Dnes je Sobota 15.08.2020 , meniny má Marcela 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Ciele a charakteristika organizácie

Priority
 

Vzdelávanie:
 • Základné vzdelanie pre všetkých, so špeciálnym dôrazom na gramotnosť, vzdelávanie o prevencii HIV/AIDS a výchovu učiteľov v podsaharskej Afrike
 • Stredoškolské vzdelanie, vrátane technického a odborného vzdelávania
 • Propagácia kvalitného vzdelania, s dôrazom na výchovu k hodnotám a vzdelávanie učiteľov
 • Vyššie vzdelanie
Prírodné vedy:
 • Voda a príbuzné ekosystémy
 • Oceány
 • Tvorba kapacít v základných a inžinierskych vedách, formulácia vedných politík a podpora kultúry obhospodarovania
 • Propagácia využitia vedy, techniky a technológií vhodných pre udržateľný rozvoj, využitie a riadenie prírodných zdrojov, obnoviteľné zdroje energie, pripravenosť na katastrofy
Sociálne a humanitné vedy:
 • Etika vo vede a technológiách, s dôrazom na bioetiku
 • Propagácia ľudských práv v  boji  proti všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a súvisiacej netolerancie pomocou aktivít v kompetencii UNESCO
 • Prezieravosť, filozofia, humanitné vedy, demokracia a zvyšovanie bezpečnosti
 • Riadenie sociálnej transformácie
Kultúra:
 • Podporovanie kultúrnej rozmanitosti, so špeciálnym dôrazom na hmotné a nehmotné dedičstvo
 • Kultúrne politiky ako aj medzikultúrny dialóg a porozumenie medzi rôznymi náboženskými vyznaniami
 • Kultúrny priemysel a umelecká tvorba
Komunikácia a informácie:
 • Splnomocňovanie ľudí prostredníctvom prístupu k informáciám a vedomostiam
  so špeciálnym dôrazom na slobodu vyjadrovania
 • Podporovanie rozvoja komunikácie
 • Zvyšovanie použitia IKT vo vzdelaní, vede a kultúre

Posledná aktualizácia: Aktualizované 04.06.2020 14:02  Tlačiť Hore

Subpage right banner