Dnes je Štvrtok 27.04.2017, meniny má Jaroslav

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novinky vo fonde UKB

 

Dokumenty určené na absenčnú výpožičku (výpožička na domov)

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Kiliánová, Gabriela 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied: kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie 33.D.35086 Veda 2016
Vlčej, Jozef Ako volia Slováci 33.D.33709 Tribun EU 2016
Hollý, Karol Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie 33.D.34504 Historický ústav SAV 2015
Dérer, Ivan Antifierlinger II 33.D.35093 Faber 2016
  Atlas závažných parazitozoonóz 33.D.35090 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2015
  CDA 2016 33.D.35088 Univerzitná knižnica 2016
  Dejinné premeny 20. storočia 33.D.33710 Veda 2016
  Die Zwettler Ratsprotokolle 1563-1576 33.D.35024 Verein für Landeskunde von Niederösterreich 2016
Szobi, Pavel Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze 33.D.34836 Setoutbooks.cz 2015
  Film - náš pomocník 33.D.35056 Národní filmový archiv 2015
Štědroňová, Eva Hledání nové modernosti 33.D.35003 Host 2016
  Hravá biológia 5 33.B.06481 Taktik 2015
Králiková, Ida Hravá literatúra 9 33.B.06488 Taktik 2015
Hvížďala, Karel Jak myslet- umění 33.D.35069 Mladá fronta 2013
Drgonec, Ján Jánošíkova banka 33.D.14218 Perfekt 2010
Grygar, Jiří Jiří Grygar: takto sa ma nikto nepýtal 33.D.34348 W Press 2016
Strouhalová, Marcela Knihy znovu nalezené 33.D.35181 Národní knihovna České republiky 2016
  Kolomyjs'ka okruga OUN 33.D.35163 Litopys UPA 2016
Šoltés, Peter Korupcia 33.D.33547 Historický ústav SAV 2015
Shetreat-Klein, Maya Léčba zemí 33.D.34960 Práh 2016
Giboda, Michal Léčit a přežít 33.D.34974 Portál 2016
Kirk, Alana Matka, dcera, nebo já 33.D.35254 Mladá fronta 2016
Cigánková, Vladimíra Metodika integrace dětí s poruchami autistického spektra do mateřských škol 33.D.34655 MONTANEX 2016
Kremer, Bruno P. Mikroskop zcela jednoduše 33.D.35052 Aventinum 2013
Cichrová, Kateřina Mobilita nobility 33.B.06411 Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích 2015
  Nová príručka autorského práva 33.D.33519 Epos 2016
Darwin, Charles O pôvode druhov 33.D.34354 Citadella 2016
  Ochorenia jazyka 33.D.34481 JES SK 2016
Luttrell, Marcus Operace Redwing 33.D.35115 Omnibooks 2014
Horáková, Katarína Patogény a parazity 33.G.01461 Plat4M Books 2016
Bukovský, Igor Plán B 33.D.34228 AKV - Ambulancia klinickej výživy 2015
  Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest 33.B.06491 Slovenská historická spoločnosť pri SAV - Sekcia pre dejiny miest 2016
Falisová, Anna Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918-1938 33.D.33973 Veda 2015
Vučka, Tomáš Pražské kostely a chrámy 33.B.06440 Slovart 2013
Le Bon, Gustave Psychologie davu 33.D.35002 Portál 2016
Rovelli, Carlo Sedem krátkych prednášok o fyzike 33.D.34246 Tatran 2016
Hodás, Milan Simulované zasadnutie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky 33.D.33711 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2016
Riečanský, Igor Slovenská kardiológia 1919-2015 33.B.06277 Herba 2016
Kováč, Dušan Slovenské dejiny v dejinách Európy 33.D.35092 Veda 2015
Szeghyová, Blanka Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí 33.D.33260 Veda 2016
Huerta de Soto, Jesús Teorie dynamické efektivnosti 33.D.35054 Dokořán 2013
Naoko, Kumagai The comfort women 33.D.35161 International House of Japan 2016
Montague, Charlotte Upíři 33.B.06439 Naše vojsko 2013
  Verejné zdravotníctvo a jeho história v banskobystrickom regióne v kontexte Slovenska 33.B.06288 PRO 2016
Plašilová, Jiřina Základy latinské lékařské terminologie 33.B.06394 Karolinum 2016
Guccini, Luigi Zasvätený život a duchovné zosvetštenie 33.D.35261 Redemptoristi - Slovo medzi nami 2016
Diczbalis, Sigismund Zrádci, nebo vlastenci? 33.D.35009 Víkend 2015

Aktualizované: 13.4.2017

 

Dokumenty určené na prezenčnú výpožičku (len v priestoroch UKB)

 

Autor Názov                                                                                         Signatúra Vydavateľ Rok
Ondrová, Júlia Abstraktná kontrola ústavnosti právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Ústavným súdom Českej republiky SJ.D.09385 Belianum 2016
  Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry SJ.B.03209 EDIS 2016
Mermerski, Christo Ako sa dožiť 100 rokov SJ.D.09592 Príroda 2017
  Ako to bolo naozaj SJ.B.03017 Tarsago 2016
Grill, Heinz Alpinizmus, dobývanie niečoho neosožného SJ.D.09237 Narajana 2016
Gašparová, Eva Amari romaňi čhib SJ.B.02888 Štátny pedagogický ústav 2016
  Anorganická chémia SJ.D.09797 Vydavateľstvo STU 2016
Dérer, Ivan Antifierlinger II SJ.D.10026 Faber 2016
  Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku SJ.D.09502 Nakladateľstvo STU 2015
  Atlas archetypov krajiny Slovenska SJ.B.02532 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2015
  Bardejovský katechizmus z roku 1581 SJ.G.00759 Slovenská národná knižnica 2016
Čurda, Marián Biochémia SJ.B.03009 Rokus 2016
Vontorčík, Emil Augustín Bitka pri Viedni 1683 SJ.D.09541 Spolok slovenských spisovateľov 2016
Kassay, Štefan Bližšie k človeku SJ.B.03090 Veda 2016
Nemčok, Jozef Cesta smrti a života, alebo, Útek z partizánskeho hrobu v Sklabini SJ.D.09617 Tlačiareň Kubík 2016
Hatrík, Juraj Cesty za hudbou a k hudbe SJ.D.09538 H plus 2016
Hencovská, Anna Chirurgické ošetrovateľstvo pre potreby praxe SJ.D.09349 Lavacom 2016
Vančová, Dominka Chronotyp a diurnálna výkonnosť SJ.D.08418 Gaudeamus 2016
Šajgalíková, Helena Communication in culturally diverse context SJ.D.09723 Ekonóm 2016
Roubal, Petr Československé spartakiády SJ.D.08705 Academia 2016
  Čo prináša nový zákon o odpadoch? SJ.D.09433 Slovenská agentúra životného prostredia 2016
Kupka, Ladislav Dedičské právo hmotné SJ.D.09653 Eurounion 2016
Hoskovcová, Simona Dějiny české a slovenské psychologie SJ.D.08662 Karolinum 2016
Kmetóny Gazdová, Veronika Demokracia kontra partokracia v sociálnom kontexte SJ.D.09478 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2016
Korec, Ján Chryzostom, Démonizmus dnešných čias SJ.D.09464 Lúč 2016
Mičinský, Ľudovít Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí SJ.D.09373 Wolters Kluwer 2016
Rushdie, Salman Dva roky, osem mesiacov a dvadsaťosem nocí SJ.D.09951 Slovart 2016
Asenbaum, Karl Heinz Elektroaktivovaná voda SJ.G.00754 Auria 2016
  Elektronická evidence tržeb pro gastronomii SJ.B.03104 DonauMedia 2016
Barac, Ľudovít English Orthography and Orthoepy in words, sentences, texts SJ.B.03203 Ekonóm 2016
Fikselová, Martina Epidemiológia a alergie z potravín SJ.B.02974 Vydavateľstvo SPU 2016
  Epreuve d'Artiste SJ.B.03016 Zora Petrášová 2016
Vlčej, Jozef Európa v pohybe SJ.D.08708 Tribun EU 2016
Šimo, Marián FAJA SJ.D.09561 Slovenský olympijský výbor] 2016
  Fantázia 2016 SJ.D.10031 Fantázia media 2016
  Fotoroma SJ.B.03059 Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2016
Palkovičová, Eva Hispanoamerická literatúra na Slovensku SJ.D.08479 Univerzita Komenského v Bratislave 2016
Morvay, Karol Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017 SJ.D.08476 Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied 2016
Cloud, Henry Hranice a deti SJ.D.09741 Porta libri 2016
Lysý, Miroslav Husitská revolúcia a Uhorsko SJ.D.09408 Wolters Kluwer 2016
Bystrická, Katarína Internetový obchod SJ.D.09412 Wolters Kluwer 2016
  Jedlo ako jed, jedlo ako liek SJ.B.02895 Tarsago Slovensko 2016
  Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte SJ.D.09390 Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2016
  Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať SJ.D.09359 Wolters Kluwer 2016
Baričák, Pavel "Hirax" K sebe SJ.D.09687 Hladohlas Group 2015
Krajčo, Jaroslav Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) SJ.D.09659 Eurounion 2016
Perný, Lukáš Kultúrna revolúcia Laca Novomeského SJ.D.09809 Spoločnosť Ladislava Novomeského 2017
Okál, Miloslav Latinská štylistika, Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny, Grécke a latinské mená v slovenčine SJ.D.09672 THETIS 2016
Olejník, Milan Maďarské opozičné strany v kontexte politického vývoja na Slovensku v rokoch 1929-1938 SJ.D.09665 UNIVERSUM-EU 2015
Radošinská, Jana Mediálna zábava v 21. storočí SJ.D.09526 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2016
Kašťáková, Elena Medzinárodné obchodné operácie SJ.B.02992 Ekonóm 2016
  -memories- SJ.D.09751 Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 2016
Majerová, Dagmara Migračné a integračné procesy v globálnom veľkomeste SJ.D.09492 Belianum 2016
Gábriš, Tomáš Najstaršie právo na Slovensku? SJ.D.09409 Wolters Kluwer 2016
Cílek, Roman Naši panovníci a prezidenti SJ.D.08664 MarieThum 2013
  Orientácia, zásady a priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 SJ.D.09624 Slovenská agentúra životného prostredia 2016
  Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť SJ.B.03120 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 2016
Grmanová, Eva Poistný trh v Slovenskej republike a v Českej republike a efektívnosť poisťovní SJ.D.09343 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 2016
Hladký, Juraj Príbeh Leopoldova SJ.B.03094 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov 2016
Tancer, Jozef Rozviazané jazyky SJ.D.09677 Slovart 2016
Vojček, Alexander Slovensko SJ.B.03068 Príroda 2017
Kňaze, Ivan Svadobné tance vodných vtákov SJ.B.03012 Epos 2016
  Svet podľa Filka SJ.D.09680 Slovart 2016
  Štúdium na Fakulte architektúry SJ.D.09760 Vydavateľstvo STU 2016
Colón, Gaspar Úloha cirkvi v spoločnosti SJ.D.09976 Advent-Orion 2016
Lunniss, Vivien Umenie kaligrafie SJ.D.10001 Slovart 2016
Thavis, John Vatikánske tajomstvá SJ.D.08813 Ikar 2016

Aktualizované: 13.4.2017


CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Hricová, Romana Agilné metodiky s dôrazom na Scrum SCR.C.09003 Technická univerzita v Košiciach 2016
Križanová, Andrea Analýza vzťahov narcizmu, sebaúcty a sebaakcpetácie SCR.C.08901 Verbum 2016
  Anatómia a fyziológia SCR.C.08993 Univerzita Komenského v Bratislave 2016
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2017 SCR.C.09001 Technická univerzita v Košiciach 2017
Vašš, Martin Československý a slovenský nacionalizmus SCR.C.08894 Stimul 2017
Kolníková, Miriam Detská neurológia v kazuistikách SCR.C.08991 Univerzita Komenského v Bratislave 2016
  Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering SCR.C.08925 Constantine the Philosopher University in Nitra 2016
Sawicki, Silvester Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka SCR.C.08910 SpoSoIntE 2017
Gábor, Milan Ikony a ikonostasy gréckokatolíckych chrámov protopresbyterátu Spišská Nová Ves, Košická eparchia SCR.C.08888 Dobrá kniha 2016
Kačírek, Ľuboš Kultúrne dedičstvo Slovenska SCR.C.08884 Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z. 2016
Nastišin, Ľudovít Manažment a budovanie značky s dôrazom na sociálne médiá SCR.C.08937 Bookman, s.r.o. 2016
  Peniaze SCR.C.09000 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2016
  Psychológia práce a organizácie 2016 SCR.C.08916 Univerzita Konštatína Filozofa v Nitre 2016
Kečka, Roman Rímsky katolicizmus na prahu 21. storočia SCR.C.08906 Stimul 2016

Aktualizované: 13.4.2017

 

DVD prístupné v študovni zvukovo-obrazových dokumentov

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Daňová licencia v praktických príkladoch DS.C.01156 Poradca podnikateľa 2015
  Slovenský raj DS.C.01157 Združenie BAMBOW-PROGRUP 2014
  Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach DS.C.01158 Peter Kováč 2015

Aktualizované: 13.4.2017

 

CD/DVD/LP prístupné v hudobnom kabinete

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Samuelčík, Karol Albéniz. Bach. Asencio KS.C.02232 Diskant 2016
Kupkovič, Ladislav Chamber music for violin and piano KS.C.02234 Diskant 2016
Zamborská, Zuzana Chopin. Debussy. Suchoň. Slavický. Čekovská KS.C.02231 Diskant 2016
  Ensemble Ricercata KS.C.02236 Hudobný fond 2016
Mesjar, Michal Fantasia KS.C.02243 Pavlík records 2016
Bereza, Pavol Intuition KS.C.02256 Hudobný fond 2016
Sklarenko, Natalia Liszt. Tchaikovsky KS.C.02230 Diskant 2016
Brahms, Johannes Music for viola, cello and piano KS.C.02235 Diskant 2016
  Muzikanty od Ľubovňi KS.C.02262 VIDEOROHAĽ 2016
Sixta, Jozef Orchestral works KS.C.02255 Hudobný fond 2016
Molota, Štefan Petra Vraňáková spieva slovenské ľudové piesne v úpravách Štefana Molotu KS.C.02248 Pavlík records 2016
  Popovičovci a hostia KS.C.02260 VIDEOROHAĽ 2016
Stračina, Svetozár Prix de musique folklorique de Radio Bratislava KS.C.02238 Rozhlas a televízia Slovenska 2016
Iršai, Jevgenij Slovenský zošit KS.C.02247 Pavlík records 2016
Duchoň, Karol Spomienka na Karola KS.C.02240 Opus 2016
Šebestová, Hana Utajená KS.C.02237 Hudobný fond 2016
Zsapka, Dagmar Vice versa KS.C.02257 Vysoká škola múzických umení 2016
Szymanowski, Karol Violin concertos KS.C.02246 Pavlík records 2016

Aktualizované: 13.4.2017

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 17.04.2017 17:40  Tlačiť Hore

Subpage right banner