Dnes je Piatok 21.06.2024 , meniny má Alojz

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Žiadosť o poskytnutie informácií

Žiadosti o poskytnutí informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých predpisov k slobodnému prístupu k informáciám, je možné zaslať prostredníctvom elektronickej žiadosti, uvedenej na tejto stránke, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu, alebo poštou na adresu knižnice.

   
:
:
:

Obsah požadovaných informácií:

 

Spôsob poskytnutia informácií:

 
 Ústne - osobne
 Ústne - telefonicky
 Písomne
 Vyhotovením kópie
 Poštou za úhradu
 Faxom
 Elektronickou poštou
 Odkazom na zverejnenú
       informáciu
 Inak

Žiadateľ požaduje sprístupnenie informácií
na opakované použitie na podnikateľský / nepodnikateľský účel

Opakovaným požitím informácií (OPI) je použitie informácie, ktorá má povinná osoba k dispozícií na podnikateľský alebo nepodnikateľský účel, odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby. Informáciou na účely OPI je akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči. Informáciou na účely OPI je aj záznam, ktorú povinná osoba vytvorí v budúcnosti v konkrétnej veci a údaje z tejto oblasti pravidelne aktualizuje a dopĺňa.

              

 

V prípade nekompletnej žiadosti, žiadateľa prostredníctvom e-mailu požiadame o doplnenie informácií v lehote do 7 dní. Ak žiadateľ do tejto lehoty svoju žiadosť nedoplní, jeho žiadosť sa bude považovať za bezpredmetnú.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 16.02.2022 09:17  Tlačiť Hore

Subpage right banner