiří České země v letech 1620-1705 33.D.35722 Libri 2016
  Český kinematograf 33.B.06624 Národní technické muzeum 2016
Ondrijová, Ivana Daňová správa v krajinách V4 z pohľadu reforiem a nákladovosti 33.D.35986 Bookman 2016
Šambronská, Kristína Dejiny kultúry 33.D.35987 Bookman 2016
Wiesbauer-Klieber, Judith M. Die neolithische Besiedlung der "Burgwiese" in Ansfelden, Oberösterreich 33.B.06547 Magistrat der Landeshauptstadt Linz 2017
Froese, Gesine Dominikánská republika 33.D.35840 Mairdumont 2017
  Dostojevskij 33.D.35429 Nestor-Istorija 2013
Soukeníková, Denisa Elementárne východiská teórie práva 33.D.35993 SAP - Slovak Academic Press 2016
  Encyklopédia Spravodlivých medzi národmi 33.B.06601 SNM - Múzeum židovskej kultúry 2017
Collier, Paul, Exodus 33.D.35882 Libri 2017
Markert, Barbara Francie 33.D.35832 Mairdumont 2017
Stach, Reiner Franz K 33.D.35905 Argo 2016
Čakanek, Ján Goetheho Faust ako výraz Schopenhauerovej filozofie 33.D.35748 Univerzita Konštantína Flozofa v Nitre, Filozofická fakulta 2016
Pejčoch, Ivo Gottwaldovy milosti 33.D.35536 Svět křídel 2017
Zídek, Petr Hana Benešová 33.D.28500 Knižní klub 2014
Ali Taha, Viktória Interkultúrna komunikácia 33.D.35754 Bookman 2015
Stehlík, Pavel Já, voják v Afghánistánu 33.D.35792 CPress 2017
Mešťan, Pavol Jeruzalem - duchovná metropola sveta 33.B.03886 SNM - Múzeum židovskej kultúry 2012
  Kniha vějířů 33.B.06622 Karolinum 2016
Gburová, Jaroslava Komunikácia v manažmente 33.D.35755 Bookman 2015
Kacer, Kathy Kúzelník z Auschwitzu 33.B.06603 Verbarium 2015
Stulík, Ondřej Liberální demokracie (ne)rozumu 33.D.35916 Centrum pro studium demokracie a kultury 2016
Becker, Kathleen Londýn 33.D.35862 Mairdumont 2017
Kralčák, Ľubomír Ľudovít Štúr jazykovedné dielo 33.B.06598 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2015
Halada, Jan Mapa úspěchu 33.D.35787 Mladá fronta 2015
  Marketing Identity 33.D.36123 University of Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Mass Media Communication 2016
Nebřenský, Zdeněk Marx, Engels, Beatles 33.D.35741 Academia 2017
Modersohn, Ernst Mindörökre a tiéd 33.G.01489 MSEJK 2017
  Mletačko-austrijska granica u Istri 33.B.06546 Arheološki muzej Istre 2017
Černý, Michal Myšlenkové mapy pro studenty 33.D.35644 Albatros Media 2014
Buzan, Tony Myšlenkové mapy v byznysu 33.D.35643 Albatros Media 2013
  Návraty 33.D.35780 Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2016
  Nový Zéland (Aotearoa) 33.D.35938 Svojtka & Co. 2017
Turzáková, Jana Písanie odborného textu 33.B.06597 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 2016
Pallokat, Jan Pobaltí 33.D.35836 Mairdumont 2017
Pekník, Miroslav Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 33.D.35686 Veda 2016
Tóth, Rastislav Politologický slovník 33.D.35892 Portál 2015
Ryska, Petr Praha neznámá II 33.D.35879 Grada Publishing 2017
Fučíková, Eliška Praha renesanční 33.B.06631 Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum 2017
Sojka, Ladislav Praktiky riadenia ľudských zdrojov z hľadiska hodnotenia ich vplyvu na výstupy organizácie 33.D.35759 Bookman 2016
  Príbehy spod Karpát 33.B.06460 Bábkové divadlo v Košiciach 2017
Fedorko, Richard Public relations vzdelávacej inštitúcie v prostredí internetu 33.D.35983 Bookman 2015
  RCR architects 33.G.01515 Scalae 2017
  Rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky 33.D.35835 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2017
  Sereď 33.B.06606 SNM - Múzeum židovskej kultúry 2016
Gates, Robert Michael Služba 33.D.34061 Host 2016
Konečný, Stanislav Sociálne služby v pôsobnosti obcí - inštitucionálny vývoj na Slovensku 33.D.36194 Wolters Kluwer 2017
Dražan, Jan Spojené arabské emiráty 33.D.36180 Freytag & Berndt 2017
Sullivan, Rosemary Stalinova dcera 33.D.35902 Motto 2017
Höhn, Eva Súčasná rakúska literatúra a identita Druhej rakúskej republiky 33.D.35674 Belianum 2016
Bánovský, Juraj Teórie mysle 33.D.35926 Veda 2016
White, Andrew The Amir of humanity 33.B.06549 London Wall Publishing 2017
Teuschl, Karl USA západ 33.D.35838 Mairdumont 2017
Kosatík, Pavel Věra Čáslavská 33.D.35796 Mladá fronta 2016
  Vesmír v kostce 33.B.06621 Knižní klub 2016
  Vývinové procesy dieťaťa predškolského veku 33.B.06599 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2016
Ditrich, Lara Rebecca When friends turn foes: How norm-deviance motivates confrontation and escape in social groups 33.D.35815 Eberhard Karls Universität 2016
Pintérová, Beáta Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny 33.D.35750 Univerztia Konštantína Filozofa v Nitre 2015
Pospíšil, Ctirad Václav Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost 33.D.35623 Karolinum 2017
  Zbig 33.D.35723 CERAC Publishing 2016
Jankovics, Marcell Zwanzig Jahre in Pressburg (1919-1939) 33.D.35830 ViViT 2017

Aktualizované: 25.9.2017

 

Dokumenty určené na prezenčnú výpožičku (len v priestoroch UKB)

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Vanková, Lucia Analýza súčasných politických systémov Českej republiky, Maďarska a Poľskej republiky SJ.D.11321 Vysoká škola Danubius 2015
Bojničanová, Renáta Aspectos interdisciplinarios de los libros de viajes de Martin Kukučín SJ.D.11508 Univerzita Komenského v Bratislave 2017
Seewald, Peter Benedikt XVI. SJ.D.11780 Spolok svätého Vojtecha - Vojtech 2017
  Cesty (k) textu SJ.D.11395 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2017
  Civilný sporový poriadok SJ.D.11488 Heuréka 2017
  Černobyľ 1986 SJ.D.11878 Ústav pamäti národa 2016
Eliáš, Štefan, Dejiny Košíc v dátach SJ.B.03559 [TypoPress] 2016
  Development in machining technology SJ.D.08712 Cracow University of Technology 2016
Šimonek, Jaromír Dvojité kariéry športovcov na Slovensku SJ.D.11394 Univerzita Konštantína Filozofa 2017
Hamadej, Martin Efektivita socioterapie u mentálne postihnutého dieťaťa SJ.D.11880 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2016
Vojtovič, Sergej, Ekonomické a sociálne dôsledky migrácie pracovnej sily do zahraničia SJ.D.11894 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 2016
Osho, Horčičné semienko SJ.D.11858 Eastone Books 2015
Seneca, Lucius Annaeus, Hry SJ.B.03578 Divadelný ústav 2017
  Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 SJ.D.11882 Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied 2015
  Jozef Miloslav Hurban - prínos pre cirkev a národ SJ.D.11504 Tranoscius 2017
  Jozef Miloslav Hurban - prvý predseda Slovenskej národnej rady SJ.D.11313 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2017
  Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu SJ.D.11503 Wolters Kluwer 2017
  K dielu Pavla Vilikovského SJ.D.11507 Univerzita Komenského v Bratislave 2017
Fertaľová, Terézia, Klinická prax v chirurgických odboroch SJ.D.11773 A- print 2017
  Knižničné portály a knižničné služby v digitálnom priestore SJ.D.11390 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 2016
Burlas, Ladislav, Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra SJ.D.11319 Prešovská univerzita, Filozofická fakulta 2017
Laget, Serge Le Tour de France SJ.B.03562 Slovart 2017
Krno, Svetozár, Ľudovít Štúr - Európan, národovec a reformátor SJ.D.11391 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2017
  Manuál prevádzkovateľa budovy SJ.D.06186 Forum 2015
Boaler, Jo Matematické cítenie SJ.D.11309 Tatran 2016
Kutišová, Angelika Nesladím SJ.D.11853 Motýľ 2017
Matisková, Darina Nové metódy a nástroje v manažérskom rozhodovaní SJ.D.11381 Technická univerzita v Košiciach] 2017
Bursa, Stano Operácie sovietskeho diaľkového letectva nad Slovenskom v rokoch 1944/45 SJ.B.03560 Degart 2017
  Practical lessons from microbiology SJ.B.03557 University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice 2016
Kádek, Pavol Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve SJ.D.11500 Wolters Kluwer 2017
  Quo vadis recycling SJ.D.11310 Technical University 2017
  Rum SJ.D.11373 Ikar 2017
  Socialistický realizmus v slovenskej poézii SJ.D.11387 Vydavateľstvo UK 2017
  Sociálna psychológia SJ.B.03563 Inštitút psychoterapie a socioterapie 2017
Šuša, Ivan, Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989 SJ.D.11380 Belianum 2017
Kádek, Pavol Trestné právo v zdravotníctve SJ.D.11501 Wolters Kluwer 2017
  Veľká kniha otázok a odpovedí SJ.B.03568 Svojtka & Co. 2015
Žárska, Elena, Verejná správa SJ.D.08111 Ekonóm 2016

Aktualizované: 25.9.2017

 

CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Annual Report 2016 SCR.C.09230 Národná banka Slovenska 2017
  Ars et educatio III. SCR.C.09221 Verbum – vydavateľstvo KU 2017
Ovseník, Ľuboš Elektromagnetické vlny a antény SCR.C.09238 Technická univerzita v Košiciach 2017
Eliáš, Pavol Komentovaný prehľad rastlinných spoločenstiev: mikroregión Tribečsko SCR.C.09253 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2017
Kaletová, Tatiana Lesotechnické meliorácie SCR.C.09254 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo Vydavateľstve SPU 2017
Novotný, Oskar Príčiny rastúcich verejných výdavkov na kultúru a možnosti uplatňovania marketingu vo verejnom sektore v súčasnosti SCR.C.09225 Vysoká škola Danubius 2015
Kelemen, Miroslav Problems of Protected Interests in the Security Sectors: Professional and criminal law aspects of the protection of interests SCR.C.09246 Belianum 2017
  Proceeding of scientific and student’s works in the field of Industrial Electrical Engineering : Volume 6 SCR.C.09242 Technická univerzita v Košiciach 2017
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím HI-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž SCR.C.09210 AlumniPress 2017
  Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo SCR.C.09209 Ekonóm 2017
  Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax SCR.C.09214 SPEKTRUM STU 2017
  Spoločne proti Alzheimerovej chorobe SCR.C.09235 Mgr.art. Ján Mikulčík em studio 2017
Fifeková, Elena Výkonnosť a konkurenčná schopnosť Európskej únie a jej členov SCR.C.09219 Ekonóm 2016

Aktualizované: 25.9.2017

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 25.09.2017 10:17  Tlačiť Hore

Subpage right banner