Dnes je Sobota 30.09.2023 , meniny má Jarolím

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novinky vo fonde UKB

Dokumenty určené na výpožičku mimo priestorov knižnice / v priestoroch knižnice

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Horváth, Tomáš, 14x Tomáš Horváth 33.D.66075 Koloman Kertész Bagala 2021    
Pavlova, Olga, 2+2=5 33.D.65947 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2022    
Verner, Miroslav, 200 let egyptologie 33.D.64600 Euromedia Group 2022    
Mišinová, Alexandra Ako založiť s.r.o. - krok po kroku 33.D.65884 Verlag Dashöfer 2023    
Woodard, Colin American nations 33.D.64000 Penguin Books 2022    
  Artificial Intelligence & Virtual Reality 2023, 1st International Workshop 33.B.13333 Slovak Chemical Library 2023    
Holubiczky, Vincent Bezpečnosť telekomunikačných a informačných technológií 33.D.65936 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2023    
  Chceš urobiť "vodičák"? 33.D.65944 Nová práca 2023    
Košťálová, Petra, Dějiny Arménie 33.D.64725 NLN, s.r.o. 2023    
Riccabona, Christine, Erika Danneberg 33.D.64237 innsbruck universtity press 2022    
Black, Jeremy, Historie Evropy 33.B.13142 Euromedia Group 2022    
Ryška Vajdová, Ivana, Idea nevědomí 33.D.64471 Vyšehrad 2023    
Baxter, Louis Kniha filmu 33.D.64607 Euromedia Group 2023    
Prokopec, Marek Koľko kam? 33.D.65945 Tatra banka, a.s. 2023    
Foretová, Petra Labyrintem (teorie) hypertextu 33.D.64695 Univerzita Palackého v Olomouci 2021    
Nattiez, Jean-Jacques, Lévi-Strauss a hudba 33.D.57664 Pavel Mervart 2021    
  Musical spaces 33.D.57067 Jenny Stanford Publishing 2022    
Wong, Eva Múdrosť taoizmu 33.D.65989 Ikar, a.s. - Ajna 2023    
Fitzpatrick, Sheila, Najstručnejšia história Sovietskeho zväzu 33.D.65834 Ultimo Press 2023    
Fox Weber, Charlotte Povedz mi, po čom túžiš 33.D.65730 Grada Slovakia, s.r.o. - Grada 2023    
Forte, Tiago, Pořiďte si druhý mozek 33.D.65585 Jan Melvil Publishing 2023    
Hylmar, Radek, Programování pro úplné začátečníky 33.D.64496 Computer Press 2022    
Plos, Michal, Teologie magie 33.D.62386 Stanislav Juhaňák - Triton 2021    
Málek, Jaromír, Tutanchamon 33.B.13143 Extra Publishing 2023    
Riemann, Fritz, Umění stárnout 33.D.62459 Pasparta 2022    
Kostrub, Dušan, Učiteľ-výskumník 33.D.65817 Univerzita Komenského v Bratislave 2022    
Attenborough, David, Výpravy do divočiny 33.D.62097 Argo 2022    
  Z Indie do Pákistánu, z Pákistánu do Indie 33.D.62425 Pavel Mervart 2021    
Syruček, Milan, Záhadné taje Sibiře 33.D.56527 Česká citadela 2021    
Osina, Petr, Základy islámského práva 33.D.62419 Leges 2022    

 

Dokumenty určené na krátku výpožičku

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  501 gitarových akordov SJ.D.32873 Slovart 2022    
Gašparovský, Dionýz, ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike SJ.D.35261 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska 2023    
Baráthová, Nora, Aj zradcom sa odpúšťa SJ.D.35296 Jadro 2022    
Sokol, Ondrej Ako som vozil Kórejcov SJ.D.35602 Eurudito spol. s.r.o. 2022    
Janota, Igor, Bratislavské rarity SJ.D.35390 Marenčin PT 2023    
  Civilný sporový poriadok SJ.D.35622 Heuréka 2023    
  Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky SJ.D.35567 BPH - British Publishing House 2022    
Mugford, Simon Hamilton je macher! SJ.D.35507 Slovart 2023    
Baťo, Rado, Hrobári slovenskej politiky SJ.D.34780 Premedia 2023    
Bednařík, Aleš, Labyrintom lásky SJ.D.36466 happytarián, s.r.o. 2023    
Dravecký, Ján, Mariánska úcta v Katolíckej cirkvi SJ.D.35614 Pro Villa Quirini, občianske združenie 2023    
Gallo Kriglerová, Elena Mechanizmus prevencie radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni SJ.B.10965 Centrum pre výskum etnicity a kultúry 2023    
Hykisch, Anton, Moja Štiavnica SJ.D.35397 Marenčin PT 2023    
Moravec, Ján Príručka k dejinám Veľkej Moravy SJ.D.35581 EDIS-vydavateľstvo UNIZA 2023    
Chmielewski, Daniel Sofokles: Antigona SJ.B.11391 Divadelný ústav 2023    
Hunková, Mária Správa o činnosti úradu na ochranu oznamovateľov za rok 2022 SJ.D.36085 Úrad na ochranu oznamovateľov 2022    
Rottková, Jana Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva v chirurgických odboroch SJ.B.11363 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2023    
Gašpar, Gabriel, Využitie mikrokontrolérov v automatizovanom riadení SJ.D.35467 Slovenská technická univerzita 2023    

 

CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine SCR.C.13087 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2022
Balegová, Jana, Cursus latinus SCR.C.13079 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2022
Balegová, Jana Cursus latinus SCR.C.13080 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2022
Richnák, Patrik Dimenzia digitalizácie vo výrobe a logistike SCR.C.12926 Vydavateľstvo EKONÓM 2022
  Informačné technológie v znalostnej spoločnosti SCR.C.12980 Vydavateľstvo EKONÓM 2022
  Innovation, development and economic aspects in the management of SME I. SCR.C.12984 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 2022
Šebo, Miroslav Multimédiá vo vzdelávaní SCR.C.12970 UKF v Nitre 2022
  Obchod a marketing SCR.C.12937 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 2022
Satková, Janka Rozvoj tvorivosti vo výtvarnej edukácii SCR.C.12969 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej tvorby a výchovy 2022
  Stav a perspektívy verejných financií v EÚ SCR.C.13089 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2022

Posledná aktualizácia: Aktualizované 29.09.2023 09:24  Tlačiť Hore

Subpage right banner