Dnes je Sobota 24.02.2018, meniny má Matej

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novinky vo fonde UKB

 

Dokumenty určené na absenčnú výpožičku (výpožička na domov)

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Qvortrup, Matthew Angela Merkel 33.D.37381 Bourdon 2017
Kuna, Martin Archeologický atlas Čech 33.D.37166 Archeologický ústav AV ČR 2016
Bazalová, Barbora Autismus v edukační praxi 33.D.37520 Portál 2017
Dvořáková, Daniela Barbara von Cilli 33.D.37808 Veda 2017
Weikert, Ralf Beruf Dirigent 33.D.36641 Böhlau Verlag 2017
Marr, Bernard Big data in practice 33.D.37317 Wiley 2017
  Budoucnost státu? 33.D.37552 Academia 2017
Padberg, Martina Claude Monet 33.D.36032 Slovart 2016
Pešek, Roman Co často zajímá rodiče a učitele dětí s Aspergerovým syndromem 33.D.37114 Pasparta Publishing 2017
Vörös, István Co je ironická věda 33.D.37125 Karolinum 2017
  Controversies in cardiac rehabilitation 33.D.37188 Springer-Verlag 2013
Ridley, Matt Červená královna 33.D.37284 Dokořán 2017
Stieber, Miloslav Dějiny soukromého práva v střední Evropě 33.D.37395 Wolters Kluwer 2016
  Development in machining technology 33.D.37832 Cracow University of Technology 2017
Krampen, Lea Discrimination between membrane protein targeting pathways in Salmonella Typhimurium 33.D.36944 Eberhard Karls Universität Tübingen 2017
Agasso, Domenico Don Bosco 33.D.37645 Don Bosco 2016
Padberg, Martina Edgar Degas 33.D.37695 Slovart 2016
Düchting, Hajo Edvard Munch 33.D.37694 Slovart 2017
Vlček, Pavel Encyklopedie českých klášterů 33.D.37597 Libri 2015
Hošek, Pavel Evangelium podle Jaroslava Foglara 33.D.37165 Centrum pro studium demokracie a kultury 2017
Tautz, Jürgen Fenomenální včely 33.D.37054 Brázda 2016
Peregrin, Jaroslav Filosofie logiky 33.D.37587 Filosofia 2017
Jarošová, Helena Filozofie těla 33.D.37311 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2017
Pacner, Karel, Géniové XX. století 33.D.37073 Albatros Media 2017
  German pop music 33.D.36633 de Gruyter 2017
Fischl, Viktor Hovory s Janem Masarykem 33.D.36975 Garamond 2017
Shaw, Julia Iluze paměti 33.D.37821 Paseka 2017
Burian, Pavel Internet inteligentních aktivit 33.D.37052 Grada 2014
Moran, Caitlin Jak být ženou 33.D.37251 Host 2017
Bourne, Edmund J. Jak se zbavit úzkosti a fobií 33.B.07083 Fontána 2017
Birgus, Vladimír Jaromír Funke 33.D.37194 Kant 2017
Bílková, Jana Kognitivní trénink pro třetí věk 33.D.37279 Grada 2016
  Krvavé století 1914-2014 33.D.37380 Vyšehrad 2015
Šmída, Lukáš Lifestyle of adolescents in relation to their health 33.D.37637 Gaudeamus 2017
Tasler, Angelika Macht und Musik 33.D.36640 Böhlau Verlag 2017
  Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500 33.D.37643 Slovenská národná galéria 2017
Hendl, Jan Metody výzkumu a evaluace 33.D.37525 Portál 2017
  Moc krásy 33.D.37288 Karolinum 2017
Hilský, Martin Modernisté 33.D.37546 Argo 2017
Preece, Rob Moudrost cítění 33.D.37576 Barrister & Principal 2017
Miller, Alice Na počátku byla výchova 33.D.37108 Triton 2017
Havran, Michal Obesíme ťa 33.D.37787 Petit Press 2017
Baloghová, Barbara Percepcia chasidských princípov vo filozofickom myslení Martina Bubera 33.D.37641 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2017
  Prezidenství Baracka Obamy: naplněné vize? 33.D.37591 Karolinum 2017
Feldek, Ľubomír Prvá vodka po smrti 33.D.37788 Petit Press 2017
Vitz, Paul C. Psychologie a kult "já" 33.D.37527 Karmelitánské nakladatelství 2017
Khel, Richard S papírem do nedohledna 33.D.37535 Karolinum 2017
Roberts, Paul Craig Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek Západu 33.D.37252 Stanislav Juhaňák - Triton 2015
  Skutočná povaha čechoslovakizmu vo výrokoch 33.D.37642 Panslovanká únia 2017
Novotný, Lukáš Spolková republika Německo 33.D.36999 Libri 2014
Maxwell, John C. Staňte se lídrem 101 33.G.01652 Euromedia 2017
Čandová, Zuzana Status mediátora a probačného a mediačného úradníka na Slovensku 33.D.37696 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2017
Hawking, Stephen W. Stručná historie času 33.D.37378 Argo 2015
Tureček, Břetislav Světla a stíny islámu 33.D.37812 Knižní klub 2017
Bauman, Zygmunt Tekuté časy 33.D.37109 Academia 2017
Trümpi, Fritz The political orchestra 33.D.36069 The University of Chicago Press 2016
Čentéš, Jozef Trestný poriadok 33.D.37011 Eurokódex 2015
Glockner, David Utajené vládkyně 33.D.37504 Ikar 2017
Farková, Marie Vybrané kapitoly z psychologie 33.D.37265 Univerzita Jana Amose Komenského 2017
Petruf, Pavol Vzťahy medzi Československom a Francúzskom 1918-1948 33.D.37692 Typi Universitatis Tyrnaviensis 2017
Wagnerová, Alena Žena za socialismu 33.D.37582 Sociologické nakladatelství (SLON) 2017

Aktualizované: 12.2.2018

 

Dokumenty určené na prezenčnú výpožičku (len v priestoroch UKB)

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Abrahim Habibulla Khan SJ.D.13351 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2017
Beer, František Adventné predohry k piesňam JKS 1 - 33 SJ.B.04014 Tonio 2017
Seldin, Tim Ako vychovať úžasné dieťa metódou Montessori SJ.D.13485 Slovart 2017
Fábryová, Viera Anémie SJ.D.13419 Osveta 2017
Machell, Dawn Biblia SJ.D.13272 Svojtka & Co. 2017
Zimmermann, Anton Cassatione Ongherese SJ.B.04006 Stimul 2017
  Československá zahraniční politika v roce 1943 SJ.D.12871 Historický ústav AV ČR 2016
Haman, Aleš Český a slovenský literární parnasismus SJ.D.12875 Host 2015
Marec, Jozef Človečina nesmrdí SJ.D.13066 Magma 2017
Blok, Aleksandr Aleksandrovič Čo vietor spieva SJ.D.13346 Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017
Hanák, Róbert Dátová analýza pre sociálne vedy SJ.D.13318 Ekonóm 2016
Zigová, Michaela Dejiny biológie SJ.D.13059 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2017
Havaj, Peter Detektívna pátracia činnosť a kriminalistika pre potreby SBS SJ.D.13135 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 2017
Spirago, Franz Diabol a jeho pôsobenie SJ.D.13213 Zachej.sk 2017
Benedikt Drahí bratia kňazi SJ.D.13145 Gorazd 2017
Klíma, Vlastimil Druhý odboj (1939-1945) SJ.D.12567 Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2017
Krajňak, Maroš Entrópia SJ.G.01232 Lector Kiadó 2017
Čalkovská, Andrea Fyziológia človeka SJ.D.13493 Osveta 2017
  Genetika kardiomyopatií SJ.D.13420 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2017
Bujalková, Mária Greco-latin medical terminology SJ.D.13484 Osveta 2017
Kluchová, Darina Guide through Anatomy of Human Body SJ.D.13311 Equilibria 2017
Senček, Richard R. História a súčasnosť zbierok a zberateľstva SJ.B.04101 Slovenská pošta 2017
Hennyeyová, Klára Informatika a spracovanie informácií SJ.D.13412 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2017
Burlas, Ladislav Kolednícke piesne SJ.B.04017 Hudobný fond 2017
Rusnák, Juraj Konštrukčné prvky strojov SJ.D.13515 Slovenská poľnohospodárska univerzita 2017
  Lekárenstvo a legislatíva SJ.D.13418 Vydavateľstvo Osveta 2017
Poliačiková, Eva Marketing - Vybrané kapitoly SJ.D.13203 Belianum 2017
Stanovič, Radovan Medziročné porovnanie obsahu ťažkých kovov v sedimentoch rieky Nitra SJ.D.13513 Slovenská poľnohospodárska univerzita 2017
Gvozdjáková, Anna Mitochondriálna medicína a koenzým Q10 SJ.D.10872 Herba 2017
  Nový Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s aktualizovanou dôvodovou správou SJ.D.05825 Epos 2016
Jakubovská, Kristína Od multikultúrnosti a internacionalizácie k revitalizácii tradícií SJ.D.12656 Albert 2017
Pilárik, Ľubor Osobnostné faktory regulácie emócií v procese rozhodovania SJ.D.10870 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 2016
Ivašenko, Sergij Physical education and state strategic human resources SJ.D.13512 END 2017
  Podnikové informačné systémy SJ.D.13486 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2017
Buček, Tibor Predsednícke krajiny Európskej únie SJ.B.04152 D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu v Bratislave 2017
Krška, Pavol, Rondo pre štvorručný klavír SJ.B.04012 Verbum 2017
Jakubovská, Viera, Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií SJ.D.12658 Albert 2017
  Slovenský kapitalizmus a sociálna demokracia SJ.D.13492 Karpaty-Infopress 2017
  Strategické plánovanie ako súčasť rozpočtovania vo verejnej správe SJ.D.13481 Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta 2017
Packa, Štefan, Štefan Packa: MosTy a Jazvy SJ.B.03862 Georg 2016
Brown, Carron Tajomstvá našej Zeme SJ.B.04135 Svojtka & Co. 2017
  Tajuplný svet vody SJ.B.04113 Fragment 2016
Knopp, Juraj Technické prekážky obchodu a posudzovanie zhody výrobkov v obchode medzi EÚ a Ukrajinou SJ.D.13111 Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 2016
Mentel, Jozef Topografické oblasti hlavy a krku, svaly hlavy a krku SJ.D.13507 Slovenská zdravotnícka univerzita 2017
Benža, Mojmír Tradičný odev Záhoria SJ.B.03975 Záhorské múzeum 2017
  Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie SJ.D.13317 Ekonóm 2017
Števko, Ľudovít Válka ve stínu Majdanu SJ.D.13488 Žilinská prvá obchodná 2017
Cenigová, Anna Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov SJ.D.13483 Ceniga 2017
Kosová, Beata Vybrané kapitoly z porovnávacej pedagogiky a alternatívne pedagogické koncepcie SL.D.23550 Univ. M. Bela 1996
Záhumenský, Jozef, Základy moderní venerologie SJ.G.01231 MAXDORF 2015

Aktualizované: 12.2.2018

 

CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering SCR.C.09509 Slovenská technická univerzita v Bratislave 2017
  Analýza dát v Exceli SCR.C.09547 Verlag Dashöfer 2014
  Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1.7.2014 SCR.C.09544 Verlag Dashöfer 2014
  Energetické procesy 2017 SCR.C.09520 Technická univerzita v Košiciach 2017
  ICTIC 2017 SCR.C.09502 EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina 2017
Fecušová, Juliana Komentovaný preklad príručky k dani z príjmov v Spojenom kráľovstve SCR.C.09553 Prešovská univerzita v Prešove 2017
Jenčová, Sylvia Manažérska ekonomika pre dištančné vzdelávanie SCR.C.09551 Bookman 2017
  Manufacturing and Automation Technology SCR.C.09422 Technická univerzita vo Zvolene 2017
  Modelovanie a simulácia systémov SCR.C.09501 Materiálovotechnologická fakulta STU 2018
Neuschlová, Martina Návody na cvičenia z imunológie SCR.C.09470 Jesseniova lekárska fakulta v Martine 2016
  Nové trendy v manažmente a marketingu SCR.C.09534 Ekonóm 2017
Kollárik, Marián Patofyziologické kompendum pre chirurgiu SCR.C.09469 Jesseniova lekárska fakulta UK 2016
Pecko, Marián PHP pre tvorbu webových stránok SCR.C.09495 Žilinská univerzita v Žiline 2017
  Populačné štúdie Slovenska SCR.C.09536 Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2017
  Reformácia kedysi a dnes SCR.C.09485 Univerzita J. Selyeho 2017
Boháč, Martin Rekonštrukcia prsníka SCR.C.09481 Univerzita Komenského v Bratislave 2017
Kantorová, Ema Sclerosis multiplex SCR.C.09474 Jesseniova lekárska fakulta v Martine 2016
Kováčová, Irena Tepelná a energetická bilancia budovy SCR.C.09529 Technická univerzita v Košiciach 2017
Fedorko, Marián Učebnica a cvičebnica tlmočenia SCR.C.09513 Prešovská univerzita v Prešove 2017
  Vedecko-pedagogický pracovník na verejnej univerzite v súčasnosti - problémy a výzvy SCR.C.09543 Bookman 2016
Zuzana Havlíčeková Zmeny kostnej minerálovej hustoty u pediatrických pacientov s Crohnovou chorobou SCR.C.09476 Jesseniova lekárska fakulta v Martine 2017
  Znečistené územia 2017 SCR.C.09510 Slovenská agentúra životného prostredia 2017
  Zvládanie náročných situácií a stresu v manažmente SCR.C.09541 Bookman 2017

Aktualizované: 12.2.2018

 

CD/DVD/LP prístupné v hudobnom kabinete
 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Dowland, John Songs from the labyrinth KP.C.02298 Deutsche Grammophon 2006
  The Best of Black Sabbath KP.C.02014 Sanctuary Records Group 2005
Talbot, Michael The Vivaldi compendium 33.D.19528 The Boydell Press i 2011

Aktualizované: 12.2.2018

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 12.02.2018 09:35  Tlačiť Hore

Subpage right banner