Dnes je Pondelok 15.07.2024 , meniny má Henrich

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Adresár pridružených škôl UNESCO v SR

BANSKÁ BYSTRICA

Gymnázium J. G. Tajovského
Tajovského 25 
974 00 Banská Bystrica
R: PhDr. Mária Sochorová
K: Mgr. Martin Holéczy
Tel.: 048/413 52 37
e-mail: gymnazium@gjgt.sk, marhol@centrum.sk


BANSKÁ ŠTIAVNICA

Gymnázium Andreja Kmeťa
Kolpašská 1738/9
969 17 Banská Štiavnica
R: PhDr. Renata Mikulášová
K: Mgr. Miron Breznoščák
Tel.: 045/692 05 92/93, 0911 427153
Fax.: 045/692 05 92
e-mail: riaditel@gymbs.sk, schranka@gymbs.sk, mironbs@gmail.com


BRATISLAVA

Základná škola
Grösslingova 48
811 09 Bratislava
R: Mgr. Mária Hronská
K: Mgr. Matúš Lauko
Tel.: 02/52 92 34 82, 0905 454250 (zást. riad. Michaela Hrnčiarová

e-mail: skola@zsgrosslingova.sk, matus.lauko@zsgrosslingova.sk

 

Gymnázium
Metodova 2
821 08 Bratislava
R: Ing.  Zuzana Vaterková
K: Mgr. Barbora Kaľavská
Tel.: 02/50 10 24 12
Fax.: 02/55 57 54 00
e-mail: kalavska@gmet.sk,  office@gmet.sk

 

Gymnázium
Pankúchova 6
851 04 Bratislava
R: PaedDr. Zuzana Butler
K: Mgr. Kristína Majdiaková
Tel.: 02/62 312 706, 0904/162 623
Fax: 02/62 312 706
e-mail: skola@gympaba.sk, kristina.majdiakova@gmail.com
web: www.gympaba.sk

 

Gymnázium J. Papánka
Vazovova 6
811 07 Bratislava
R: PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.
K:
Tel.: 02/52 49 72 96, 02/57 78 98 11 (spojovateľka), 0904 876 735
e-mail: vedenie@vazka.sk

 

Stredná odborná škola chemická  
Vlčie hrdlo 50    
821 07 Bratislava  
R: Ing. Silvia Loffayová  
K: Ing. Judita Dömötörová  
Tel.: 02/40 55 43 96  
Fax.: 02/44 25 77 65  
e-mail: domotorova@sosch.sk  
web: www.sosch.sk  

 

Škola umeleckého priemyslu  
Sklenárova 7    
824 89 Bratislava  
R: Ing. Milan Búci PhD.  
K: PhDr. Eva Šothová  
Tel.: 02/53414615, 53414613,  0902/703659  
e-mail: skola@zsssvba.sk,eva.sothova@hotmail.com  
web: www.zsssvba.sk  

 

Spojená škola  
ul. SNP 30    
900 28 Ivanka pri Dunaji    
R: Ing. Katarína Kubišová    
K: Mgr. Katka Sekerková    
Tel.: 02/45 94 33 21, 0904 276 568    
Fax.: 02/45 94 36 02    
e-mail: spojs@nextra.sk, katka.sekerková@gmail.com    
web: http:/www.spojsivanka.sk    

 

Stredná odborná škola pedagogická  
Bullova 2    
841 01 Bratislava    
R: Mgr. Galina  Šimončičová    
K: Mgr. Miroslava  Vráblová    
Tel.: 02/64 36 59 40    
e-mail: miroslava.vrablova@centrum.sk    
web: http://www.psabuba.sk/    

 

Súkromná základná škola - Частная основная школа  
Hrobákova 11    
851 02 Bratislava    
R: Ing. Jozef Bača, M.Phil.,PhD.    
Tel.: +421 907 711 117    
e-mail: jozef@baca.sk    
web: www.ruskaskola.sk    

 

Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16
851 06 Bratislava
R: Mgr. Art  Marek Vrábel, ArtD.
K: Mgr. Art Marianna Wenzlová
Tel.: 02/63 83 08 95

e-mail: sekretariat@ckba.sk, riaditel@ckba.

 

DUBNICA NAD VÁHOM

Gymnázium Dubnica nad Váhom
Školská 2
018 41 Dubnica nad Váhom
R: Mgr. Adriana Vančová
K: Mgr. Andrea Vajduláková
Tel.: +421424423118, 0949844123
e-mail: info@gymdb.sk, andrea.vajdulakova@gmail.com
web: http://www.gymdb.sk/

 

 

KEŽMAROK 

Hotelová akadémia Otta Brucknera  
MUDr. Alexandra 29   
060 15 Kežmarok    
R: PhDr. Darina Siskovičová    
K:    
Tel.:  052/452 30 35    
Fax.: 052/452 27 48    
e-mail: haobkk@mail.t-com.sk, darina.siskovicova@gmail.com    

 

LEVICE

Stredná odborná škola pedagogická  
F. Engelsa 3    
934 29 Levice    
Tel.: 036/631 23 95    
Fax: 036/631 20 43    
R:: PaedDr. Katarína Bogyová    
K: Mgr. Jana Šuranská    
e-mail: suranskajana2@gmail.com    
web: www.psalv.edu.sk    

 

MARTIN

Základná škola  
Nade Hejnej 4    
036 01 Martin    
R: Mgr. Monika Grejtáková    
K: Mgr. Martina Načináková    
Tel.: 043/41 344 88    
Fax.:043/430 05 58    
e-mail: zsnadehejnej@zsnadehejnej.sk, nacinakova.martina@zsnadehejnej.sk    

 

MICHALOVCE

Základná škola Teodora Jozefa Moussona  
Ul. T.J. Moussona 4    
07101 Michalovce    
R: RNDr. Róbert Pirč    
K: Mgr. Matúš Burda    
Tel.: +421566441347    
e-mail:matus.burda@gmail.com, skola1@1zsmi.sk,riaditel@1zsmi.sk
   

 

 

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Gymnázium M. R. Štefánika  
Športová 41    
915 01 Nové Mesto nad Váhom    
R: Mgr. Ján Pavlíček  Z: PaedDr. Daniel Bradáč    
K: Mgr. Viera Ďuračková    
Tel.: 032/770 47 11, 032/770 47  12 (riad.),  032/770 47 14 (zást.)    
web: www.gymnm.sk  
e-mail: Ivana.matejovicova@gymnm.sk, viera.durackova@gmail.com    

 

SPŠ Nové Mesto nad Váhom  
Bzinská 11    
915 01 Nové Mesto nad Váhom    
R: Mgr. Peter Rebro, RNDr. Anna Homolová (zást. riad.)    
K: PhDr. Ondrej Halás    
Tel.: 032/771 42 81, 746 51 11    
Fax.: 032/746 51 23    
e-mail: zsps@spsnmnv.sk,  ondrej.halas@spsnmnv.sk, anna.homolova@spsnmnv.sk    
web: www.spsnmnv.sk    


POPRAD

Gymnázium  
Ul. D. Tatarku 7    
058 01 Poprad    
R: Mgr. Dušan Nebus    
K: Mgr. Juraj Brenišin    
Tel.: 052/773 05 51, 052/772 10 76 (zást.riad.)    
Fax.: 052/ 7724 057    
e-mail:  skola@ssdtpp.sk,  brenisin.juraj@gmail.com    
web: www.gpdt.sk    


PRIEVIDZA

Gymnázium V. B. Nedožerského  
Ul. Matice slovenskej 16    
971 01 Prievidza    
R: Mgr. Eleonóra Porubcová    
K: Mgr. Jana Čižniarová    
Tel.: 046/542 67 57, 542 33 67    
Fax.:046/542 53 33    
e-mail: skola@gympd.sk, yanndzi@hotmail.com    

 

PRIEVIDZA

Obchodná akadémia  
F. Madvu 2    
971 29 Prievidza    
R: Mgr. Ivan Kadlečík    
K: Mgr. Jana Hraňová    
Tel.: 046/5438118    
web: www.oaprievidza.sk,    
e-mail:  ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk, hranovajana@gmail.com, info@oapd.tsk.sk    


 

RUŽOMBEROK

Základná škola  
Zarevúca 18    
034 01 Ružomberok    
R: Mgr. Miroslav Štrof    
Tel.: 044/432 91 34    
e-mail:  zszarevuca.rk@gmail.com    
web: http://zszarevuca-rk.edupage.org    

 

 

TURZOVKA

Spojená škola sv. Jozefa internátna  
Jašíkova 219    
023 54 Turzovka    
R: PaedDr. Viera Vahančíková    
K: Mgr. Pavla Vojteková    
Tel.: 041/435 24 76    
e-mail: specialna.skola@centrum.sk, pavla.vojtekova@gmail.com    
web: www.specialnazsturzovka.edupage.org    


ŽILINA

Základná škola  
Žilina - Budatín    
ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7    
010 03 Žilina    
R: PaedDr.Dáša Švaňová    
K:Mgr. Eva Kupčuljaková    
Tel.: 041/562 20 74, 041/566 71 22, 0911 901 395    
Fax: 041/562 20 74    
e-mail: zsbudatin@zsbudatin.sk,  svanova@zsbudatin.sk, kupculjakova@zsbudatin.sk    

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 08.07.2024 08:22  Tlačiť Hore

Subpage right banner