Dnes je Pondelok 29.05.2023 , meniny má Vilma

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Knižničné služby

Komu a za akých podmienok poskytuje knižnica svoje služby

Používateľom Univerzitnej knižnice v Bratislave môže byť každý občan Slovenskej republiky, ako aj cudzí štátny príslušník od 15. roku veku a právnická osoba. Používateľom knižnice sa môže stať aj osoba mladšia ako 15 rokov po podpísaní prevzatí hmotnej zodpovednosti s podpisom zákonných zástupcov.


Práva používateľov

Používateľom knižnice sa fyzická alebo právnická osoba stáva vystavením identifikačnej karty čitateľa a zaregistrovaním sa do knižničného systému. Podpísaním čitateľskej prihlášky sa čitateľ zaväzuje, že bude plniť ustanovenia Knižničného poriadku.

Identifikačná karta čitateľa sa vystavuje po podpise prihlášky a zaplatení príslušného poplatku. Identifikačnú kartu vydanú iným zmluvným subjektom je treba zaregistrovať do prístupového systému. Vystavené a zaregistrované identifikačné karty treba každoročne aktivovať a sú dokladom oprávňujúcim používať služby knižnice. Za aktiváciu do knižničného systému sa vyberajú poplatky podľa aktuálneho Cenníka služieb a poplatkov.


Doklady potrebné na získanie identifikačnej karty:

Občiansky preukaz, identifikačná karta cudzinca, cestovný pas (u cudzincov, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR).
Osoby mladšie ako 15 rokov aj potvrdenie zákonných zástupcov o prevzatí hmotnej zodpovednosti.


Knižnica rozlišuje štyri typy identifikačných kariet čitateľa

  • identifikačná karta s platnou aktiváciou do knižničného systému na 1 rok, ktorá oprávňuje na využívanie všetkých služieb knižnice
  • identifikačná karta s platnou aktiváciou do knižničného systému na 1 rok, ktorá oprávňuje na využívanie prezenčných služieb, medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby
  • identifikačná karta s platnou aktiváciou do knižničného systému do 30 dní, ktorá oprávňuje na využívanie prezenčných služieb knižnice
  • identifikačná karta s platnou aktiváciou do knižničného systému na 7 dní, ktorá oprávňuje na využívanie prezenčných služieb knižnice. Po uplynutí 7 dní je čitateľ povinný kartu do 3 dní vrátiť a súčasne sa mu vráti záloha, ktorou ručil za identifikačnú kartu.

Povinnosti používateľov

Práva a povinnosti používateľov vymedzuje Knižničný poriadok UKB. Jeho plný text je k dispozícii na miestach registrácie a na informačných pultoch v knižnici.Používateľ sa všade tam, kde sa to vyžaduje, preukáže neprenosnou identifikačnou kartou používateľa, ktorú si každoročne predlžuje.

Ak čitateľ poruší ustanovenia Knižničného poriadku UKB, môže byť z priestorov knižnice vykázaný. V prípade opakovaného porušenia môže knižnica používateľovi dočasne pozastaviť členstvo.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 22.04.2013 13:52  Tlačiť Hore

Subpage right banner