Dnes je Pondelok 24.02.2020 , meniny má Matej 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novinky vo fonde UKB

 

Dokumenty určené na výpožičku mimo priestorov knižnice / v priestoroch knižnice

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Macková, Mária Ak zastaneš, zamrzneš 33.D.42992 ‬Daxe 2019    
Beneš, Jiří Antibiotika 33.D.42331 Grada Publishing 2018    
Bonci, Benedetta Autizmus 33.B.07385 Noxi, s.r.o. 2018    
Kyncl, Vojtěch Bestie 33.D.42186 NLN 2019    
Porada, Viktor Bezpečnostní vědy 33.B.08060 Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2019    
Liščák, Vladimír Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa 33.D.41930 Academia 2019    
Aslan, Reza Bůh a jeho lidské dějiny 33.D.42055 Host 2019    
  Cesty do utopie 33.D.42052 Prostor 2017    
Slívová, Lenka Charlotta 33.D.42857 Mladá fronta 2018    
Kolouch, Jan CyberSecurity 33.D.42177 CZ.NIC, z.s.p.o. 2019    
Dejmek, Jindřich Československo 33.D.42120 Nakladatelství Libri 2018    
Horecký, Ján Človek a jeho jazyk 33.D.42903 Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2019    
Strauch, Oto Distribution of sequences: a theory 33.D.42866 VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences 2019    
Bornstein, Ernst Israel Dlhá noc 33.D.43051 Citadella 2018    
Isaacson, Walter Einstein 33.D.42343 Paseka 2018    
Kerrigan, Michael Enigma 33.B.07853 Euromedia Group 2019    
Míčka, Roman Global governance? 33.D.42026 Barrister & Principal 2018    
Stone, Irving Grécky poklad 33.D.42977 Slovenský spisovateľ, a.s. 2019    
Škarka, Karel Heslo Čechoslovák 33.D.41299 Naše vojsko 2018    
Mulley, Clare Hitlerovy pilotky 33.D.42174 Naše vojsko 2018    
Boccou Kestřánková, Marie Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince 33.D.42182 Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum 2019    
Padevět, Jiří Komunistické lágry 33.D.42172 Academia 2019    
Isaacson, Walter Leonardo da Vinci 33.D.42870 Eastone Books 2018    
Šimša, Jaromír Lexikon operačních výkonů 33.B.07809 Maxdorf Jessenius 2018    
Jurík, Ľuboš Ľudovít Štúr 33.D.42869 Vydavateľstvo Matice slovenskej 2019    
  Mountains, climate and biodiversity 33.B.07770 Wile Blackwell 2018    
Meier-Hüsing, Peter Nacisté v Tibetu 33.D.41906 Volvox Globator 2019    
Pasqualetti Johnson, Chiara Nejvlivnější ženy naší doby 33.B.07786 Dobrovský s.r.o. 2018    
  Nejvýznamnější inovace v medicíně 33.D.42134 Axonite CZ 2018    
Vaňhara, Adam Nietzscheho zapomenutý bratr 33.D.41996 Centrum pro studium demokracie a kultury 2019    
Krausová, Dita Odložený život 33.D.42279 Ikar 2018    
Vároš, Milan Osudy slovenských umeleckých a starožitných pamiatok 33.B.07873 Milan Vároš 2019    
Barron, John Pilot MiG-25 33.D.43039 Citadella 2018    
  Podnikáme úspešne bez chýb, p§kút a penále 33.D.42248 Poradca s.r.o. 2019    
Krchová, Hana Praktický projektový manažment 33.D.42265 Wolters Kluwer 2019    
Polčák, Radim Právo informačních technologií 33.D.43018 Wolters Kluwer 2018    
Levy, Lawrence Príbeh štúdia Pixar 33.D.43041 Citadella 2017    
Applebaum, Anne Rudý hladomor 33.D.42183 Beta-Dobrovský 2018    
Londák, Miroslav Slovensko - evropský příběh 33.D.42296 Academia 2018    
Wahlgren, Yens Stopařův průvodce po galaxii jazyků 33.D.42860 Paseka 2019    
King, Greg Súmrak monarchie 33.D.42871 Tatran 2018    
Sklenka, Miloš Účtovníctvo podnikateľských subjektov 33.D.42905 Wolters Kluwer 2019    
Leikert, Jozef Uloupené mládí 33.D.42109 Academia 2019    
May, Brian Vesmírný turista 33.B.07811 Dobrovský s.r.o. 2018    
Hüther, Gerald Von z pasce zvanej demencia! 33.D.43046 Citadella 2018    
Válková, Helena Základy kriminologie a trestní politiky 33.D.42096 C. H. Beck 2019    
Fryšták, Marek Znalecké dokazování v trestním řízení 33.D.42967 Wolters Kluwer ČR 2019    
Gilot, Francoise Žila som s Picassom 33.D.42978 Slovenský spisovateľ, a.s. 2019    

 

Dokumenty určené na výpožičku v priestoroch knižnice

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Ako soľ SJ.D.23322 Spolok slovenských spisovateľov 2019    
Blaščák, Fedor Amnestie SJ.D.23080 Slovart 2019    
Kuželová, Magdaléna Bezpečná farmakoterapia seniorov SJ.D.21635 Slovenská lekárnicka komora 2019    
Kapolka, Marián Čo nesmiete vedieť SJ.D.23172 Eko-konzult 2019    
Jáger, Róbert Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848 SJ.D.23347 Belianum 2019    
Puškárová, Paula Elementárium ekonomického výskumu SJ.D.23157 Vydavateľstvo EKONÓM 2019    
  Fractography of Advanced Ceramics SJ.B.07465 Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences 2019    
Bednár, Juraj Hackni sa ! SJ.D.23124 [Juraj Bednár] 2019    
Krajčovičová, Zdenka Hyperbarická oxygenoterapia: využitie z pohľadu nelekárskych zdravotníckych odborov SJ.D.23282 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2019    
Booth, Tony, Index inklúzie SJ.D.23223 Nadácia pre deti Slovenska 2019    
Kutlík, František Interkultúrna mediácia a riešenie konfliktov pri práci s cudzincami SJ.D.23310 SIMARS 2019    
Mašán, Ján Kineziológia a kinezioterapia pri ochoreniach chrbtice SJ.B.07478 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2019    
Brada, Peter Ľudová architektúra a sakrálne pamiatky Podpoľania SJ.B.07494 Komunikačné centrum Detva, n.o. 2019    
Hitka, Miloš Matematický model motivácie SJ.D.23197 Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta 2019    
Bahna, Vladimír Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ SJ.D.23149 Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV 2019    
Kočnerová, Mária Osobnosti diplomacie Slovenskej republiky SJ.B.07472 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2019    
Bada, Michal Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest SJ.D.23115 Igor Iliť - Rádio Print 2019    
Chovanculiak, Róbert Pokrok bez povolenia SJ.D.23458 INESS 2019    
Kittová, Zuzana Postavenie Európskej únie vo svetovom obchode SJ.D.23158 Vydavateľstvo EKONÓM 2019    
Littva, Vladimír Profesijná aplikovaná etika vo verejnom zdravotníctve SJ.D.23295 Verbum 2019    
Gránska, Zuzana Spojení navždy SJ.D.23235 Eduworld.sk 2019    
Srholec, Anton Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov SJ.D.23121 Michal Vaško - Vydavateľstvo 2019    
Majda, Martin Špecifiká morálky Rómov SJ.D.23112 Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 2019    
Dalí, Salvador Tajný život Salvadora Dalího SJ.D.23212 Slovenský spisovateľ, a. s. 2019    
Uher, Martin Terminálne stavy ľudského života vo svetle morálnej teológie SJ.D.23348 Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2019    
Kiško, Alexander Tichá ischémia myokardu u diabetikov stredného veku SJ.D.23147 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2018    
  Všetko je poézia SJ.D.23326 Spolok slovenských spisovateľov 2019    
Lazíková, Jarmila Zákon o ochranných známkach SJ.D.23361 Wolters Kluwer 2019    
Jónásová, Anna Ženy rodu Esterházyovcov SJ.D.23368 Občianske združenie Galanta literárna 2019    

 

CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II SCR.C.10916 Vydavateľstvo EKONÓM 2019
  Právny štát - medzi vedou a umením SCR.C.10221 Právnická fakulta TU v Trnave 2018
Šlosár, Robert Vizuálne podnety a responzívne správanie spotrebiteľov SCR.C.10890 Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019
Jeník, Lukáš Vybrané kapitoly z estetiky II. Umenie ako metóda poznania? SCR.C.10888 Dobrá kniha 2019
Kratochvil, Martin Výtvarné vnímanie a vyjadrovanie I. SCR.C.10884 Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2019
Ďurinová, Ivona Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v kontexte daňového systému SR. 2. prepracované vydanie. Učebný text SCR.C.10912 Vydavateľstvo EKONÓM 2019

 

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 10.02.2020 09:59  Tlačiť Hore

Subpage right banner